بحران اقتصادی و ترک تحصیل فرزندان کارگران

بحران اقتصادی فزاینده در ایران که به تعطیلی یکی پس از دیگری کارخانه ها و کارگاه های تولیدی منجر شده به سرعت تبعات و نتایج خود را خصوصا در وضعیت معیشتی کارگران نشان می دهد. …. (دنباله…)

دختر دوازده ساله نسرین ستوده به دادگاه احضار شد

شعبه دوم دادیاری دادسرای شهیدمقدس تهران (جنب زندان اوین) با ارسال نامه های جداگانه به رضا خندان همسر و مهراوه، دختر نسرین ستوده وکیل دادگستری، آنها را ممنوع الخروج و به دادگاه احضار کرد. …. (دنباله…)

بهرام رحمانی: گرانی و تورم، بی کاری و آسیب های اجتماعی در جامعه عادی شده اند!

امروز سخن گفتن از گرانی و تورم و بی کاری و آسیب های اجتماعی که نتیجه فقر و فشارهای اقتصادی و اجتماعی اند، در جامعه عادی شده ند. در چنین شرایطی، در بالا سران و مقامات و مسئولین حکومت، این معضلات روزافزون در جامعه را انکار می کنند و رسما و علنا از وظایفی که در قبال جامعه دارند، شانه خالی می کنند. متاسفانه دردناک تر از همه در پایین نیز یک جنبش سراسری قدرت مندی به پیشگامی طبقه کارگر متحد و آگاه و متشکل و به خصوص دخالتگری کارگران صنایع بزرگ کشور وجود ندارد. در نتیجه مبارزات پراکنده و محدود و محلی نیز یا به سادگی سرکوب می گردند و یا دچار فرسودگی های زیادی گشته و تاثیرگذاری خود را از دست می دهند. …. (دنباله…)

“آنها برای من و من برای آنها” ویدئو موزیک اسپانیایی

(دنباله…)

پنتاگون: دقت و قدرت تخریب موشک های ایران افزایش یافته

این شاه بیت تازه ترین گزارش وزارت دفاع آمریکا از توان نظامی ایران است که طی روزهای اخیر در اختیار کنگره آمریکا قرار گرفته است. …. (دنباله…)

بیانیه در اعتراض به حکم زندان منصوره بهکیش

بیانیه مشترک کمپین اعتراض به حکم زندان منصوره بهکیش با نویسندگان، روزنامه نگاران، فعالان سیاسی، مدنی ، حقوق زنان ، حقوق بشر، کارگری و …. (دنباله…)