تو خبرها آمده که از تابستان امسال به نوآموزان و دانش آموزان پیش دبستانی و دبستانی مداحی آموزش داده می‌شود‌.
در این لینک میتوانید به اولین مداحی یک نوآموز گوش دهید (طنز):
http://www.lajvar.se/Ljud/toop.mp3

ارسال دیدگاه