هشدار سازمان بین‌المللی کار نسبت به وضعیت اشتغال در جهان

سازمان بین‌المللی کار می‌گوید که وضعیت اشتغال در جهان به حالتی هشداردهنده رسیده و بعید است که در کوتاه مدت بهبود یابد. ….
بی بی سی:
بیکاری در اسپانیا از مرز بیست و چهار درصد گذشته است. این سازمان اعمال سیاست‌های ریاضت اقتصادی را مخل ایجاد مشاغل جدید ارزیابی کرده است. سازمان بین المللی کار می‌گوید که ممکن است با رشد کند اقتصاد جهانی و ورود جوانان بیشتر به بازار کار وضع از این هم بدتر بشود. در آخرین گزارش این سازمان آمده است: “بعید است که اقتصاد جهانی در چند سال پیش رو با سرعتی رشد کند که بتواند هم در مقطع کنونی کسری مشاغل را برطرف سازد و هم برای ۸۰ میلیون نیروی کاری که انتظار می‌رود وارد بازار شوند، فرصت‌های شغلی پدید آورد”.

این گزارش در مقطعی منتشر می‌شود که دولت‌های منطقه یورو برای مقابله با بحران بدهی‌ها ناگزیر به کاهش مخارج دولتی شده‌اند. این سازمان می‌گوید اقدامات ریاضتی نه تنها از پس رفع بدهی‌ها برنیامده‌اند، که به رشد اقتصادی نیز ضربه زده‌اند.

بیکاری در اسپانیا از مرز ۲۴ درصد گذشته و در فرانسه نیز برای یازدهمین ماه متوالی افزایش یافته است. سازمان بین‌المللی کار نسبت به آغاز “مرحله‌ای جدید و غامض” در بازار کار جهانی هشدار داده است. مطابق این گزارش ۴۰ درصد جویندگان کار در کشورهای توسعه‌یافته بیش از یک سال را برای یافتن شغل صرف کرده‌اند. این سازمان خاطرنشان کرده است که بیکاری جوانان هم در کشورهای توسعه‌یافته و هم در کشورهای در حال توسعه رو به فزونی است. وضعیتی که “ممکن است آثاری نظیر کشمکش‌های اجتماعی، شورش و شرارت به دنبال داشته باشد”.

ارسال دیدگاه