مصاحبه صدای نو با بهروز فراهانی درباره شرایط کنونی یونان پس از انتخابات

در این گفتگو منصور رزاقی از بهروز فراهانی درباره شرایط کنونی یونان و تحلیل از نتایج انتخابات اخیر در آن کشور سوأل می کند ….

MP3 - 12.5 Mb
BehrouzFarahani

ارسال دیدگاه