علیرغم اینکه با مازاد تولید شکر روبرو هستیم دولت مجوز واردات شکر می دهد

رییس هیات مدیره انجمن صنفی کارخانجات قند و شکر اعلام کرد: موجودى تولیدات داخلی، با احتساب آنچه که در فروردین و اردیبهشت ماه وارد کشور شده، شکر مورد نیاز یک سال کشور تامین شده است. ….
ایلنا:
علیرضا اشرف، در گفتگو با ایلنا اظهار داشت: از مهرماه، محصول جدید نیز وارد مرحله تولید مى شود که به تبع آن مى توان پیش بینى کرد براى سال ۹۱ با مازاد تولید شکر روبرو باشیم. این در حالى است که با مجوز دولت واردات شکر انجام مى شود.
به گفته وی؛ وارداتى که صورت مى گیرد، سال آینده اثرات منفى گسترده اى بر حوزه تولید به همراه خواهد داشت.

وى با اشاره به اینکه در حال حاضر قیمت شکر درب کارخانه یک هزار و ۱۷۵ تومان در هر کیلوگرم است، در خصوص وضعیت قیمت شکر در ماه رمضان باتوجه به افزایش تقاضاى این محصول گفت: در ماه رمضان محصول فعلى براى تزریق به بازار عرضه مى شود که از محل درب کارخانه تغییر قیمتى نخواهد داشت. براین اساس، هرگونه افزایش قیمت شکر نسبت به ماه هاى اخیر، ارتباطى به کارخانجات و صنایع فعال نداشته و ناشى از عملکرد بخش توزیع خواهد بود.

ارسال دیدگاه