گره گوری گیزی: “مردم را فریب میدهند” دلیل حوادث، چیز دیگری است

تروریست کیست؟ سخنرانی گره گوری گیزی، یکی از رهبران برجسته حزب چپ آلمان. از یک طرف با القاعده می جنگند و از طرف دیگر بهترین روابط را با کشوری دارند که  هزینه تروریست هائی را تامین می کند که اینها با آن در جنگند. اینجاست که ما می گوئیم شما دروغ می گوئید. واقعیت این نیست و بهمین دلیل ما بشدت با آن مخالفیم. ….

مردم را فریب میدهند
دلیل حوادث، چیز دیگری است

سخنرانی گره گوری گیزی
ترجمه رضا نافعی

گره گور گیزی یکی از رهبران برجسته حزب چپ ( دی ـ لینکه ) در آلمان، روز سه شنبه ۸ ماه مه در شهر فرشن طی نطق انتخاباتی خود مطالبی بیان کرد که من برخی از سخنان  او را برای ترجمه انتخاب کردم.

افغانستان
یازده سال و نیم از حضور آلمان در جنگ افغانستان می گذرد. در توضیح علت حضور در این جنگ به من گفتند که می خواهیم با تروریسم مبارزه کنیم. ولی در این مدت نه تنها از تعداد حملات کاسته نشده بلکه خود آلمان تبدیل به هدفی برای عملیات تروریستی شده است. مثالی می زنم: در گذشته دیدار از پارلمان آلمان کاری آسان بود ولی امروز از ترس ترور،  برای همین دیدار ساده، گام به گام مورد تفتیش و باز جوئی قرار می گیرید.

گفتند مسئله القاعده است: القاعده به ترویست ها را آموزش می دهد و این کار را در افغانستان انجام می دهد. بنا بر این باید در افغانستان جنگید. ولی حالا یک مسئله پیش آمده و آن این که القاعده به پاکستان نقل مکان کرده و دیگر در افغانستان نیست. اگر آن منطق درست می بود باید جنگ به پاکستان  منتقل می شد، ولی پاکستان یک قدرت اتمی است. بنا براین چنین کاری نخواهند کرد. از این گذشته یک سئوال جالب این است که مخارج القاعده از کجا تامین می شود؟ اینها واقعا به تروریست ها آموزش می دهند ولی هزینه آن از کجا تامین می شود؟ من به شما می گویم: تمام مخارج آن را عربستان تامین می کند، کل مخارج را. ولی دولت آلمان و دولت آمریکا دارای بهترین روابط با همین عربستان هستند. از یک طرف با القاعده می جنگند و از طرف دیگر بهترین روابط را با کشوری دارند که  هزینه تروریست هائی را تامین می کند که اینها با آن در جنگند. اینجاست که ما می گوئیم شما دروغ می گوئید. واقعیت این نیست و بهمین دلیل ما بشدت با آن مخالفیم.

بعد می گویند: جنگ بسود مردم افغانستان است چون از این طریق با تمدن، پیشرفت  اجتماعی  و دموکراسی آشنا می شوند و از آن بهره مند می گردند. سازمان ملل متحد این دعاوی را مورد پژوهش قرار داده و به این نتایج رسیده است: تاکید می کنم این ها را چپ ها نمی گویند سازمان ملل می گوید : در آغاز جنگ، در افغامستان، بیش از دو میلیون زاغه نشین بوده اند، حالا بیش ازچهار میلیون نفرند.  قبل از جنگ ۳۲ در صد از مردم در فقر بسر می برده اند و حالا ۴۲ درصد.  در آغاز جنگ ۲۶ درصد از جوانان بیکار بودند و حالا ۴۷ درصد. مزارع تولید مواد مخدر در آغاز جنگ  به ۱۳۱ هزار هکتار بالغ می شد و حالا به ۱۹۳ هزار هکتار افزایش یافته اند. اینها حاصل تحقیقات سازمان ملل است.  برای رسیدن به این نتایج است که ما در افغانستان می جنگیم؟   مردم افغانستان و سربازان آلمانی برای رسیدن به این نتایج جان باخته اند؟ بیش از ۱۰ میلیارد هزینه پرداخته ایم  که به این نتیجه برسیم؟  اگر حتی یک سوم این پول صرف آبادی افغانستان شده بود، حال و روز افغانستان  بمراتب بهتر از امروز بود. ما مخالف جنگ هستیم . جنگ حلال مشکلات نیست.

با لیبی هم جنگیدند. پرسیدم  چرا می جنگید؟ گفتند به دو دلیل.  دلیل اول این که  فقط از این طریق می توان از شر قذافی راحت شد.
دلیل دوم این است که در آنجا جنبشی برای آزادی و دموکراسی هست که باید از آن پشتیبانی کرد. پرسیدم پس چرا بحرین را بمباران نمی کنید ؟ در آنجا نیز، هم یک پادشاه مستبد حکومت می کند و هم یک جنبش دموکراتیک وجود دارد؟ من به شما می گویم چرا.    بزرگترین  پایگاه نظامی  آمریکا در بحرین است. در بحرین نیروهای عربستان سعودی  به روی جنبش دموکراتیک آتش گشودند، متاسفانه با سلاح های آلمانی. از هزاران سال پیش تا کنون  انگیزه جنگ ها، منافع اقتصادی بوده است. در مجلس آلمان فقط یک فراکسیون است که پیوسته با  جنگ مخالفت کرده  است و آن فراکسیون حزب چپ است.

شعری هست از گونتر گراس، شعری به زبان نثر. «بنام آنچه باید گفته شود».  سخن برنده جائزه نوبل ما کاملا درست و به حق است. هیچ کس حق ندارد علیه ایران دست به جنگ بزند. نه اسرائیل و نه هیچ کشور دیگر. عواقب چنین جنگی قابل سنجش و پیش بینی نیست. قدرت های اتمی باید گام به گام بسوی خلع سلاح اتمی پیش بروند، تا بتوان بر تولید این سلاح نظارت کرد و مانع آن شد. ولی آنها، یعنی اسرائیل، هند، پاکستان، روسیه ، آمریکا و چین ، انگلستان و فرانسه، برای خود این حق را قائل می شوند که هم بمب اتمی داشته باشند و هم به تولید آن ادمه دهند ولی مانع  از آن می گردند که دیگران به آن دست پیدا کنند. این مسئله ایست که من نمی خواهم بیشتر در باره آن صحبت کنم . هیچ کس خواستار آن نیست که ایران بمب اتمی داشه باشد ولی جنگ علیه ایران یک فاجعه است،   گونتر گراس کاملا حق دارد. اما واکنش اسرائیل در برابر گراس که او را ممنوع سفر به اسرائیل کرد نیز واکنشی قرون وسطائی است. باید از او دعوت کنند که به اسرائیل برود، بحث کند.

لینک شعر گونتر گراس :
http://aayande.wordpress.com/2012/04/04

—————————————————————
منبع: آینده ما
http://aayande.wordpress.com

ارسال دیدگاه