مکارم شیرازی: آزادی غربی چیزی جزبدبختی نیست

مکارم شیرازی مفهوم آزادی غربی را زندگی آلوده به گناه دانست و تصریح کرد آزادی غربی چیزی جزبدبختی نیست. ….

به گزارش باشگاه خبرنگاران از قم، وی در درس خارج فقه خوددر مسجد اعظم گسترش فساد و تباهی را از نتایج آزادی های غربی عنوان کرد و گفت: امروز همگان به مفهوم آزادی غربی پی برده اند و منفور بودن آن را دریافته اند و می دانند که چه ارمغانی برای بشریت دارد.
مکارم شیرازی افزود: ترویج همجنس بازان و تدوین قوانین برای ازدواج آنها، برخاسته از آزادی است که غرب به طرفداران خود هدیه کرده است .
وی با انتقاد از کسانی که توهین به مقدسات را با عنوان آزادی بیان توجیه می کنند تاکید کرد: اگر درمقابل دشمنان کوتاه بیاییم ، دشمن با وقاحت بیشتری به مقدسات مسلمانان بخصوص شیعیان می تازد.

ارسال دیدگاه