شب کانون نویسندگان ایران برای آزادی زندانیان سیاسی و لغو اعدام

جمعه، ۸ یونی ۲۰۱۲، از ساعت ۱۸ تا ۲۱ در آ.ب.اف مرکزی استکهلم ….

شب کانون نویسندگان ایران برای آزادی زندانیان سیاسی و لغو اعدام
کانون نویسندگان ایران (در تبعید)، مبارزه ای را در دفاع از آزادی اندیشه و بیان، لغو اعدام، آزادی زندانیان سیاسی، آزادی اعضای زندانی کانون نویسندگان؛ فریبرز رئیس دانا و منیژه نجم عراقی، محکوم کردن فتوای قتل شاهین نجفی و دیگر فتواهای صادره برای قتل دگراندیشان و منتقدین روایات و قوانین اسلام سازمان داده است.
در این راستا، شب شعر و سخن کانون در استکهلم برگزار می شود.

زمان: جمعه، ۸ یونی ۲۰۱۲، از ساعت ۱۸ تا ۲۱
مکان: آ.ب.اف مرکزی استکهلم، طبقه اول، سالن اولاف پالمه

آفیش این مراسم به زودی انتشار خواهد یافت.
تلفن تماس: ۷۰۷۴۷۴۳۳۶ – ۰۰۴۶

کانون نویسندگان ایران (در تبعید)
۱ یونی ۲۰۱۲

ارسال دیدگاه