محمد قراگوزلو: سازمان‌یابی کارگری ـ انتخابات مصر (۲)

در مورد خیزش‌های توده‌یی ِ آفریقای شمالی و خاورمیانه پیش از این به تفصیل نوشته‌ایم. در آن مقالات و گفت و گوها تلاش نگارنده بر این پایه استوار بوده است که به استناد آمار و اطلاعات دقیق دلائل این جنبش­های اجتماعی را تجزیه و تحلیل کند و دو مولفه­ی لحظه­ی حال و افق انقلاب­های نیمه تمام منطقه را به پشتوانه­ی اوضاع اقتصادی سیاسی آن‌ها ترسیم نماید. …. (دنباله…)

فرانسه لغو تحریم های ایران را مستلزم امتیازات مهمی از سوی تهران می داند

وزیر امورخارجۀ فرانسه ضمن یادآوری این که موضع فرانسه “قاطعیت” و حتا “قاطعیت بسیار” در قبال ایران است، می گوید لغو تحریم ها مطرح نیست و چنین امری مستلزم دادن امتیازاتی مهم و در خور توجه از سوی ایران است. چیزی که در حال حاضر رخ نداده است. …. (دنباله…)

بهاییان ایرانی و تحصیل بر لبه‌ی تیغ

یک‌سال از حمله ماموران امنیتی به خانه‌های کارکنان و استادان موسسه آموزشی بهاییان “بی‌آی‌‌اچ‌ای” می‌گذرد. جوانان بهایی با بسته شدن این دانشگاه و بازداشت دست‌اندرکاران آن، آخرین تکیه‌‌گاه تحصیلی خود را از دست داده‌‌اند. …. (دنباله…)