۲۷ درصد کودکان کشور خارج از چرخه تحصیل قرار دارند

یک فعال حقوق کودک با بیان اینکه ۲۷ درصد کودکان کشور خارج از چرخه تحصیل قرار دارند، گفت: این امر استمرار فرایند فقر در بزرگسالى را سبب می‌شود. ….

ایسنا:
فرشید یزدانى با بیان اینکه بر اساس آمارهاى حاصل از آخرین سرشمارى رسمى کشور بیش از ۳،۵ میلیون کودک خارج از چرخه تحصیل قرار دارند،‌اظهار کرد: این رقم با توجه به منابع موجود کشور رقم بسیار نامطلوبى است.
وى افزود: خارج ماندن این کودکان از چرخه تحصیل در کودکى استمرار فقر آنها در بزرگسالى را موجب می‌شود.

این فعال حقوق کودک در ادامه با اشاره به تبعات اجتماعى محرومیت کودکان از تحصیل عنوان کرد: بالا رفتن نرخ بیکارى و گسترش آسیب‌هاى اجتماعى از جمله تبعات اجتماعى محرومیت کودکان از کار است.
یزدانى در ادامه با اشاره به جنبه‌هاى اقتصادى محرومیت کودکان از تحصیل گفت: استمرار نابرابری‌ها و کاهش فرصت‌هاى اشتغال برابر از تبعات خارج ماندن کودکان از چرخه تحصیل است.
وى در ادامه با بیان اینکه هر هزینه اى براى اموزش ۵ برابر تولید ارزش افزوده مى کند، اظهار کرد: خارج ماندن یک چهارم جمعیت کودکان از چرخه تحصیل در کودکى بیرون ماندن آنها را از چرخه توانمندسازى و تولید در بزرگسالى سبب می‌شود و بر اقتصاد کلان کشور اثر می‌گذارد.

این فعال حقوق کودک افزود: ضمن اینکه کودکان تنها سازندگان امروز نیستند باید در کودکى هم کودکى کنند و محرومیت آنها از تحصیل از بین رفتن کودکى و وارد شدن زود هنگام آنها را به بزرگسالى را موجب می‌شود.
یزدانى در ادامه عنوان کرد: این‌ها همه در حالى است که این کودکان تریبون ندارند، نقش سیاسى اجتماعى و حق راى ندارند و نه این دلیل در برنامه ریزی‌ها از آنها غافل می‌شوند و باید دغدغه مندان حوزه اجتماعى به این موضوع دامن زده و آگاهى رسانى کنند.
این فعال حقوق کودک د ر بخش پایانى گفت و گویش با ایسنا با اشاره به فوت سه کودک در اجراى اخیر خاله‌ شادونه در خرمدره گفت: این امر به خاطر نبود برنامه‌هاى شاد و نگاه منفعت طلبانه به کودکان رخ داد و لازم است مسوولان از جمله وزارت ارشاد، شهرداری‌ها و غیره نظارت جدى و مسئولیت پذیرترى در این زمینه اعمال کنند و پاسخگو باشند.

——————————————————
منبع: اشتراک
http://www.eshterak.info

ارسال دیدگاه