کودکان زباله‌گرد ۴۵ درصد بیشتر از سایر کودکان کار در معرض ایدز قرار دارند

یک فعال حقوق کودکان کار گفت: با اوج‌گیرى بحران‌هاى اقتصادى و افزایش تورم، روند جذب کودکان به ویژه کودکان مهاجر افغان به بازار کار سرعت گرفته است. ….

ایلنا:
طیبه شریف پور، عضو هیئت مدیره انجمن حمایت از حقوق کودکان کار و خیابان در این باره اظهار کرد: با تشدید برخوردها براى بازگشت مهاجرین افغان پس از دهه ۷۰ با پدیده بازگشت فرزندان مهاجرین افغان مواجه شدیم. او در تشریح این پدیده گفت: بسیارى از کودکان زیر ۱۸ سال که ممکن است یکی از بستگان آنها در ایران باشند به شکل غیر قانونی وارد ایران می‌شوند و به دور از خانواده به صورت گروهی در مناطق حاشیه‌ای تهران کار و زندگی کار می‌کنند.
شریف‌پور ادامه داد: در بازدیدهایی که از طریق انجمن متبوعش به طور نامحسوس در باغها و اماکن حاشیه‌ای شهر تهران صورت گرفته مشاهده شده است که کودکان زباله‌گرد در گروه‌هایى با یکی از بستگان بزرگ‌سال بدون امکانات اولیه بهداشتی به کار تفکیک زباله مشغول هستند و در محیط‌های آلوده بدون حداقل امکانات همچون دستکش و ماسک، سرنگ و تیغ‌های مصرف‌شده‌ى داخل زباله‌ها را لمس می‌کنند بى آنکه از روش‌هاى انتقال بیماری‌هاى عفونى اطلاعى داشته باشند.

او به تغذیه و بهداشت نامناسب در محیط کار کودکان زباله‌گرد اشاره کرد و افزود: طبق ارزیابی‌هاى انجام شده سکونت غیر بهداشتی و تماس با مواد آلوده باعث شده است که این کودکان ۴۵ برابر بیشتر از سایر کودکان کار در معرض بیمارى ایدز و سایر بیماری‌هاى عفونى قرار داشته باشند.
عضو هیئت مدیره انجمن حمایت از حقوق کودکان کار و خیابان در ادامه به فقدان امکانات دولتى براى درمان این کودکان اشاره کرد و گفت: به جز واکسیناسیون کودکان افغان باید براى سایر مراقبت‌های بهداشتی پول پرداخت کنند که متاسفانه تامین این هزینه‌ها مقدور نیست.
او در خاتمه با انتقاد از نهادهاى دولتى در خصوص عدم شناساسى مافیاى جمع‌آورى زباله در کشور گفت: معلوم نیست سود میلیاردى زباله‌گردى که حاصل کار پر خطر این کودکان است به جیب چه کسانى می‌رود.

ارسال دیدگاه