همنشین بهار: اَرِه و اوره و شمسی کوره (+ ویدیو)

مفهوم اصطاح اَرِه و اوره و شمسی کوره …. (دنباله…)

واکنش مجلس شورای اسلامی به تشکیل “اتحادیه خلیج”

۱۹۰ نماینده مجلس شورای اسلامی ایران با امضای بیانیه‌ای اقدام کشورهای عربی حوزه خلیج فارس برای تشکیل “اتحادیه خلیج” را محکوم کردند. گام نخست تشکیل این اتحادیه همکاری امنیتی و اقتصادی عربستان سعودی و بحرین است. …. (دنباله…)

جنبش کارگرى و زنان کارگر و جنبش زنان!

زن کارگر نه تنها هم چون هر کارگر دیگری استثمار می شود، به دلیل زن بودنش، انتخاب شغلش محدودتر، دست مزدش کم تر، نرخ بی کاری اش بیش تر و ریسک از دست دادن کارش بالاتر است. تازه کار دوم و خانگی اش پس از کار مزدی روزانه ای آغاز می گردد که خیلی وقت ها هم طاقت فرساتر از کار بیرونی اش است و مفت و مجانی هم انجام می دهد. …. (دنباله…)

“شاخاب تلخ سرزمینم؛ خلیج فارس” شعری از ی. صفایی

تن شلاق خورده موج هایت  /  در بیداری ماه می خندد  /  و می چکد از چشم هایت  /  مروارید نور …. (دنباله…)