رانندگی اعتراضی زنان در عربستان سعودی

یک گروه از فعالان مقابله با منع رانندگی زنان در عربستان سعودی از زنان این کشور دعوت کرده است تا در ادامه تلاش برای لغو این ممنوعیت، روز جمعه، ٩ تیر (٢٩ ژوئن)، در ملاء عام رانندگی کنند و فیلم ویدیوئی رانندگی خود را در اینترنت قرار دهند. ….
بی بی سی:
قوانین عربستان سعودی رانندگی زنان را مشخصا منع نکرده اما به زنان گواهینامه داده نمی شود و آنان در صورت رانندگی بدون گواهینامه، توسط ماموران پلیس متوقف و بازداشت می شوند.

اعتراض روز جمعه در نخستین سالگرد بزرگترین تظاهرات علیه منع رانندگی زنان در بیش از بیست سال پیش از آن برگزار می شود که در جریان آن، تعدادی بازداشت و زندانی شدند.

ارسال دیدگاه