روسیه و ایران به سوریه سوخت می فرستند

روسیه و ایران طی هفته های اخیر سوخت به سوریه فرستاده اند که بخشی از آن برای عملیات نیروها و زرهی های دولتی به کار گرفته شده است. ….

رادیو فرانسه /  شهلا رستمی:
این صادرات به سوریه امکان می دهد با کمبودهائی که در پی تحریم های وارده بر سوریه به وجود آمده مبارزه کند.
بر مبنای این تحریم ها شرکت های آمریکائی و اروپائی نمی توانند نفت سوریه رابخرند و یا شرکت های دیگر کالاهای پالایش یافته به سوریه بفروشند؛ اما این تحریم ها شامل روسیه و تهران نمی شود و روسیه هم همراه با چین در شورای امنیت جلوی گسترش این تحریم ها به دیگر اعضای سازمان ملل متحد را گرفته اند.

ارسال دیدگاه