تقویت حضور نظامی آمریکا در منطقه خلیج فارس

در شرایطی که آمریکا حضور نظامی خود را در منطقه خلیج فارس تقویت می‌کند، کارشناسان وزارت دفاع آمریکا، پنتاگون، پیش‌بینی کرده‌اند که درصورت حمله نظامی به ایران، نیروهای نظامی این کشور را کم‌تر از یک ماه شکست خواهند داد. …. (دنباله…)