فراخوان سندیکاهای فرانسوی: تظاهرات در حمایت از فعالین کارگری ‌زندانی در ایران

پنج سندیکای فرانسوی در فراخوان مشترکی اعلام کردند روز ۶ ژوئن در برابر دفتر سازمان جهانی‌ کار در میدان ملل در ژنو به حمایت از کارگران ایران تظاهرات برگزار خواهند کرد. ….

فراخوان سندیکاهای فرانسوی
تظاهرات در حمایت از فعالین کارگری ‌زندانی در ایران

متن این بیانیه که توسط «همبستگی سوسیالیستی با کارگران ایران – پاریس» و «اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران – پاریس» به فارسی منتشر شده، به شرح زیر است:

در دفاع از حقوق کارگران و آزادی‌های سندیکایی در ایران

در ایران کارگران از ابتدایی ترین حقوق محرومند:
-          حق اعتصاب؛
-          حق تظاهرات؛
-          حق ایجاد تشکلات سندیکایی
هزاران کارگر به اتهام عدم رعایت موارد ممنوعه توسط رژیم دستیگیر شده، بسیاری به زندان افکنده شده و در مواردی به مرگ محکوم شده اند.

ما سندیکاهای فرانسوی: ث.ژ.ت (CGT)، ث.اف.د.ت (CFDT)، اف.اس.او (FSU)، اونسا (UNSA) و سولیدر (Solidaire) کلیه تشکلات کارگری شرکت کننده در اجلاس سال ۲۰۱۲ سازمان بین المللی کار در ژنو را فرا می خوانیم که برای:
-       آزادی کارگران زندانی
-       ایجاد سندیکاهای مستقل
-       حضور نمایندگان واقعی و نه سندیکالیست های قلابی و عوامل و همدست های رژیم

به تظاهرات ایستاده در میدان ملل بپیوندند

میدان ملل
از ساعت ۱۲ الی ۱۴
۶ ژوئن – ژنو

برای نمایندگان سندیکاهای شرکت کننده در اجلاس، این گردهمآیی فرصتی است که همبستگی خود را با کارگران و سندیکالیست در ایران اعلام دارند.

ارسال دیدگاه