با جدی تر شدن مشکلات اقتصادی مردم اسپانیا، بروز درگیری در تجمعات اعتراضی این کشور رو به گسترش است

برخی از روزنامه‌ها با اشاره به اینکه ماریانو راخوی نخست وزیر این کشور برای دریافت کمکهای اروپایی به بانکهای بحران زده اسپانیا در واقع آخرین برگ برنده خود را رو کرده است تردید‌هایی را در ثمربخش بودن چنین اقدامی مطرح کردند. ….
یورونیوز:
اکثرجراید اسپانیا روز پنجشنبه با اختصاص عناوین خبری خود به لزوم اجرایی شدن طرح جدید ریاضت اقتصادی مادرید بعنوان تنها گزینه ممکن برای کاهش کسری بودجه این کشور، این سئوال را خطاب به مسئولان مطرح کردند که آیا در اینصورت امکان احیای اقتصاد فرو رفته در رکود اسپانیا همچنان وجود خواهد داشت یا نه؟ و در اینصورت قربانی ۶۵ میلیارد یورو صرفه جویی دولت آیا کسی غیر از شهروندان خواهند بود؟

برخی از روزنامه‌ها با اشاره به اینکه ماریانو راخوی نخست وزیر این کشور برای دریافت کمکهای اروپایی به بانکهای بحران زده اسپانیا در واقع آخرین برگ برنده خود را رو کرده است تردید‌هایی را در ثمربخش بودن چنین اقدامی مطرح کردند.

یکی از شهروندان اسپانیایی در این باره می‌گوید: «این دومین باری است که بار بدوش کارکنان بخش دولتی می‌افتد. البته سایرین هم بدلیل کاهش حقوق بازنشستگی، پایین آمدن حقوق بیکاری و همچنین افزایش مالیات متضرر می‌شوند. بصورت کلی این همه افراد جامعه هستند که در حال پرداخت تبعات این مشکل هستند.»
اما یکی دیگر از شهروندان اسپانیا که در بخش مالی مشغول است نظر دیگری دارد. او می‌گوید: «من معتقدم که اتخاذ چنین تدابیری لازم بوده و در واقع مورد نظر اروپا بوده‌اند و اسپانیا همانند سایر حوزه‌های اقتصاد، در بخش مالی پولی هم نیازمند اعمال اصلاحات و یک بازیابی قدرتمند است.»
اما این نظرغالب طبقات مختلف اسپانیا نیست. روز پنجشنبه و در ادامه اعتراض معدنچیان این کشور، حدود سیصد نفر ازکارکنان یکی از بیمارستانهای مادرید هم تجمع اعتراضی برپا کردند و با سر دادن شعارهایی نظیر «سلامتی و بهداشت تجارت نیست بلکه یک حق است» با سیاستهای اقتصادی دولت به مخالفت پرداختند.

با جدی تر شدن مشکلات اقتصادی مردم اسپانیا، بروز درگیری در تجمعات اعتراضی این کشور رو به گسترش است. برخی آگاهان در صورت تداوم اوضاع وقوع شورش‌های اجتماعی در چهارمین اقتصاد بر‌تر منطقه پولی یورو را دور از ذهن نمی‌دانند.
در همین راستا دو اتحادیه بزرگ کارگری اسپانیا با دعوت از مردم این کشور خواستند تا روز نوزدهم ژوئیه در اعتراض به وضعیت اقتصادی خود به خیابان بیایند.

ارسال دیدگاه