بیانیه چپ دموکرات پیرامون اجرای حکم دکتر رئیس دانا: “رئیس دانا” در زندان؛ این یک نشانه است

چپ دموکرات ضمن محکومیت اجرای حکم زندان دکتر رئیس دانا و ادامه زندان فعالین کارگری و اجتماعی، نه تنها خواهان آزادی وی و دیگر زندانیان اجتماعی، سیاسی و عقیدتی است بل که موکدا خواهان گسترش آگاه سازی در زمینه ی انحطاط بسترهای اقتصادی و اجتماعی ناشی از اجرای سیاست های سوداگرانه ی نولیبرالی دستگاه حاکمه می باشد. ….

چپ دموکرات
“رئیس دانا” در زندان؛ این یک نشانه است

دوشنبه اول خردادماه دکتر فریبرز رئیس دانا، اقتصاددان، عضو کانون نویسندگان ایران و از مدافعان حقوق کارگران و زحمت کشان جهت اجرای حکم یک سال زندان خود به زندان اوین منتقل شد. تردیدی نیست نفس زندان، آن هم زندانی کردن انسان های آزادی خواه و عدالت جویی چون “فریبرز رئیس دانا” محکوم و غیر قابل پذیرش است، اگرچه از این سان انسان هایی پیش از گام گذاردن در راهی که انتخاب کرده اند، خود را مهیای چنین عواقبی نموده اند. با این همه آن چه بر فریبرز رئیس دانا رفته است بیش از هرچیز یک نشانه است که باید مورد توجه فعالین اجتماعی قرار گیرد.

آذرماه ۱۳۸۹ و درست چند ساعتی پس از اعلام آغاز اجرای پروژه آزاد سازی قیمت ها با بزک “هدفمند سازی یارانه ها” از سوی رئیس دولت اسلامی و در پی یک مصاحبه نقادانه پیرامون این طرح با تلویزیون “بی بی سی”، دکتر رئیس دانا با هجوم شبانه ماموران امنیتی به منزلش، به اتهام پوشالی توهین به رئیس دولت بازداشت و چند ماه بعد بنا بر اتهاماتی جدید و بی ربط و البته بدون اشاره به اتهام پیشین (توهین به رئیس دولت) به یک سال حبس محکوم شد.

آذر ماه ۱۳۹۰ و پس از سخنرانی در سمیناری راجع به جنبش اشغال وال استریت در دانشگاه تهران، حکم یک سال زندان وی در دادگاه تجدید نظر تایید و به وی ابلاغ شد. حال اما در شرایطی که بحران اقتصادی، گسترش فقر، تداوم افزایش نرخ بیکاری ، فشار روزافزون گرانی و تورم ناشی از اجرای سیاست های آزادسازی قیمت ها بر عموم مردم و درغلتیدن بخش های بیشتری از مردم به زیر خط فقر نیز نتوانسته است حرکت شتابان سیستم اقتصادی حاکم به سمت ویرانه های نولیبرالیسم به ویژه از جهت آغاز فاز دوم آزادسازی قیمت ها را به واسطه آمرانه بودن سیاست ها و اختناق حاکم مختل کند و در حالی که پیش بینی های اقتصادی دکتر رئیس دانا در آن مصاحبه عینیت یافته است، اجرای حکم حبس وی، جدای از خواست قدرت بر خالی شدن صحنه از منتقدان متخصص، نشانه ای است از اهتمام ساختار به طی تمام مسیر نئولیبرالیزه کردن سامان اقتصادی جامعه.

در شرایطی که جهان سرمایه داری از هر سو به مرزهای دهشتبار بحران خود رسیده است و اعتراض های گسترده ی مردمی طی دو سال اخیر شکل جدی تری به خود گرفته است و شاهد گرایش مردمی به اندیشه های چپ و یا حداقل به صورت های تعدیل یافته تری از لیبرالیسم هستیم، خوش رقصی های توام با تایید نهادهای جهانی اقتصادی از سوی دولت ایران چه معناهایی می تواند داشته باشد؟ آزادسازی روزافزون قیمت ها در کنار “اختصاصی سازی” بخش های عمومی اقتصاد تا جایی که زمزمه های چنگ اندازی بخش خصوصی بر حوزه های نفتی نیز شنیده می شود زنگ خطری که از سال ها پیش به صدا درآمده است را قویتر به گوش ها نمی رساند؟

چپ دموکرات ضمن محکومیت اجرای حکم زندان دکتر رئیس دانا و ادامه زندان فعالین کارگری و اجتماعی، نه تنها خواهان آزادی وی و دیگر زندانیان اجتماعی، سیاسی و عقیدتی است بل که موکدا خواهان گسترش آگاه سازی در زمینه ی انحطاط بسترهای اقتصادی و اجتماعی ناشی از اجرای سیاست های سوداگرانه ی نولیبرالی دستگاه حاکمه می باشد.

چپ دموکرات ایران
سه شنبه؛ ۳ خرداد

ارسال دیدگاه