باز شدن پای یک آقازاده به پرونده اختلاس سه هزار میلیاردی

پای فرزند ارشد یکی از چهره های نزدیک به محمود احمدی نژاد که به شدت ادعای انقلابی گری و ساده زیستی دارد، به پرونده اختلاس سه هزار میلیارد تومانی باز شده است. ….
بازتاب :
به گزارش خبرنگار «بازتاب»، نام پسر این چهره که در ادعای ساده زیستی، ارزشی بودن و انقلابی بودن از بسیاری از بزرگان سبقت گرفته و بیشترین حملات را به شخصیت های انقلاب داشته است، با اندوختن میلیاردها تومان ثروت، در پرونده اختلاس سه هزار میلیارد تومانی هم مطرح شده است.
این آقازاده که با حمایت های پدر زحمتکش، دلسوز و استکبارستیز خود در یکی از کشورهای اروپایی اقامت داشته و اقدام به ازدواجهایی نیز نموده است، با اندوختن ثروت انبوهی از قبال روابط ویژه پدر خود، اقدام به فعالیتهای گسترده اقتصادی در داخل کشور نموده و چندی قبل نیز در مزایده خرید برج بیمه مرکزی ایران شرکت کرده است.

آقازاده مذکور که پدر محترمش خود را به عنوان یکی از افراد ذوب در ولایت شهره کرده است، ارتباطات حسنه و با برکتی نیز با جریان موسوم به انحرافی برقرار کرده بوده است.
وی که متولد یک کشور اروپایی بوده و در این کشور نیز اقامت دارد، بارها میزبان اسفندیار رحیم مشایی در این کشور بوده و به دلیل تسلط به زبان انگلیسی و زبان آن کشور مورد نظر نقش مترجم مشایی را در این سفرها که تعدادشان هم کم نیست ایفا می کرده  و بر مبنای بررسی خبرنگار بازتاب اولین دیدار نماینده امیر منصور آریا با مشایی در این کشور و به واسطه این آقازاده انجام شده است.

ارسال دیدگاه