اعلامیه ی «زنانی دیگر» به مناسبت اول ماه مه

زنان در جمهوری اسلامی همواره با بیکاری و بیگاری گسترده روبرو بود‌ه‌اند. گرچه نرخ بیکاری در جمهوری اسلامی در سی و سه سال گذشته، به طور کل افزایش چشم‌گیری داشته اما نرخ بیکاری زنان تقریبا همواره به مراتب بیشتر از نرخ بیکاری مردان بوده و گاه به دوبرابر رسیده است. …. (دنباله…)

بیانیه رضا شهابی و اسعد (بهنام) ابراهیم زاده، کارگران دربند به مناسبت روز کارگر

دستمزدهای ناچیز و سفره های تهی خسارات جبران ناپذیری به کارگران زده است. …. (دنباله…)

بیانیه چپ دموکرات به مناسبت روز کارگر: گرامی باد اول ماه می؛ روز جهانی کارگر

اول ماه می – روز جهانی کارگر – نماد پایداری و مبارزه ی خون بار کارگران جهان در استیفای حقوق خویش بوده است . مبارزه ای پیگیر و مستمر، سرشار از فراز و فرود اما بی امان. مبارزه ای بر سر جان و زندگی بهتر. …. (دنباله…)

اطلاعیه هیات بازگشایی سندیکای کارگران فلزکار مکانیک، به مناسبت اول ماه مه

اول ماه مه باید تعطیل شود، این تعطیلی هرج ومرج نیست. این تعطیلی انقلاب هم نیست. این تعطیل است که باید ملت از حکومت با زور حقوق خود را مسترد دارد. این عید نیست، بلکه دادخواهی است. …. (دنباله…)

اعلامیه کمیته دفاع از آزادی و برابری در ایران – وین: گرامی باد روز جهانی کارگر

کارگران ایران در شرایطی اول ماه مه را برگزار می کنند که بار فشار های چند جانبه و کمر شکن سیاسی، اجتماعی و اقتصادی را بر دوش می کشند. هنوز بعد از سی و اندی سال حاکمیت رژیم دیکتاتوری مذهبی، روز اول ماه مه بصورت رسمی و قانونی در ایران تعطیل نیست و کارگران نمی توانند آزادانه مراسم دلخواه خود را بر پا دارند. …. (دنباله…)