اعتراض کانون نویسندگان ایران به بازداشت فریبرز رییس دانا

کانون نویسندگان ایران با صدور بیانیه ای به بازداشت فریبرز رییس دانا، اقتصاددان و عضو هیئت دبیران کانون نویسندگان ایران اعتراض کرد. ….

رادیو فرانسه / رضا ولی زاده
کانون نویسندگان ایران با صدور بیانیه ای به بازداشت فریبرز رییس دانا، اقتصاددان و عضو هیئت دبیران کانون نویسندگان ایران اعتراض کرد.
فریبرز رئیس‌دانا ، اقتصاددان و عضو هیئت دبیران کانون نویسندگان ایران صبح روز دوشنبه اول خرداد، به بند ٣۵٠ زندان اوین منتقل شده است.

کانون نویسندگان ایران در بیانیه خود نوشته است: «جرم رئیس‌دانا آن بود که هم‌زمان با اجرای “طرح هدفمندسازی یارانه‌ها” از دیدگاه یک اقتصاددان، مخالفت خود را با اجرای این طرح و دلایل این مخالفت را بیان کرد؛ امری که در هیچ نظام قضایی وصف مجرمانه ندارد و پس از آن نیز بارها شاهد مخالفت افراد، گروه‌ها، جناح‌های مختلف سیاسی و حتی کاربدستان نظام با این طرح بوده‌ایم، بی آن که هیچ یک از آن‌ها بازداشت شوند یا تحت تعقیب قرار گیرند.»

فریبرز رییس دانا در آذرماه سال ١٣٨٩ به علت انتقاد از “طرح هدفمندسازی یارانه‌ها” در یک گفت و گوی تلفنی با تلویزیون بی‌بی‌سی فارسی بازداشت شد.

همسر او آزاده فرغانی، در گفت‌وگو با بخش فارسی رادیو بین‌المللی فرانسه گفت: «آن چه در شعبۀ ٢٨ دادگاه انقلاب به ریاست آقای مقیسه به عنوان جرم برای فریبرز رییس دانا مطرح شده است، عضویت در هیأت مدیرۀ کانون نویسندگان ایران است که به شخصه فکر می کنم این عضویت نه تنها برای هر ایرانی جرم نیست بلکه افتخار هم محسوب می شود. همچنین امضا کردن بیانیه هایی در مورد مخالفت با سانسور در ایران، حمایت از زندانیان سیاسی و یا مرتبط با و وقایع پس از انتخابات سال ١٣٨٨و یا حضور در مراسم محمدجعفر پوینده و محمد مختاری جزو جرایمی است که از نظر دادگاه او مرتکب شده است.»

آزاده فرغانی سرعت رسیدگی به پروندۀ فریبرز رییس دانا را عجیب و غیرمرسوم می داند. صدور حکم یک سال حبس برای این اقتصاد دان و رسیدگی به پروندۀ او تنها ظرف ٢٠ روز انجام شده است.

ارسال دیدگاه