قصه تلخ کودکان کار: فقرى که در تار وپود بسیارى از خانوارها تنیده شده

اگر «کودک» خطابش کنى حتى خودش هم تعجب مى کند. نه کودکى اش را باور دارد و نه کودکى کردن را بلد است. حتى نمى داند روزى مثل ۱۶ مهر ماه هر سال را به نام او زده اند «روز کودک» او فقط کار را مى شناسد و دشنام و کتکى را که مثل جیره روزانه نصیبش مى شود. ….

خراسان:
مى دانم که مى دانى هزاران هزار کودک کار در گوشه و کنار این کشور در کارگاه هاى کوچک و بزرگ در حال کار هستند ولى بگذار با یک نمونه کوچک آغاز کنیم.

۱۵ کیلومتر دورتر از جنوب شرق تهران، جایى میان زباله و دود، خاک و خاکستر اجتماعى از کوره هاى سر به فلک کشیده در وسعتى بیش از ۱۲۰ هکتار خودنمایى مى کند. این جا «محمودآباد» است، انتهاى جاده خاوران، نزدیک خاور شهر. این جا معروف به بهشت کارگران کوره پز خانه است. اتاقک هایى را ساخته اند که پناهگاه و به اصطلاح خانه کارگران است و در آن مشتى آدم از جوان ۲۵ ساله تا پیرزن و پیرمرد ۷۰ ساله زندگى مى کنند. اما آن چه مایه تاسف است وجود کودکان کارى است که در این آلونک ها مى لولند. آن ها پا به پاى بزرگ ترها ساعت ۳ صبح از خواب برمى خیزند و تا ۸ صبح کار مى کنند. یک ساعت فرصت صبحانه و خواب دارند و دوباره کار مى کنند و کار مى کنند تا ۸ شب. براى آن ها مدرسه شبیه یک خیال است، پارک و شهربازى به رویا مى ماند و بازى هاى کودکانه از یادشان رفته است. آن ها فقط کار کردن را مى شناسند و خستگى هایى را که با خود شب ها به بستر مى برند.

با این همه خستگى و فرسودگی، کارفرما حقوقشان را به والدینشان مى دهد و هستند والدینى که این پول ها را خرج موادمخدر مى کنند و جز حسرت چیزى نصیب کودکان نمى شود. آن ها حتى حقوق خود را نمى بینند. در این جا همه نوع کارى هست؛ قالب کشی، گل سازی، بار جمع کنى وقالب دارى. اگر یک کارفرما حقوق او و خانواده اش را خورد مهم نیست، جاهاى دیگرى هم هست که مى توان کار یافت؛ پاکدشت، قرچک و پیشوا، اسماعیل آباد، یافت آباد، شمس آباد.

در هزار توى کارگا ه ها
وارد دالان خانه اى مى شوم که پیش ترها «خانه قمرخانم» نامیده مى شد. خانه اى که در هر گوشه حیاطش تکه مبل شکسته و کیسه هاى پر از خرده چرم و آشغال هاى مختلف به چشم مى خورد. دیوارهایى تیره از دوده چوب خانه نشان از این دارد که ساکنان خردسالش براى شب نشینى دور آتش جمع مى شوند.

این خانه گویا عکسى سیاه و سفید از خاطرات گذشته است که روزگارى اتاق هاى پرجمعیت آن پر از زندگى و شادى بود و حالا رنگ زندگى خود را باخته است. همان اتاق هایى که روزى پذیراى مستاجرهاى جورواجور بود حالا تبدیل به کارگاه شده است. پرده یکى از اتاق ها را که کنار بزنى چند مرد قوى هیکل را مى بینى که بعد از خوردن ناهار مفصل، بالش به زیر دست لم داده اند و استراحت روزانه خود را با چرت ظهر کنار گاز پیک نیکى شان تکمیل مى کنند. رئیسان همه کارگاه ها این جا جمع اند ولى کودکان بى نوا در کارگاه هاى کوچک این خانه مشغول کارند.

۵ کودک ۱۰تا۱۳ ساله ایرانى و افغانى به سرعت مشغول کار کردن هستند. یکى از روى الگو ورقه هاى چرم را قیچى مى کند و دیگرى که کمى سنش بیشتر است با چرخ مشغول دوخت هاى کنارى کیف است. یک کارگاه تولیدى کیف.

«امیرحسین» که کمى از بقیه بزرگ تر است و به نظر ارشد گروه نیز هست با تردید و ترس با من سخن مى گوید:«ساعت کارى ما از ۸ صبح تا ۱۲ شب است. شب ها همین جا مى خوابیم. روزمزد کار مى کنیم. حقوق من در ماه حدود ۳۰۰هزار تومان است ولى بقیه بچه ها ۲۰۰ هزار تومان مى گیرند. ۲ تا ۳ سال بیشتر درس نخوانده ام.»

مى پرسم این جا امکانات رفاهى و بهداشتى دارید؟ مى گوید: «این جا جز یک دست شویى کثیف هیچ امکاناتى ندارد. حمام هم ندارد. تهیه غذا هم با خودمان است.»
او از چگونگى خرج حقوق اندکشان در قبال این کار سخت نیز مى گوید، حقیقتى که دلت را بیشتر به درد مى آورد: «بیشتر بچه ها پولشان را براى خانواده شان مى فرستند.»
از پله هاى بلند این کارگاه که پایین بیایى در مجاور آن کارگاه نساجى دیگرى است. یک پسر ۱۳ ساله در آن مشغول انجام کار است. صاحب کارگاه جلوى در حاضر مى شود تا مانع از دید زدن ما به داخل کارگاه زیرزمینى اش شود که البته به خاطر تاریکى دید چندانى هم ندارد.

پیش از آن که همه روساى کارگاه ها متوجه شوند، سرى به کارگاه کنارى مى زنم. «محمد» هشت ساله به زحمت قیچى بزرگ خیاطى صنعتى را باز و بسته مى کند تا کنار زیپ کیف ها را مرتب کند. درحالى که دو زانو بر روى زمین نشسته، سرش به کار خودش است و قیچى را باز و بسته مى کند. صاحب کارگاهشان به همراه مرد میان سال دیگرى بر روى صندلى پشت دستگاه چرخ خیاطى نشسته اند و محمد به همراه برادر و دو دوست هم سن و سال دیگرش بر روى موکت پوسیده اى که کفپوش زمین است کار مى کنند. یکى الگوها را بر روى زمین مرتب کرده و کنار هم مى چیند و بقیه قیچى به دست هستند. باورش سخت است ولى همین هشت دست کوچک روزى ۵۰ کیف درست مى کنند.

رئیس کارگاه مى گوید که ماهیانه ۳۶۰هزار تومان براى اجاره این اتاق پرداخت مى کند و به خاطر همین باید شبانه روز کار کنند تا پول اجاره و دستمزد کارگرها دربیاید.
وقتى چند کیلومتر آن سوتر مى روم با صحنه هایى دلخراش تر مواجه مى شوم. صحنه هایى که باور کنى یا نه در نزدیکى تو و نه در ۵۰۰سال پیش بلکه همین حالا در حال وقوع است.

چندین متر پیش از آن که وارد مکانیکى خودروهاى سنگین شوم، صداى ضجه هاى کودکانه اش را مى شنوم. قدم هایم را تند مى کنم. وارد که مى شوم کودک ۷یا۸ساله اى را مى بینم که روى زمین افتاده، دست هایش را براى دفاع از خودش بالا گرفته و اشک ریزان التماس مى کند. مرد حدود ۳۰ساله اى نیز بالاى سرش ایستاده و با تسمه پروانه خودرو به جان کودک افتاده. جلو مى روم و مانع ادامه کار وحشیانه آن مرد مى شوم. ابتدا مى خواهد مرا نیز بزند. شروع به فحاشى و بددهنى مى کند ولى همین که مى گویم روزنامه نگارم و به پلیس زنگ مى زنم تسمه پروانه را به گوشه اى پرت مى کند و مى گوید: «شما از هیچى خبر ندارید. مادرش این بچه را دست من سپرده تا هم تربیتش کنم و هم کار یادش دهم. اگر کوتاه بیایم کلاهم پس معرکه است.»

دست نحیف و کبود کودک را مى گیرم و از زمین بلندش مى کنم. کاش کارى بیش از این از دستم برمى آمد. به مردى که اکنون مشغول نوشیدن آب از یک بطرى بزرگ است و با خشم به کودک مظلوم نگاه مى کند مى نگرم و به خود مى گویم چه توقع بى جایى است که در این کوچه پس کوچه ها و این کارگاه هاى مخوف از مواد قانون کار بگویى. شاید این جا باید با زبان دیگرى سخن گفت.

حمایت از کودکان در قانون کار
متاسفانه با وجود تدوین قوانین مختلف در زمینه عدم به کارگیرى کودکان در مشاغل مختلف، هم اکنون درصد قابل توجهى از این گروه به جاى درس و مدرسه ترجیح مى دهند در بازار کار کشور فعالیت داشته باشند و یا این که هر دو کار را در یک زمان انجام دهند.
به دلیل وجود ممانعت هاى قانونى در مورد کودکان؛ این گروه بیشتر در مشاغل فیزیکى مانند آجرپزى و شیشه گرى به کار گرفته مى شوند. به عبارت دیگر، زمینه پذیرش کودک در محیط هاى بخش دولتى و بنگاه هاى بزرگ خصوصى وجود ندارد و این گروه ها مجبور مى شوند براى اشتغال فضاهاى دیگرى را جست وجو کنند.

در حال حاضر آمار مشخصى از تعداد کودکان کار در کشور وجود ندارد. البته ممکن است در این زمینه تحقیقاتى نیز توسط مراکز آمارى و حمایتى کشور انجام شود اما هیچ گاه آمار رسمى از تعداد کودکان کار، افزایش و یا کاهش آنان، نوع مشاغلى که در آن فعالیت مى کنند و یا به کار گرفته مى شوند و همچنین میزان دستمزدهاى آنان ارائه نشده است.

به گزارش مهر، قانون کار در ماده ۷۹ به صراحت در چند کلمه اعلام کرده است: «به کار گماردن افراد کمتر از ۱۵سال تمام ممنوع است.» در ماده ۸۰ نیز پیش بینى شده کارگرى که سنش بین ۱۵تا۱۸ سال تمام باشد، «کارگر نوجوان» نامیده مى شود و در بدو استخدام باید توسط سازمان تامین اجتماعى مورد آزمایش هاى پزشکى قرار گیرد.

همچنین ماده ۸۱ قانون کار بر این موضوع تاکید دارد که آزمایش هاى پزشکى کارگر نوجوان حداقل باید سالى یک بار تجدید شود و مدارک مربوط در پرونده استخدامى وى ضبط شود. پزشک درباره تناسب نوع کار با توانایى کارگر نوجوان اظهارنظر کند و چنان چه کار مربوط را نامناسب بداند کارفرما مکلف است در حدود امکانات خود، شغل کارگر را تغییر دهد.

ماده ۸۲ قانون کار مطرح مى کند که ساعات کار روزانه کارگر نوجوان، نیم ساعت کمتر از ساعات معمولى کارگران است که البته ترتیب استفاده از این امتیاز با توافق کارگر و کارفرما تعیین خواهد شد. در ماده ۸۳ نیز ارجاع هر نوع کار اضافى و انجام کار در شب و نیز ارجاع کارهاى سخت و زیان آور و خطرناک و حمل بار با دست، بیش از حد مجاز و بدون استفاده از وسایل مکانیکى براى کارگر نوجوان را ممنوع اعلام کرده است.

در ماده ۸۴ قانون کار عنوان مى شود که در مشاغل و کارهایى که به علت ماهیت آن یا شرایطى که کار در آن انجام مى شود براى سلامتى یا اخلاق کارآموزان و نوجوانان زیان آور باشد حداقل سن کار ۱۸سال تمام خواهد بود و تشخیص این امر با وزارت کار و امور اجتماعى است.

۲٫۵ میلیون کودک کار
هر چند که گزارش منتشر شده مرکز آمار ایران و همچنین گفته هاى کارشناسان نشان مى دهد بیش از ۲میلیون و ۵۰۰ هزار کودک کار در کشور وجود دارد که در معرض جدى کودک آزارى جسمی، جنسى و اعتیاد قرار دارند ولى نایب رئیس کانون عالى انجمن هاى صنفى کارگران ایران با تاکید بر این که هم اکنون ۲۰میلیون کودک در کشورهاى مختلف دنیا کار مى کنند و آمار جداگانه اى در مورد وضعیت کودکان کار در ایران وجود ندارد، مى گوید: با این حال، درصدى از این ۲۰میلیون کودک در ایران زندگى مى کنند.

«ابوالفضل فتح الهى» نایب رئیس کانون عالى انجمن هاى صنفى کارگران ایران درباره این تجارت یا بازار کثیف مى گوید: در حال حاضر علاوه بر کوره پزخانه هاى اطراف شهرهاى بزرگ، برخى بنگاه هاى کوچک اقتصادى نیز به استفاده از کودکان کار روى آورده اند.

وى دلیل این کار را منفعت طلبى و پایین آوردن هزینه هاى بنگاه هاى کوچک مى داند و مى گوید: در واقع کارفرمایان واحدهاى کوچکى که مبادرت به استفاده از کودکان کار مى کنند به نوعى در حال سوء استفاده از آن ها هستند، چرا که در مورد آنان هیچ گونه قانون حمایتى از جمله بیمه، حقوق مصوب و پیش بینى هایى براى رفع اختلافات احتمالى با کارفرما وجود ندارد.

به گفته فتح الهی، در شرایط فعلى بازار کار تأمین اجتماعى و بازرسان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعى امکان تسلط به عملکرد بنگاه ها را ندارند و این موضوع باعث آسان تر شدن استفاده از کودکان کار مى شود.

تابستان و…
با شروع فصل تابستان تفاوت میان طبقات مختلف جامعه پررنگ تر مى شود. در کنار کودکانى که از صبح تا غروب وقت خود را در کلاس هاى آموزشى و تفریحى مى گذرانند، کودکانى هستند که براى تأمین مخارج زندگى و یا کمک در هزینه هاى جانبى و تحصیل به کارهاى مختلف مى پردازند. برخى از این کودکان به کارگاه ها و تولیدى ها مى روند و یا در مغازه ها به پادویى مشغول مى شوند. تعداد زیادى از این افراد آن هایى هستند که هر روز شاهد حضور آن ها در خیابان ها هستیم و به کارهاى غیرحرفه اى مشغول هستند.

«مرجان نماینده» کارشناس آسیب هاى اجتماعى در این باره مى گوید: در قوانین ایران کار کودک براى افراد کمتر از ۱۵ سال ممنوع است و کارشناسان سن ۱۸-۱۵ سالگى را مرحله اى براى یادگیرى مى دانند به طورى که کودک مى تواند کارآموزى کند و از این طریق وارد عرصه اشتغال شود. در ایران از کودکان کار حمایت نمى شود. تنها موسسات غیردولتى تشکیل شده اند که وظیفه حمایت از این کودکان را به عهده دارند.

او در مورد ساعات کارى کودکان و کارفرمایانى که کودکان را به انجام کارهاى سخت وا مى دارند مى گوید: معمولاً کودکان حدود ۲۰ ساعت کمتر از افراد بزرگسال کار مى کنند البته این ساعت کارى براى مشاغل معمولى است در حالى که ساعت کارى کودک در مشاغل سخت بسیار کمتر از دو ساعت و یا حتى ممنوع است؛ البته کمتر کسى این قانون را رعایت مى کند.

وى متذکر مى شود: کودکان کار تنها به کودکانى که در کارگاه ها کار مى کنند محدود نمى شود، بلکه افرادى که تکدى گرى را حرفه اى کرده اند و یا به دست فروشى در کوچه و خیابان مى پردازند هم کودک کار به شمار مى آیند که گاهى با کودک خیابانى اشتباه گرفته مى شوند.
او در مورد مجازات کارفرمایان خاطى نیز مى گوید: اگر نظارت و کنترل درستى حاکم باشد و قانون با جدیت پى گیرى و اجرا شود کسانى که کودکان را به کار نامتناسب وا مى دارند و از آن ها سوء استفاده مى کنند، به پرداخت جزاى نقدى و حبس محکوم مى شوند.

مشکلى که بزرگ تر مى شود
برخى کارشناسان بر این باورند که تحت تاثیر مشکلات اقتصادى و اجتماعى و نیز ضعف اجراى قانون و نظارت، این معضل نه تنها کاهش نخواهد یافت بلکه حتى بزرگ تر و پیچیده تر هم مى شود.
دکتر «بروجردى» جامعه شناس و مدرس دانشگاه علامه طباطبایى در این باره مى گوید: نباید فراموش کرد که دولت در ساماندهى کار کودک نقش به سزایى دارد و باید در پى تدوین برنامه اى در حد استانداردهاى بین المللى باشد. به همین منظور باید از تشکل ها و گروه هایى که در این زمینه ها فعالیت مى کنند براى همکارى دعوت کند.

وى متذکر مى شود: اما حقیقت این است که مشکل کار کودکان به این سادگى رفع نخواهد شد. تا زمانى که کارفرمایان به دلیل سود مالى کودکان را به کار وا مى دارند و تا زمانى که میان تشکل ها و نهادهاى حمایتى اتحاد وجود نداشته باشد، این مشکل وجود خواهد داشت. چه بخواهیم و چه نخواهیم، با این وضعیت، معضل کار کودکان که در سال هاى اخیر به شدت ریشه دار شده، وخیم تر مى شود و البته نه در کشور ما بلکه در بسیارى از کشورهاى جهان هر روز بر تعداد کودکانى که در کارگاه هاى زیرزمینى و گوشه خیابان ها استثمار مى شوند و یا به تکدى گرى مشغول هستند، افزوده مى شود. از طرفى هر روز افرادى که از کودکان سوءاستفاده هاى مادى مى کنند، بیشتر مى شوند.

وى مى گوید: کودکان بسیارى هم هستند که در خانه هاى خود کار مى کنند و حتى کسى آن ها را در آمار کودکان کار قرار نمى دهد و همه این ها با فقرى که در تار وپود بسیارى از خانوارها تنیده شده، گره خورده است.

نظارت ضعیف وزارت کار
ولى به عقیده برخى مسئولان، مشکلات ساختارى و زیربنایى موجود به هر حال نباید به بهانه اى براى مسئولان براى فرار از وظیفه نظارتى شان تبدیل شود.
یک نماینده مجلس هشتم به کارگیرى کودکان در کارگاه ها و کانون هاى اقتصادى را درست شبیه به کارگیرى نیروهاى غیرقانونى خارجى مى داند و مى گوید: در مورد تامین حقوق کودک هیچ گونه کسرى از لحاظ حقوقى و قانونى نداریم، اما کارگاه ها و موسساتى که در واقع به لحاظ منافع بیشتر و به خاطر سوء استفاده از ظرفیت وجودى کودکان به شکل غیرقانونى آن ها را به کار مى گیرند، متخلف هستند، و در این زمینه فقط در مورد نظارت مقدارى مشکل داریم.

ولى در سایه همه این اظهارنظرها و انتظار کشیدن ها، این بچه هاى ضعیف و کوچک، هنوز در کارگاه هاى نمور و تاریک چندین برابر توانشان کار مى کنند و آرام آرام مى میرند بدون آن که بدانند کودکى چیست و دل خوش سیرى چند…

چکیده گزارش
قصه، قصه تلخ کودکان کار است. کودکانى که آرام آرام در تاریکى کارگاه هاى زیرزمینى هنوز دوران کودکى را تمام نکرده بالغ مى شوند. متاسفانه با وجود تدوین قوانین مختلف در زمینه عدم به کارگیرى کودکان در مشاغل مختلف، هم اکنون درصد قابل توجهى از این گروه به جاى درس و مدرسه ترجیح مى دهند در بازار کار کشور فعالیت داشته باشند و یا این که هر دو کار را در یک زمان انجام دهند. به دلیل وجود ممانعت هاى قانونى در مورد کودکان، این گروه بیشتر در مشاغل فیزیکى مانند آجرپزى و شیشه گرى به کار گرفته مى شوند. به عبارت دیگر، زمینه پذیرش کودک در محیط هاى بخش دولتى و بنگاه هاى بزرگ خصوصى وجود ندارد و این گروه ها مجبور مى شوند براى اشتغال فضاهاى دیگرى را جست وجو کنند. برخى کارشناسان بر این باورند که تحت تاثیر مشکلات روزافزون اقتصادى و اجتماعى و نیز ضعف اجراى قانون و نظارت، این معضل نه تنها کاهش نخواهد یافت بلکه حتى بزرگ تر و پیچیده تر هم مى شود. ولى مشکلات ساختارى و زیربنایى موجود به هر حال نباید به بهانه اى براى مسئولان براى فرار از وظیفه نظارتى شان تبدیل شود.

ارسال دیدگاه