آسیب‌دیدگی ۱۵ هزار کارگر در حوادث ناشی از کار

نور ناقص، تهویه نامطلوب، لباس خطرناک، عدم آموزش نیز از دلایلی است که باعث ایجاد حوادث ناشی از کار شده و بی‌احتیاطی با ۳/۵۶ درصد بیشترین عامل ایجاد آسیب‌دیدگی در محیط کار بوده است. ….

تا پایان آذرماه سال گذشته ۱۵ هزار و ۱۹ نفر از بیمه‌شدگان صندوق تأمین‌اجتماعی در حوادث ناشی از کار دچار آسیب‌دیدگی شدند.
به گزارش ایلنا، براساس اعلام دفتر آمار و محاسبات اقتصادی و اجتماعی صندوق تأمین‌اجتماعی تا پایان آذرماه سال گذشته ۲۷۶ بیمه‌شده زن و ۱۴ هزار و ۷۴۳ بیمه‌شده مرد تأمین‌اجتماعی دچار حادثه ناشی از کار شدند که ۳ هزار و ۴۳۴ نفر از آنان مجرد و ۱۱ هزار و ۵۸۵ نفر نیز متأهل بوده‌اند. براین اساس، تعداد ۱۴ هزار و ۲۸۶ مورد از حوادث ناشی از کار داخل کارگاه اتفاق افتاد که ۱/۹۵ درصد از کل آسیب‌دیدگی‌ها در محل کار را شامل می‌شود و از طرفی ۵۹۰ مورد نیز خارج از کارگاه و ۱۴۳ مورد نیز در هنگام رفت و آمد به محل کار روی داده است.

لازم به ذکر است، در سال گذشته ۱۳ هزار و ۹۷۲ نفر از آسیب‌دیدگان ناشی از کار به بهبودی کامل دست یافته‌اند، ۱۳۲ نفر ازکارافتادگی کلی، ۲۰۸ نفر ازکارافتادگی جزیی و ۶۴۸ نفر نیز غرامت نقص عضو دریافت کرده‌اند. گفتنی است، ۷۶۲ نفر از بیمه‌شدگان به دلیل استفاده از وسایل بی‌حفاظ، ۵۷۱ نفر به دلیل استفاده از وسایل معیوب، ۸ هزار و ۹۰۷ نفر به دلیل بی‌احتیاطی، یک‌هزار و ۶۹ نفر به دلیل عدم رعایت مقررات ایمنی، ۹۱ نفر به دلیل ازدحام و بی‌نظمی تجهیزات در سال گذشته دچار حوادث ناشی از کار شده‌اند.

بر این اساس، نور ناقص، تهویه نامطلوب، لباس خطرناک، عدم آموزش نیز از دلایلی است که باعث ایجاد حوادث ناشی از کار شده و بی‌احتیاطی با ۳/۵۶ درصد بیشترین عامل ایجاد آسیب‌دیدگی در محیط کار بوده است.

ارسال دیدگاه