عکس از تظاهرات ٢٠ ژوئن ٢٠١٢ در حمایت از زندانیان سیاسی

عکسهاى برنامه هاى روز جهانى در حمایت از زندانیان سیاسی در ایران بیستم ژوئن ٢٠١٢ برابر با سی و یک خرداد ١٣٩١ شهرهاى کشورهای مختلف در اروپا و آمریکاى شمالى, استرالیا و ژاپن ….

عکس از تظاهرات ٢٠ ژوئن ٢٠١٢ در حمایت از زندانیان سیاسی: فرانسه, لیون- France, Lyon

عکس تظاهرات ٢٠ ژوئن ٢٠١٢ در حمایت از زندانیان سیاسی: ,یونشاپینگ- سوئد- Sweden,Jönkoping

عکس تظاهرات ٢٠ ژوئن ٢٠١٢ در حمایت از زندانیان سیاسی : کانادا, ونکور- Canada, vancouver

عکس تظاهرات ٢٠ ژوئن ٢٠١٢ در حمایت از زندانیان سیاسی: استرالیا- Australia

عکس تظاهرات ٢٠ ژوئن ٢٠١٢ در حمایت از زندانیان سیاسی: لندن- uk, london

——————————————————
منبع:
http://20juneiran.wordpress.com

ارسال دیدگاه