بهمنی: برخی بانکها ارز دولتی را مخفیانه به بازار آزاد تزریق کردند

محمود بهمنی، رئیس بانک مرکزی ایران، گفته است که گزارش‌های مختلفی از انحرافات قابل توجه بانک های ایران در مصرف ارز وجود دارد. ….

بی بی سی:
به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی، آقای بهمنی گفت “برخی بانک ها در مواردی به صورت مخفیانه ارزهای دولتی را به بازار تزریق کردند.” او گفته است که بانک ها ارز دولتی دریافت کردند که “اعتبار اسنادی” (ال سی) باز کنند ولی برخی، ارز را به نرخ دولتی گرفتند و در مصارف معین شده هزینه نکردند؛ بنابراین بانک مرکزی مابه التفاوت را تا نرخ آزاد آن روز از بانک ها می گیرد.

وی گفت: “این امکان وجود دارد که ارقام مابه‌التفاوت نهایی بیش از ۳۰ هزار میلیارد تومان هم بشود و در صورت نهایی شدن آن را دریافت می‌کنیم.”
به گفته آقای بهمنی، هم اکنون ۸۰ بازرس مشغول رسیدگی به عملکرد بانک ها در ارتباط با دریافت ارز دولتی و محاسبه مابه التفاوت آن هستند.

ارسال دیدگاه