عرفان محمدی فعال دانشجوئی، در اصفهان دستگیر شد

اطلاعات سپاه اصفهان سه نفر از دانشجویان به نام های عرفان محمدی، محمد مرادی و مجتبی کریمی را بازداشت نموده است. ….

erfan-1

 ۱۱روز پیش چند تن از دانشجویان دانشگاه اصفهان تصمیم به پخش نشریه دانشجوئی کبریت در صحن دانشگاه گرفتند. این عمل علی رغم باقی ماندن مدت محرومیت این نشریه صورت گرفت.

پس از پخش این نشریه اطلاعات سپاه اصفهان سه نفر از دانشجویان به نام های عرفان محمدی، محمد مرادی و مجتبی کریمی را بازداشت نموده است.

عرفان محمدی فعال دانشجوئی و نشریاتی دانشگاه اصفهان، ورودی سال ۸۸ رشته مدیریت بوده و از همکاران نشریات دانشجوئی توسکا، تکاپو و ک…بریت می باشد. وی همچنین در روز ۱۳ آبان سال ۸۸ در اصفهان به مدت یک هفته بازداشت به سر یرده است.

 از آنجا که در این مدت خبر دستگیری این سه نفر در اخبار نشریات و سایت ها کمتر گزارش و مورد توجه قرار گرفته است، احتمال برخورد های فراقانونی در حین بازداشت با آنها بسیار زیاد است.

 طبق اخبار رسیده، تا کنون فقط یک تن از این سه دانشجوی بازداشت شده موفق به تماس با خانواده خود شده است.

ارسال دیدگاه