محرومیت ۲۰درصدی ۵ استان از شبکه آب

۲۰ تا ۳۵ درصد جمعیت ۵ استان گیلان، سیستان و بلوچستان، هرمزگان، بوشهر و خوزستان هنوز امکان دسترسی به شبکه آبرسانی عمومی را نیافته‌اند. ….
مهر:
بررسی جدیدترین آمار ۵ ساله کشور در زمینه وضعیت آبرسانی به شهرها و روستاهای کشور نشان می دهد که ۴۱۲ هزار نفر نیز نیازهای آبی خود را از طریق تانکر های ثابت و سیار تامین می کنند که معادل ۱.۹ درصد جمعیت کشور هستند. در این بخش ۴۳۴ هزار نفر معادل ۲.۱ درصد کشور از طریق دسترسی به آب بسته بندی شده در قالب بطری و گالن آب مورد نیاز خود را تامین می کنند.
به گزارش مهر بخشی نیز معادل ۱ درصد جمعیت به تعداد ۲۱۸ هزار نفر از طریق رودخانه ها، برکه ها، جویبارها، آب باران و مواردی از این دست منابع آبی مورد نیاز خود را تامین می کنند.

در حال حاضر در استان هایی مانند گیلان، سیستان و بلوچستان، هرمزگان، بوشهر و خوزستان بین ۶۵ تا ۸۰ درصد شبکه آبرسانی عمومی ایجاد شده است و می توان گفت این ۵ استان در بخش دسترسی به شبکه عمومی آب در پایین ترین رده کشوری قرار دارند.
به صورت کلی از ۳۱ استان کشور در ۲۶ استان بین ۸۵ تا ۹۸ درصد دسترسی به شبکه آبرسانی عمومی ایجاد شده است. با اینکه استان اصفهان به لحاظ کمبود منابع آبی و احتمال جیره بندی در تابستان امسال یکی از استان های دارای مشکل عنوان شده است، اما شبکه آبرسانی عمومی در آن همردیف البرز و قزوین در رده های اول تا سوم کشور قرار دارد.

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.