۳۵ درصد جمعیت ایران تحت پوشش هیچ بیمه اى نیستند

خراسان:
به گزارش ایسنا، محمدرضا تابش نماینده مردم اردکان در مجلس با بیان این مطلب در دیدار مدیرکل جدید کمیته امداد امام خمینى(ره) استان یزد با اشاره به اصل ۲۹ قانون اساسى کشور که برخوردارى از تامین اجتماعى را حقى همگانى مى داند و دولت را مکلف مى کند از محل درآمدهاى عمومى و مشارکت مردم‌، خدمات و حمایتهاى مالى لازم را از بازنشستگان،بیکاران، بى سرپرستان و… معمول دارد، گفت: براى دستیابى به حق تامین اجتماعی، قانون نظام جامع تامین اجتماعى که هدف آن استقرار نظام فراگیر تامین اجتماعى بود به تصویب رسید و وزارت رفاه تشکیل شد. متاسفانه به دلیل نبود اندیشه تئوریک و مطالعه علمی، این وزارت خانه که مسئولیت مهمى را عهده دار بود، حذف شد و وظایف آن به وزارت خانه دیگرى که خود حاصل ادغام دو وزارتخانه کار و تعاون بود، سپرده شد.نماینده مردم اردکان ادامه داد: حدود ۳۵ درصد جمعیت کشور تحت پوشش هیچ بیمه اى نیستند و سالانه جمعیت زیادى به دلیل مشکلات اقتصادى و هزینه هاى کمرشکن درمان به جمعیت زیر فقر کشور اضافه مى شوند.

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.