اعتراض کانون نویسندگان ایران به بازداشت فریبرز رییس دانا

کانون نویسندگان ایران با صدور بیانیه ای به بازداشت فریبرز رییس دانا، اقتصاددان و عضو هیئت دبیران کانون نویسندگان ایران اعتراض کرد. …. (دنباله…)

اچ پی ۲۷ هزار کارمند خود را اخراج می کند

شرکت هیولت پکارد، یکی از بزرگترین شرکت های ساخت کامپیوترهای شخصی، اعلام کرده است تا سال ۲۰۱۴، حدود ۲۷ هزار نفر، یعنی ۸ درصد از کل کارمندان خود را اخراج می کند. …. (دنباله…)

هند و پاکستان به جای ایران با ترکمنستان توافقنامه گازی امضا کردند

ترکمنستان روز چهارشنبه، ۴ خرداد، قرارداد فروش گاز از طریق خط لوله ترکمنستان-افغانستان-پاکستان-هند موسوم به خط لوله «تاپی» را با شرکت «استیت گس سیستمز» پاکستان و شرکت دولتی «جِیل» هند امضا کرد. …. (دنباله…)

اعلام محل تظاهرات ۲۶ می در کشورهای مختلف در دفاع از شاهین نجفی و آزادی بیان!

روز شنبه ۲۶ مه را به روز اعتراض سراسری به جمهوری اسلامی و فتواهای آیت الله های قاتل و میلیاردر تبدیل کنیم. …. (دنباله…)

کامران پرند: نگاهی به شاهین نجفی و نَقی – رسانه¬ها و جمهوری اسلامی

با توجه به واکنش¬های متناقضِ رسانه¬ای، مصاحبه¬های خودِ شاهین، اظهارنظراتِ چهره¬های هنرمند و سیاسی-اجتماعی دراین¬باره، “یادداشتِ یک مرتد” را بخوانید. مرتد در انتهای یادداشت، لینک¬هایی که از آن¬ها نقلِ قول¬هایی را آورده، ضمیمه می¬کند. …. (دنباله…)

بیانیه چپ دموکرات پیرامون اجرای حکم دکتر رئیس دانا: “رئیس دانا” در زندان؛ این یک نشانه است

چپ دموکرات ضمن محکومیت اجرای حکم زندان دکتر رئیس دانا و ادامه زندان فعالین کارگری و اجتماعی، نه تنها خواهان آزادی وی و دیگر زندانیان اجتماعی، سیاسی و عقیدتی است بل که موکدا خواهان گسترش آگاه سازی در زمینه ی انحطاط بسترهای اقتصادی و اجتماعی ناشی از اجرای سیاست های سوداگرانه ی نولیبرالی دستگاه حاکمه می باشد. …. (دنباله…)