“باروت و بوسه” دفتر شعر مشترکی از نیلوفر فولادی و عابد توانچه

تو نمی دانی که گاه، حادثه
چگونه از انسان
سیاهچاله ای می سازد
برای مکیدنِ درد. ….

باروت و بوسه

baroot-boose

دفتر شعر مشترکی از
نیلوفر فولادی
و
عابد توانچه

جهت مطالعه اشعار،  لطفا به آدرس زیر مراجعه کنید:
http://www.lajvar.se/ketab/baroot-boose.pdf

ارسال دیدگاه