گزارش شب شعر و سخن کانون نویسندگان ایران در تبعید

در شب کانون شاعران و نویسندگانی مانند: مریم هوله، لیلا هوله (مشرق)، یاور استوار، روشنک، هومن عزیزی، بهرام رحمانی، و عباس سماکار شرکت داشتند و هر کدام در شعر و سخن خود به دفاع از آزادی اندیشه و بیان پرداختند و سرکوب آزادی ها را در جمهوری اسلامی شدیدا محکوم کردند. ….

گزارش شب کانون در استکهلم
به دنبال دستگیری دو تن از اعضای کانون نویسندگان؛ فریبرز رئیس دانا و منیژه نجم عراق در ایران و پس از صدور فتوای قتل شاهین نجفی، کانون نویسندگان ایران (در تبعید) یک شب شعر و سخن برگزار کرد و به دفاع از زندانیان سیاسی و اعتراض به دستگیری ها و صدور فرمان های قتل و اعدام های گسترده ای که در چند ماه گذشته جامعه ما را در بر گرفته پرداخت.
در شب کانون شاعران و نویسندگانی مانند: مریم هوله، لیلا هوله (مشرق)، یاور استوار، روشنک، هومن عزیزی، بهرام رحمانی، و عباس سماکار شرکت داشتند و هر کدام در شعر و سخن خود به دفاع از آزادی اندیشه و بیان پرداختند و سرکوب آزادی ها را در جمهوری اسلامی شدیدا محکوم کردند.

عباس سماکار، مجری برنامه کانون، ضمن توضیح و تشریح اهداف کانون نویسندگان در دفاع از آزادی اندیشه و بیان، مضمون نامه ای خطاب به انجمن قلم جهانی را به آگاهی حاضران رساند که به یاری انجمن قلم سوئیس نوشته و از نویسندگان و انجمن های قلمی که که در انجمن قلم جهانی متشکل هستند درخواست شده است که اعتراض خود را نسبت به موج تازه سرکوب های سیاسی و دستگیری نویسندگان و روزنامه نویسان در جمهوری اسلامی ابراز دارند. به دنبال این گزارش، نامه ناصر پیمان مسئول روابط بین المللی کانون نویسندگان ایران (در تبعید)، که خطاب به شب کانون نوشته شده بود قرائت شد.
افزون بر این عباس سماکار متن گزارش سازمان عفو بین الملل در رابطه با سرکوب و دستگیری و اعدام ها در جمهوری اسلامی را در بین برنامه به صورت قطعات جداگانه قرائت کرد.
شاعران و نویسندگان شرکت کننده نیز با شعرهای خود هرکدام سرکوب و آزادی کشی در جمهوری اسلامی رابه نقد  کشیدند و به آزادی بیان، زندانیان سیاسی و لغو اعدام در ایران تاکید کردند.

بهرام رحمانی نیز ضمن اعتراض به فتوای قتل شاهین نجفی، در سخنرانی خود به نام «مذهب و آزادی بیان» درباره فتواهای قتل نویسندگان و شاعران و مخالفان دینی در اسلام سخن گفت و تاریخچه صدور فرمان ها و فتواهای قتل را بررسی کرد و به آزادی بیان و اندیشه همگان تاکید ورزید.
برنامه شب کانون با سپاس از شرکت علاقه مندان آزادی اندیشه و بیان و تداوم حرکات اعتراضی در برابر سرکوب آزادی ها از سوی جمهوری اسلامی به پایان رسید.

کانون نویسندگان ایران در تبعید
۱۲ یولی ۲۰۱۲

www.iwae.org

ارسال دیدگاه