دختر جمال عبدالناصر: تجربه تلخ ایران را تکرار نکنیم!

با هشدار نسبت به انحصار قدرت در دست “اسلامگرایان”، دختر جمال عبدالناصر: تجربه تلخ ایران را تکرار نکنیم! ….

jamal
هدا عبدالناصر استاد علوم سیاسى دانشگاه قاهره

دبى- ناصر شریفى، العربیه.نت فارسى
هدا عبدالناصر دختر جمال عبدالناصر با انتشار مقاله اى در روزنامه مصرى الاهرام نوشت: “نمى خواهیم تجربه ایران را تکرار کنیم که آن را با همه جوانب و جزییات دنبال کردیم و دیدیم که چگونه نیروهاى ملى و مارکسیست از انقلاب به رهبرى خمینى علیه شاه حمایت کردند. اما وقتى اسلامگرایان به قدرت رسیدند، دیگران را سر به نیست کردند و نظام حکومت مدنى در ایران را تا به امروز از صحنه روزگار زدودند”. گفتنى است جمال عبدالناصر رئیس جمهورى پیشین مصر که قبل از انور سادات زمام امور را در دست داشت، مورد خشم محمدرضا شاه بود. لیکن او به عنوان یکى از سه تن موسسان جنبش عدم تعهد (در کنار نهرو و تیتو) و منادى خیزش و توسعه جهان عرب جایگاه خاصى در میان مردم منطقه یافت.

اخوان المسلمین در زمان ناصر تحرکات مسلحانه اى داشتند و خواهان برقرارى حکومت دینى بودند که سرکوب شدند. دختر جمال عبدالناصر در مقاله خود گفته که تحولات اخیر کشورش و از جمله انتخابات ریاست جمهورى را به دقت دنبال کرده و دریافته است که “در این رویدادها خلط مبحث و تحریک احساسات صورت گرفته است”. او افزوده است: “در این شرایط به عنوان یک شهروند و استاد دانشگاه قاهره در سیستم هاى سیاسى، به خود حق مى دهم که اظهار نظر کنم”. وى توضیح مى دهد که “مصر روزهاى حساس و سرنوشت سازى را سپرى مى کند و قادر نیست ندانم کاریها و نبود ایده ها و برنامه هاى روشن را تاب آورد. لذا لازم است که وحدت ملى و منافع مردم و میهن را بر منافع شخصى ترجیح دهیم”.

دکتر هدا عبدالناصر تاکید مى کند که مردم مصر در پى انقلاب ۲۵ ژانویه رعایت قواعد بازى دموکراسى پذیرفته اند. اما از اینکه تعیین تکلیف رهبرى سابق یک سال و نیم طول کشید رنجیده اند. وى بدتر شدن اوضاع اقتصادى را مزید بر علت مى داند و مى گوید: از همه مهمتر مردم به روند امور ایراد مى گیرند. او مى نویسد: منطقى این بود که کمیته یا شورایى متشکل از متخصصان قوانین اساسى و نمایندگان احزاب و جریانها، تدوین قانون اساسى را بر عهده مى گرفت و سپس انتخابات پارلمان و ریاست جمهورى بر مبناى قانون مدون و مصوب برگزار مى شد.

صحنه سیاسى مصر
توصیف هدا عبدالناصر از صحنه سیاسى مصر به اختصار چنین است که “در غیاب احزاب و تشکل هاى آزاد و قوى، یک حزب فراگیر دولتى با بیش از ۵ میلیون عضو وجود داشت. از سوى دیگر اخوان المسلمین به عنوان یک تشکیلات منسجم در خفاى تام و با بخشش اموال به فقیران، قویتر و قویتر شد تا به اوج قدرت سیاسى رسید”.

او مى گوید: اکنون که رو به دومین دور انتخابات ریاست جمهورى داریم، اظهارات و رفتارهایى را مى شنویم و مى بینیم که ربطى به دموکراسى و یا حتى به فعالیت سیاسى ندارند.
وى سپس از انواع رفتارهاى واکنشى انتقاد مى کند و ایراد مى گیرد که سینه چاکان دموکراسى چرا از اول متحد نشدند و حالا که در برابر محمد مُرسى نامزد اخوان المسلمین، احمد شفیق به عنوان نامزد جامعه مدنى قرار گرفته است، چرا باید ۳۴ روز وزارت وى در واپسین روزهاى ریاست حسنى مبارک، جرم نابخشودنى تلقى شود؟
هدا عبدالناصر با یادآورى اینکه ارتشى ها، دولتى ها، تشکیلات انتظامى و امنیتى، کادرهاى حزبى و نمایندگان مجلس همه وهمه در خدمت مبارک یا در کنار او بوده اند، مى نویسد: “تنها نهاد قضایى مستقل مانده بود”. سپس نتیجه مى گیرد که “آیا باید همه را کنار گذاشت؟”.
او مى گوید: اکنون جو جدیدى حاکم است. ابزار سیاسى جدیدى در کار و در راه است. مردم آرامش و انضباط و پیشرفت مى خواهند. آیا احمد شفیق نمى تواند مدیران کارآمد را به همین منظور دور خود جمع کند؟

دختر ناصر ادامه مى دهد: من احمد شفیق را از نزدیک نمى شناسم. ولى مى دانم که او اکنون تنها نامزد جامعه مدنى است. اطمینان من به او را ضمانتهاى قانونى، اجرایى و سیاسى شکل گرفته در جریان انقلاب ۲۵ ژانویه تقویت مى کند. او سپس این ضمانت ها را بر مى شمارد. به نقش پارلمان، رسانه ها، مخالفان و منتقدان خارج از پارلمان اشاره مى کند و آخرین ضامن رفتار صحیح حکومت را روى آورى مردم به “میدان تحریر” مى داند.

وى مى گوید: “مصر بیش از دو قرن است که حاکمیت مدنى دارد. آرمانهاى این ملت را مدنیت تحقق مى بخشد و ملت مصر نمى تواند خوارى و بردگى را به اسم دین تحمل کند”.

ارسال دیدگاه