اسامی بازداشت شدگان سال ۱۳۹۰ منتشر شد

در طی یکسال گذشته نیروهای امنیتی ۱۶۷۱ تن از فعالین را بازداشت نموده‌اند که از این تعداد ۱۰۱۰ مورد آن به صورت موردی و ۶۶۱ مورد آن به صورت بازداشت فله‌ای یا بدون مشخص شدن هویت بازداشت شده بوده است. ….

خبرگزاری هرانا:
در این رابطه، اصناف ۱۰۶ مورد بازداشت، اقلیت‌های قومی ۶۹۲ مورد، اقلیت مذهبی ۲۹۰ مورد، اندیشه و بیان ۳۵۶ مورد، دانشجویان ۵۲ مورد، زنان ۷ مورد، فرهنگی ۱۲۰ مورد، کارگران ۴۵ مورد، کودکان ۳ مورد را شامل می‌شوند.
لازم به ذکر است بازداشت های فله ای شهروندان در طرح امنیت اجتماعی و اخلاقی نیروی انتظامی نیز بالغ بر ۷۸۳۰۳ مورد شده است که اکثر آن مربوط به بازداشت خرده فروشان مواد مخدر و برخوردهای تحت نام اراذل و اوباش بوده است.

در این بخش از گزارش و در مقایسه با بازداشت‌ها صورت گرفته توسط نیروهای امنیتی در سال گذشته ۳% افزایش در سال ۱۳۹۰ داشته‌ایم بر همین اساس در بخش کارگری بازداشت‌ها ۱۱% کاهش داشته است و هم چنین در بخش مذهبی ۹% کاهش، قومی ۳۵% افزایش، صنفی ۵۴% افزایش، فرهنگی ۶۲% افزایش، زنان ۱۴% افزایش، کودکان ۱۰۰% افزایش، دانشجویی ۷۸% کاهش، اندیشه ۲۱% کاهش داشته است.

اسامی ۱۰۱۰ تن از بازداشت شدگان در سال ۱۳۹۰ به قرار زیر است:

۱.  صالح جهانگیرزاده، شهروند مسیحی در سوم فروردین ۹۰ بازداشت شد.

۲.  امید ابراهیم پور، فعال مدنی در شهریور ۹۰ بازداشت شد.

۳.  سعید ابراهیم‌زاده، شهروند معترض در هجده شهریور ۹۰ بازداشت شد.

۴.  عارف ابراهیمی، فعال صنفی در مرداد ۹۰ توسط مامورین امنیتی بازداشت شد.

۵.  حشمت ابراهیمی، شهروند معترض در هفتم بهمن ۹۰ بازداشت شد.

۶.  رضا ابراهیمی آذر، شهروند معترض در نامعلوم توسط ماموران امنیتی بازداشت شد.

۷.  علی ابرلو، فعال مدنی در شهریور ۹۰ بازداشت شد.

۸.  سعید ابوتراب، فعال دانشجویی در بیست و پنج دی ۹۰ توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد.

۹.  حسن ابیات، شهروند معترض در بیست و پنج دی ۹۰ بازداشت شد.

۱۰.  جمال ابیات، شهروند معترض در بیست و پنج دی ۹۰ بازداشت شد.

۱۱.  جلیل ابیات، شهروند معترض در بیست و پنج دی ۹۰ بازداشت شد.

۱۲.  محمد احدی، فعال مدنی در پنجم خرداد ۹۰ بازداشت شد.

۱۳.  محمد احدی، فعال مدنی در چهارم بهمن ۹۰ توسط اطلاعات بازداشت شد.

۱۴.  افشین احسنیان، شهروند بهایی در نهم آذر ۹۰ توسط اطلاعات بازداشت شد.

۱۵.  احمدرضا احمدپور، فعال سیاسی در بیست و هفتم تیر ۹۰ توسط اطلاعات بازداشت شد.

۱۶.  مهرداد احمدزاده، فعال فرهنگی در بیستم خرداد ۹۰ توسط اطلاعات بازداشت شد.

۱۷.  فواد احمد‌نژاد، فعال سیاسی در آبان ۹۰ بازداشت شد.

۱۸.  هیوا احمدی، فعال صنفی در هشتم شهریور ۹۰ توسط شعبه چهارم بازپرسی سنندج بازداشت شد.

۱۹.  مسعود احمدی، دراویش گنابادی در سیزدهم شهریور ۹۰ توسط اطلاعات بازداشت شد.

۲۰.  محمد احمدی، شهروند معترض در هجده شهریور ۹۰ بازداشت شد.

۲۱.  هادی احمدی، روزنامه نگار، وبلاگ نویس در شهریور ۹۰ بازداشت شد.

۲۲.  محمد احمدی، شهروند معترض در پنجم مهر ۹۰ توسط نیروی انتظامی بازداشت شد.

۲۳.  یوسف احمدی، شهروند معترض در مهر ۹۰ بازداشت شد.

۲۴.  علی احمدی، شهروند بهایی در بیست و پنجم آبان ۹۰ توسط اطلاعات بازداشت شد.

۲۵.  مسعود احمدی، دراویش گنابادی در توسط بازداشت شد.

۲۶.  اکبر احمدی، دراویش گنابادی در توسط بازداشت شد.

۲۷.  نعیم احمدی خیاوی، فعال دانشجویی در بهمن ۹۰ بازداشت شد.

۲۸.  اصغر احمدی زاده، فعال مدنی در شهریور ۹۰ بازداشت شد.

۲۹.  ستار احمدی فر، فعال مدنی در شهریور ۹۰ بازداشت شد.

۳۰.  امین احمدیان، فعال دانشجویی در دوازدهم خرداد ۹۰ توسط اطلاعات بازداشت شد.

۳۱.  عزت الله احمدیان، شهروند بهایی در بیست و هشتم بهمن ۹۰ بازداشت شد.

۳۲.  نگین احمدیان، شهروند بهایی در هفدهم اسفند ۹۰ توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد.

۳۳.  فریدون احمدیان، فعال مدنی در یازدهم فروردین ۹۰ توسط بازداشت شد.

۳۴.  علی اخلاقی، فعال مدنی در شهریور ۹۰ بازداشت شد.

۳۵.  علی اخوان، فعال کارگری در هشتم دی ۹۰ بازداشت شد.

۳۶.  غلام حسین اذری نجف ابادی، شهروند معترض در بیست و پنجم بهمن ۹۰ بازداشت شد.

۳۷.  محمود اردهالی بارانی، شهروند معترض در هجدهم بهمن ۹۰ بازداشت شد.

۳۸.  حسن ارک، فعال مدنی در سوم شهریور ۹۰ توسط اطلاعات بازداشت شد.

۳۹.  علی ازاد، شهروند معترض در بیست و پنجم بهمن ۹۰ بازداشت شد.

۴۰.  شهرام ازبکی، شهروند معترض در پنجم مهر ۹۰ توسط نیروی انتظامی بازداشت شد.

۴۱.  مهدی اژدری، فعال مدنی در پنجم خرداد ۹۰ بازداشت شد.

۴۲.  فرشاد اژیده، شهروند معترض در بیست و پنجم بهمن ۹۰ بازداشت شد.

۴۳.  محمد اسکندر‌زاده، فعال مدنی در پنجم خرداد ۹۰ بازداشت شد.

۴۴.  امیر اسلامی، وکیل دادگستری در هفدهم شهریور ۹۰ توسط اطلاعات بازداشت شد.

۴۵.  عسل اسماعیل زاده، فعال سیاسی در یازدهم اردیبهشت ۹۰ توسط اطلاعات سپاه بازداشت شد.

۴۶.  عسل اسماعیل‌زاده، فعال سیاسی در هشتم آبان ۹۰ بازداشت شد.

۴۷.  محمد اسماعیلی، فعال مدنی در شهریور ۹۰ بازداشت شد.

۴۸.  مهدی اسنالو، روزنامه نگار، وبلاگ نویس در چهاردهم شهریور ۹۰ توسط اطلاعات بازداشت شد.

۴۹.  فربد اشتیاق، شهروند بهایی در هفتم مهر ۹۰ توسط سپاه بازداشت شد.

۵۰.  رامین اشکوه، دراویش گنابادی در بیست و هشتم شهریور ۹۰ توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد.

۵۱.  میرعلی اصغر مختار پور، فعال مدنی در شهریور ۹۰ بازداشت شد.

۵۲.  یوسف اصغری شربیانی، فعال مدنی در شهریور ۹۰ بازداشت شد.

۵۳.  ام البنین اصفهانی، فعال سیاسی در یازدهم دی ۹۰ بازداشت شد.

۵۴.  حامد اصلانی، شهروند معترض در بیست و پنجم بهمن ۹۰ بازداشت شد.

۵۵.  شاپور اطمانی، شهروند معترض در هفتم اردیبهشت ۹۰ بازداشت شد.

۵۶.  زینال اطمانی، شهروند معترض در ششم فروردین ۹۰ توسط اطلاعات بازداشت شد.

۵۷.  آزاد اطمانی، شهروند معترض در شهریور ۹۰ بازداشت شد.

۵۸.  علی رضا اظهری، فعال مدنی در شهریور ۹۰ بازداشت شد.

۵۹.  مهدی افشار نیک، روزنامه نگار، وبلاگ نویس در سیزدهم مهر ۹۰ توسط اطلاعات بازداشت شد.

۶۰.  بهزاد اقدسی، شهروند معترض در دوازدهم شهریور ۹۰ توسط اطلاعات بازداشت شد.

۶۱.  مسلم اکبرپور، فعال مدنی در بیست و یکم شهریور ۹۰ بازداشت شد.

۶۲.  عسگر اکبرزاده، فعال سیاسی در پنجم خرداد ۹۰ بازداشت شد.

۶۳.  عسگر اکبر‌زاده، فعال سیاسی در بیست و یکم شهریور ۹۰ بازداشت شد.

۶۴.  اوژن اکبری، فعال سیاسی در سوم تیر ۹۰ توسط اطلاعات بازداشت شد.

۶۵.  امیر اکبری، فعال مدنی در شهریور ۹۰ بازداشت شد.

۶۶.  علی اکرمی، روزنامه نگار، وبلاگ نویس در سیزدهم مهر ۹۰ توسط اطلاعات بازداشت شد.

۶۷.  جاوید اکرمی، اهل سنت در تیر ۹۰ بازداشت شد.

۶۸.  فاطمه الوندی، فعال سیاسی در دوازدهم دی ۹۰ بازداشت شد.

۶۹.  میثم امام زاده، فعال دانشجویی در سوم تیر ۹۰ توسط اطلاعات بازداشت شد.

۷۰.  شیث امانی، فعال کارگری در بیست و ششم دی ۹۰ توسط مامورا دادگستری سنندج بازداشت شد.

۷۱.  مرجان امری، شهروند بهایی در سی خرداد ۹۰ توسط اطلاعات بازداشت شد.

۷۲.  دری امری (اسماعیل‌پور)، شهروند بهایی در بیست و هشتم خرداد ۹۰ توسط اطلاعات بازداشت شد.

۷۳.  صمد امینی، شهروند معترض در هفتم اردیبهشت ۹۰ بازداشت شد.

۷۴.  مهرداد امیر وزیری، شهروند معترض در نامعلوم توسط نیروهای اداره‌ی اطلاعات بازداشت شد.

۷۵.  امیر هوشنگ امیرتبار، شهروند بهایی در یکم خرداد ۹۰ توسط ماموران امنیتی بازداشت شد.

۷۶.  محمد امیری، فعال مدنی در سوم شهریور ۹۰ توسط اطلاعات بازداشت شد.

۷۷.  کیهان امیریان، شهروند مسیحی در سوم اسفند ۹۰ توسط بازداشت شد.

۷۸.  خالد امین‌پور، فعال سیاسی در آبان ۹۰ بازداشت شد.

۷۹.  صلاح امین‌پور، فعال سیاسی در آبان ۹۰ بازداشت شد.

۸۰.  مریم (مناره) امینی، فعال فرهنگی در دوازدهم مرداد ۹۰ بازداشت شد.

۸۱.  نادر امینی، شهروند معترض در شهریور ۹۰ بازداشت شد.

۸۲.  مریم امینی، فعال فرهنگی در بیست و هفتم خرداد ۹۰ توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد.

۸۳.  رضا انتصاری، روزنامه نگار، وبلاگ نویس در چهاردهم شهریور ۹۰ توسط اطلاعات بازداشت شد.

۸۴.  جمال انداز، شهروند معترض در هجده شهریور ۹۰ بازداشت شد.

۸۵.  محمود اوجاقلو، فعال مدنی در پنجم خرداد ۹۰ بازداشت شد.

۸۶.  دانیال اوجی، شهروند بهایی در یکم خرداد ۹۰ توسط اطلاعات بازداشت شد.

۸۷.  شورش اولیا، شهروند معترض در تیر ۹۰ بازداشت شد.

۸۸.  بهنام ایرانی، شهروند مسیحی در دهم خرداد ۹۰ توسط اطلاعات بازداشت شد.

۸۹.  سولماز ایکدر، روزنامه نگار، وبلاگ نویس در بیست و دوم خرداد ۹۰ توسط اطلاعات بازداشت شد.

۹۰.  ثمین ایمنی، شهروند بهایی در سی خرداد ۹۰ توسط اطلاعات بازداشت شد.

۹۱.  کامل ایوری، شهروند معترض در بیست و هشتم فروردین ۹۰ بازداشت شد.

۹۲.  پیمان آتش، فعال مدنی در شهریور ۹۰ بازداشت شد.

۹۳.  صادق آخوندی، استاد دانشگاه در بیست و چهارم بهمن ۹۰ توسط ماموران اداره اطلاعات بازداشت شد.

۹۴.  محمد آخوندی چیخارلی، فعال مدنی در پنجم خرداد ۹۰ بازداشت شد.

۹۵.  ناصر آذرنیا، فعال سیاسی در نهم مرداد ۹۰ بازداشت شد.

۹۶.  عثمان آذری، شهروند معترض در هفدهم شهریور ۹۰ توسط اطلاعات بازداشت شد.

۹۷.  هژیر آذری، شهروند معترض در هفدهم شهریور ۹۰ توسط اطلاعات بازداشت شد.

۹۸.  کاوه آذری، شهروند معترض در هفدهم شهریور ۹۰ توسط اطلاعات بازداشت شد.

۹۹.  آریا آرام‌نژاد، فعال فرهنگی در هفدهم آبان ۹۰ توسط اطلاعات بازداشت شد.

۱۰۰.  فریبرز آرزم، شهروند مسیحی در بیست و پنجم مهر ۹۰ توسط بازداشت شد.

۱۰۱.  منصور آروند، شهروند معترض در تیر ۹۰ بازداشت شد.

۱۰۲.  سامان آریامن، فعال سیاسی در بیست وسوم آذر ۹۰ توسط اطلاعات بازداشت شد.

۱۰۳.  علی آسترکی، روزنامه نگار، وبلاگ نویس در چهاردهم شهریور ۹۰ توسط اطلاعات بازداشت شد.

۱۰۴.  راحیل آشناگر، فعال زنان در دهم خرداد ۹۰ توسط اطلاعات بازداشت شد.

۱۰۵.  محمد آشوری (مهرگانی)، فعال فرهنگی در ششم مرداد ۹۰ توسط اطلاعات بازداشت شد.

۱۰۶.  سعید آقابرابری، فعال دانشجویی در نوزدهم آذر ۹۰ بازداشت شد.

۱۰۷.  امیر حسین آقایی، فعال مدنی در ششم شهریور ۹۰ توسط اطلاعات بازداشت شد.

۱۰۸.  یگانه آگاهی، شهروند بهایی در پانزدهم مرداد ۹۰ توسط اطلاعات بازداشت شد.

۱۰۹.  ولی آلیش‌زاده، فعال مدنی در پنجم خرداد ۹۰ بازداشت شد.

۱۱۰.  ناصر آلیلو، فعال مدنی در ششم شهریور ۹۰ بازداشت شد.

۱۱۱.  ناصر آمان، فعال دانشجویی در بیستم مرداد ۹۰ بازداشت شد.

۱۱۲.  پگاه آهنگرانی، فعال فرهنگی در هفدهم تیر ۹۰ توسط اطلاعات بازداشت شد.

۱۱۳.  محمد تقی با روزه، فعال سیاسی در یکم اسفند ۹۰ توسط ماموران اداره اطلاعات بازداشت شد.

۱۱۴.  مجتبی باباکرمی، شهروند مسیحی در دوم اسفند ۹۰ توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد.

۱۱۵.  علی بابایی، دراویش گنابادی در بیست و هشتم شهریور ۹۰ توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد.

۱۱۶.  ابراهیم بابایی زیدی، شهروند معترض در آبان ۹۰ توسط اطلاعات بازداشت شد.

۱۱۷.  شریف باجور، فعال مدنی در دوم مرداد ۹۰ توسط اطلاعات بازداشت شد.

۱۱۸.  رحیم باجور، فعال دانشجویی در بیست و سوم مهر ۹۰ توسط اطلاعات بازداشت شد.

۱۱۹.  مصطفی بادکوبه، فعال فرهنگی در فروردین ۹۰ بازداشت شد.

۱۲۰.  محمود بادوام، شهروند بهایی در یکم خرداد ۹۰ توسط اطلاعات بازداشت شد.

۱۲۱.  فرهاد باغبانی، فعال سیاسی در سوم تیر ۹۰ توسط اطلاعات بازداشت شد.

۱۲۲.  نهال باقری، جمعیت آل یاسین در مرداد ۹۰ توسط اطلاعات بازداشت شد.

۱۲۳.  اسعد باقری، فعال دانشجویی در هشتم آبان ۹۰ توسط اطلاعات بازداشت شد.

۱۲۴.  مجید باوی، اهل سنت در بیست و ششم دی ۹۰ بازداشت شد.

۱۲۵.  ملینا بختیار‌نژاد، فعال دانشجویی در بیست و دوم مرداد ۹۰ توسط اطلاعات بازداشت شد.

۱۲۶.  رحیم بخش اربابی، فعال صنفی در فروردین ۹۰ توسط اطلاعات بازداشت شد.

۱۲۷.  کوروش بخشنده، فعال کارگری در نهم شهریور ۹۰ توسط اطلاعات بازداشت شد.

۱۲۸.  ابوالفضل بخشی پور، فعال مدنی در شهریور ۹۰ بازداشت شد.

۱۲۹.  فرشید بدخش، شهروند بهایی در بیست و یکم تیر ۹۰ توسط اطلاعات بازداشت شد.

۱۳۰.  علی بدری، شهروند معترض در بیست و دوم فروردین ۹۰ توسط اطلاعات بازداشت شد.

۱۳۱.  رسول بدلی، فعال سیاسی در ششم شهریور ۹۰ بازداشت شد.

۱۳۲.  محمد بدلی، فعال سیاسی در سوم شهریور ۹۰ توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد.

۱۳۳.  محسن برازوان، فعال سیاسی در یکم خرداد ۹۰ توسط اطلاعات بازداشت شد.

۱۳۴.  رضا بردبار، شهروند معترض در هجده شهریور ۹۰ بازداشت شد.

۱۳۵.  وحید برزگری، فعال مدنی در شهریور ۹۰ بازداشت شد.

۱۳۶.  موسی برزین خلیفه لو، وکیل دادگستری در سوم شهریور ۹۰ توسط اطلاعات بازداشت شد.

۱۳۷.  صدیق برشان، شهروند معترض در بیست ودوم آذر ۹۰ توسط اطلاعات نیروی انتظامی بازداشت شد.

۱۳۸.  مهدی برگشادی، شهروند معترض در دوازدهم شهریور ۹۰ توسط اطلاعات بازداشت شد.

۱۳۹.  علی برنا، شهروند معترض در دوازدهم دی ۹۰ بازداشت شد.

۱۴۰.  ناصر بهجتی، شهروند معترض در دوازدهم دی ۹۰ بازداشت شد.

۱۴۱.  ناجح بهرامی، فعال کارگری در بیست و پنجم بهمن ۹۰ بازداشت شد.

۱۴۲.  مریم بهرمن، فعال زنان در بیست و یکم اردیبهشت ۹۰ توسط اطلاعات بازداشت شد.

۱۴۳.  لیلا بهروز، فعال سیاسی در دوازدهم آبان ۹۰ بازداشت شد.

۱۴۴.  امید بهروزی، وکیل دادگستری در هفدهم شهریور ۹۰ توسط اطلاعات بازداشت شد.

۱۴۵.  منصوره بهکیش، فعال سیاسی در بیست و دوم خرداد ۹۰ توسط اطلاعات بازداشت شد.

۱۴۶.  فاضل بهنام، شهروند بهایی در هفتم مهر ۹۰ توسط سپاه بازداشت شد.

۱۴۷.  س‌ها بهنام، شهروند بهایی در هفتم مهر ۹۰ توسط سپاه بازداشت شد.

۱۴۸.  کیومرث بهین آئین، شهروند بهایی در هجدهم تیر ۹۰ توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد.

۱۴۹.  شمیم بهین آئین، شهروند بهایی در هجدهم تیر ۹۰ توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد.

۱۵۰.  رحمان بوذری، روزنامه نگار، وبلاگ نویس در هشتم خرداد ۹۰ توسط دادسرای اوین بازداشت شد.

۱۵۱.  امیر بوذری، فعال مدنی در شهریور ۹۰ بازداشت شد.

۱۵۲.  سهام الدین بورقانی، روزنامه نگار، وبلاگ نویس در بیست و هشتم دی ۹۰ بازداشت شد.

۱۵۳.  مهران بیات، جمعیت آل یاسین در مرداد ۹۰ توسط اطلاعات بازداشت شد.

۱۵۴.  سروش بیاتی، شهروند بهایی در پانزدهم مرداد ۹۰ توسط اطلاعات بازداشت شد.

۱۵۵.  عبدالواحد بیت صیاح، اهل سنت در بیست و ششم دی ۹۰ بازداشت شد.

۱۵۶.  مریم بیدگلی، فعال زنان در بیست و نهم تیر ۹۰ بازداشت شد.

۱۵۷.  اردشیر بیرانوند، فعال سیاسی در یکم اسفند ۹۰ توسط ماموران اداره اطلاعات بازداشت شد.

۱۵۸.  هیوا بیرمی، شهروند معترض در دوازدهم دی ۹۰ بازداشت شد.

۱۵۹.  سینا بیژن‌پور، فعال فرهنگی در بیست و هفتم خرداد ۹۰ توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد.

۱۶۰.  محمد بی‌غم، شهروند معترض در پنجم مهر ۹۰ توسط نیروی انتظامی بازداشت شد.

۱۶۱.  فریبرز پارسی نژاد، شهروند مسیحی در دوازدهم اسفند ۹۰ توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد.

۱۶۲.  یدالله پارسیان، دراویش گنابادی در سیزدهم شهریور ۹۰ توسط اطلاعات بازداشت شد.

۱۶۳.  محمد پاشازاده، فعال مدنی در شهریور ۹۰ بازداشت شد.

۱۶۴.  علی پاکباز، فعال فرهنگی در پنجم خرداد ۹۰ بازداشت شد.

۱۶۵.  علی پاکباز، فعال فرهنگی در چهارم بهمن ۹۰ بازداشت شد.

۱۶۶.  پیمان پاکمهر، روزنامه نگار، وبلاگ نویس در بیست و هفتم دی ۹۰ بازداشت شد.

۱۶۷.  مهوش پایدارنیا، جمعیت آل یاسین در مرداد ۹۰ توسط اطلاعات بازداشت شد.

۱۶۸.  مسعود پدرام، فعال سیاسی در بیست و یکم آبان ۹۰ بازداشت شد.

۱۶۹.  محمدرضا پرتویی (کوروش)، شهروند مسیحی در نوزدهم بهمن ۹۰ توسط بازداشت شد.

۱۷۰.  سالار پرهیزکار، دراویش گنابادی در توسط بازداشت شد.

۱۷۱.  منصور پروا، دراویش گنابادی در توسط بازداشت شد.

۱۷۲.  نوید پروینی، شهروند بهایی در بیست و یکم تیر ۹۰ توسط اطلاعات بازداشت شد.

۱۷۳.  هژیر پسر امیر، شهروند بهایی در مرداد ۹۰ بازداشت شد.

۱۷۴.  علی‌ پور سلیمان، فعال صنفی در یازدهم خرداد ۹۰ توسط قرارگاه ثار الله سپاه بازداشت شد.

۱۷۵.  نیما پور یعقوب، فعال دانشجویی در نوزدهم خرداد ۹۰ توسط اطلاعات بازداشت شد.

۱۷۶.  جعفر پوربیگ، فعال مدنی در شهریور ۹۰ بازداشت شد.

۱۷۷.  علی پورحیدر، فعال مدنی در شهریور ۹۰ بازداشت شد.

۱۷۸.  محمدحسن یوسف پورسیفی، فعال حقوق بشر در چهارم تیر ۹۰ توسط بازداشت شد.

۱۷۹.  حسین پورمحمدی، شهروند مسیحی در دوم اسفند ۹۰ توسط بازداشت شد.

۱۸۰.  عزیز پورولی، فعال مدنی در سوم شهریور ۹۰ توسط اطلاعات بازداشت شد.

۱۸۱.  مسعود پیدایی، فعال مدنی در شهریور ۹۰ بازداشت شد.

۱۸۲.  یاشار پیری، فعال مدنی در پنجم خرداد ۹۰ بازداشت شد.

۱۸۳.  یاشار پیری، فعال مدنی در ششم شهریور ۹۰ توسط بازداشت شد.

۱۸۴.  رضا پیشکار، دراویش گنابادی در یازدهم دی ۹۰ بازداشت شد.

۱۸۵.  کیان پیغامی، شهروند معترض در پنجم خرداد ۹۰ بازداشت شد.

۱۸۶.  کیان پیغامی، شهروند معترض در سیزدهم شهریور ۹۰ توسط اطلاعات بازداشت شد.

۱۸۷.  کیان پیغامی، شهروند معترض در پنجم مهر ۹۰ توسط نیروی انتظامی بازداشت شد.

۱۸۸.  جلیل تاری، فعال مدنی در پنجم خرداد ۹۰ بازداشت شد.

۱۸۹.  پیام تسلیمی، شهروند بهایی در چهاردهم بهمن ۹۰ بازداشت شد.

۱۹۰.  فائزه تشکر، شهروند بهایی در چهاردهم بهمن ۹۰ بازداشت شد.

۱۹۱.  شایان تفضلی، شهروند بهایی در بیست و هشتم بهمن ۹۰ بازداشت شد.

۱۹۲.  فرخ تقی لو، فعال مدنی در شهریور ۹۰ بازداشت شد.

۱۹۳.  محمود تقی‌پور، دراویش گنابادی در بیست و هشتم شهریور ۹۰ بازداشت شد.

۱۹۴.  منوچهر تمری، روزنامه نگار، وبلاگ نویس در بیست و هشتم فروردین ۹۰ بازداشت شد.

۱۹۵.  شکور تمویی، شهروند معترض در شهریور ۹۰ بازداشت شد.

۱۹۶.  عبدالله تنهاگو، شهروند معترض در هجده شهریور ۹۰ بازداشت شد.

۱۹۷.  عبدالحسین تنهاگو، شهروند معترض در شهریور ۹۰ بازداشت شد.

۱۹۸.  محمد توانا، فعال فرهنگی در ششم مرداد ۹۰ توسط اطلاعات بازداشت شد.

۱۹۹.  محمد توسلی، فعال سیاسی در دوازدهم آبان ۹۰ بازداشت شد.

۲۰۰.  رسول تیموری، فعال صنفی در آبان ۹۰ بازداشت شد.

۲۰۱.  صدف ثابتیان، شهروند بهایی در یکم خرداد ۹۰ توسط اطلاعات بازداشت شد.

۲۰۲.  عباس ثامر، شهروند معترض در بیست و پنج دی ۹۰ بازداشت شد.

۲۰۳.  سام جابری، شهروند بهایی در چهاردهم بهمن ۹۰ بازداشت شد.

۲۰۴.  متین جانمیان، شهروند بهایی در پانزدهم مرداد ۹۰ توسط اطلاعات بازداشت شد.

۲۰۵.  تاج الملوک جانمیان، شهروند بهایی در هفتم مهر ۹۰ توسط سپاه بازداشت شد.

۲۰۶.  حمید جباری، فعال مدنی در پنجم خرداد ۹۰ بازداشت شد.

۲۰۷.  علی جبراییل زاده، فعال مدنی در شهریور ۹۰ بازداشت شد.

۲۰۸.  رامین جبرائیلی، فعال فرهنگی در یازدهم دی ۹۰ توسط اطلاعات بازداشت شد.

۲۰۹.  محمد جراحى، فعال کارگری در سی خرداد ۹۰ توسط اطلاعات بازداشت شد.

۲۱۰.  محمد جراحی، فعال کارگری در بیست و نهم آذر۹۰ توسط اجرای احکام تبریز بازداشت شد.

۲۱۱.  خسرو جعفری، شهروند معترض در مرداد ۹۰ بازداشت شد.

۲۱۲.  ناصر جعفری، شهروند معترض در مرداد ۹۰ بازداشت شد.

۲۱۳.  رضا جعفری، شهروند معترض در دوازدهم شهریور ۹۰ بازداشت شد.

۲۱۴.  عنایت جعفری، شهروند مسیحی در سوم اسفند ۹۰ توسط بازداشت شد.

۲۱۵.  داریوش جلالی، فعال دانشجویی در سی بهمن ۹۰ توسط نیرو های انتظامی و امنیتی بازداشت شد.

۲۱۶.  سعید جلالی فر، فعال حقوق بشر در نهم مرداد ۹۰ توسط دادسرای اوین بازداشت شد.

۲۱۷.  مسعود جلیل‌زاده، شهروند معترض در هجده شهریور ۹۰ بازداشت شد.

۲۱۸.  مریم جلیلی، شهروند مسیحی در تابستان ۹۰ توسط بازداشت شد.

۲۱۹.  سامان جهان‌پور، شهروند معترض در هجده شهریور ۹۰ بازداشت شد.

۲۲۰.  سجاد جهانفر، فعال فرهنگی در دوازدهم مرداد ۹۰ بازداشت شد.

۲۲۱.  صالح جهانگیرزاده، شهروند مسیحی در سوم فروردین ۹۰ توسط اطلاعات بازداشت شد.

۲۲۲.  سهراب جهانگیرزاده، شهروند معترض در اردیبهشت ۹۰ بازداشت شد.

۲۲۳.  فرهاد جهانگیری، شهروند معترض در اردیبهشت ۹۰ بازداشت شد.

۲۲۴.  صابر جهانی، فعال مدنی در پنجم خرداد ۹۰ بازداشت شد.

۲۲۵.  مجید جوادی، شهروند معترض در یازدهم شهریور ۹۰ توسط اطلاعات بازداشت شد.

۲۲۶.  توحید جوادی، شهروند معترض در یازدهم شهریور ۹۰ توسط اطلاعات بازداشت شد.

۲۲۷.  احمد جوادی، فعال مدنی در بیست و یکم شهریور ۹۰ بازداشت شد.

۲۲۸.  محسن جوادی افضلی، فعال سیاسی در نهم مرداد ۹۰ بازداشت شد.

۲۲۹.  شهناز جیزان، شهروند مسیحی در دوم دی ۹۰ توسط بازداشت شد.

۲۳۰.  سلیم چراغ منان، شهروند معترض در دوازدهم دی ۹۰ بازداشت شد.

۲۳۱.  مهدی چقاکبودی، شهروند مسیحی در دوم اسفند ۹۰ توسط بازداشت شد.

۲۳۲.  عادل چلداوی، شهروند معترض در بیست و پنج دی ۹۰ بازداشت شد.

۲۳۳.  عدنان چلداوی، شهروند معترض در بیست و پنج دی ۹۰ بازداشت شد.

۲۳۴.  بهنام چمنی، فعال مدنی در شهریور ۹۰ بازداشت شد.

۲۳۵.  جعجع چنانی، شهروند معترض در بیست و پنج دی ۹۰ بازداشت شد.

۲۳۶.  محمد چنقرالو، شهروند معترض در دوازدهم شهریور ۹۰ بازداشت شد.

۲۳۷.  آرمان ح، شهروند معترض در هشتم فروردین ۹۰ بازداشت شد.

۲۳۸.  حسین حاج آقایی، فعال سیاسی در یازدهم اردیبهشت ۹۰ بازداشت شد.

۲۳۹.  امیرحسین حاجبیان، فعال سیاسی در بیست و هفتم آذر ۹۰ بازداشت شد.

۲۴۰.  بهنام حاج‌محمودی، شهروند معترض در پنجم مهر ۹۰ توسط نیروی انتظامی بازداشت شد.

۲۴۱.  فتانه حاجی پور، شهروند بهایی در بیست و هشتم بهمن ۹۰ بازداشت شد.

۲۴۲.  بهنام حاجی زاده، شهروند معترض در پنجم مهر ۹۰ توسط نیروی انتظامی بازداشت شد.

۲۴۳.  شیرزاد حاجیلی، شهروند معترض در پنجم مهر ۹۰ توسط نیروی انتظامی بازداشت شد.

۲۴۴.  بهزاد حاجیلی، شهروند معترض در پنجم مهر ۹۰ توسط نیروی انتظامی بازداشت شد.

۲۴۵.  آریا حائری، فعال سیاسی در یازدهم اردیبهشت ۹۰ بازداشت شد.

۲۴۶.  نگار حائری، فعال سیاسی در یازدهم اردیبهشت ۹۰ بازداشت شد.

۲۴۷.  وحید حبیب چشمه، فعال سیاسی در بیست وهفتم بهمن ۹۰ توسط ماموران اطلاعاتی بازداشت شد.

۲۴۸.  کامبیز حبیبی، شهروند بهایی در بیست و هفتم اسفند ۹۰ توسط ماموران امنیتی بازداشت شد.

۲۴۹.  میثم حجتی، شهروند مسیحی در سوم اسفند ۹۰ توسط بازداشت شد.

۲۵۰.  بهناز حدادزاده، شهروند بهایی در بیست و هشتم بهمن ۹۰ بازداشت شد.

۲۵۱.  منصور حرمان، شهروند معترض در شهریور ۹۰ بازداشت شد.

۲۵۲.  جمال حزباوی، اهل سنت در بیست و ششم دی ۹۰ بازداشت شد.

۲۵۳.  جمال حزباوی، شهروند معترض در دی ۹۰ بازداشت شد.

۲۵۴.  فاران حسامی، شهروند بهایی در بیست و دوم شهریور ۹۰ بازداشت شد.

۲۵۵.  سعید حسن زاده، فعال مدنی در شهریور ۹۰ بازداشت شد.

۲۵۶.  علی حسن زاده، فعال مدنی در شهریور ۹۰ بازداشت شد.

۲۵۷.  مراد حسن زاده، شهروند معترض در دوازدهم دی ۹۰ بازداشت شد.

۲۵۸.  رضا حسین‌پور، شهروند معترض در دوازدهم شهریور ۹۰ بازداشت شد.

۲۵۹.  نصرت حسین‌پور، شهروند معترض در دوازدهم شهریور ۹۰ بازداشت شد.

۲۶۰.  ارسلان حسین‌زاده، فعال مدنی در ششم شهریور ۹۰ بازداشت شد.

۲۶۱.  رقیه حسین‌زاده، فعال مدنی در ششم شهریور ۹۰ بازداشت شد.

۲۶۲.  کاظم حسین‌زاده، دراویش گنابادی در سیزدهم شهریور ۹۰ توسط اطلاعات بازداشت شد.

۲۶۳.  جلیل حسین‌زاده، شهروند معترض در دوازدهم شهریور ۹۰ بازداشت شد.

۲۶۴.  ولی حسین‌نژاد، شهروند معترض در دوازدهم شهریور ۹۰ توسط اطلاعات بازداشت شد.

۲۶۵.  غالب حسینی، شهروند معترض در اردیبهشت ۹۰ توسط اطلاعات بازداشت شد.

۲۶۶.  خالد حسینی، شهروند معترض در اردیبهشت ۹۰ توسط اطلاعات بازداشت شد.

۲۶۷.  مهدی حسینی، روزنامه نگار، وبلاگ نویس در چهاردهم شهریور ۹۰ توسط اطلاعات بازداشت شد.

۲۶۸.  فرشاد حسینی، شهروند معترض در پنجم مهر ۹۰ توسط نیروی انتظامی بازداشت شد.

۲۶۹.  مجتبی حسینی، شهروند مسیحی در نوزدهم بهمن ۹۰ بازداشت شد.

۲۷۰.  غالب حسینی، فعالان کارگری در بیست و دوم ارذیبهشت ۹۰ توسط ستاد خبری اداره اطلاعات بازداشت شد.

۲۷۱.  خالد حسینی، فعالان کارگری در بیست و دوم ارذیبهشت ۹۰ توسط ستاد خبری اداره اطلاعات بازداشت شد.

۲۷۲.  احمد حضرتی، شهروند معترض در هجده شهریور ۹۰ بازداشت شد.

۲۷۳.  نگین حق پرست، شهروند مسیحی در دوم اسفند ۹۰ توسط بازداشت شد.

۲۷۴.  عباس حق وردی، دراویش گنابادی در توسط بازداشت شد.

۲۷۵.  متیاس حق‌نژاد، شهروند مسیحی در بیست و هفتم مرداد ۹۰ توسط اطلاعات بازداشت شد.

۲۷۶.  بهنام حقی، فعال مدنی در ششم شهریور ۹۰ بازداشت شد.

۲۷۷.  محمد حقی، شهروند معترض در دوازدهم شهریور ۹۰ توسط اطلاعات بازداشت شد.

۲۷۸.  ناصر حقی، شهروند معترض در دوازدهم شهریور ۹۰ توسط اطلاعات بازداشت شد.

۲۷۹.  متین حقیری، شهروند بهایی در پانزدهم مرداد ۹۰ توسط اطلاعات بازداشت شد.

۲۸۰.  وحید حکانی، شهروند مسیحی در نوزدهم بهمن ۹۰ توسط بازداشت شد.

۲۸۱.  گیتی حکیم پور، شهروند مسیحی در سوم اسفند ۹۰ توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد.

۲۸۲.  روحیه حکیمان، شهروند بهایی در هفتم مهر ۹۰ توسط سپاه بازداشت شد.

۲۸۳.  محسن حکیمی، روزنامه نگار، وبلاگ نویس در سیزدهم مهر ۹۰ توسط اطلاعات بازداشت شد.

۲۸۴.  محمد حلفی، شهروند معترض در بیست و پنج دی ۹۰ بازداشت شد.

۲۸۵.  ولید حمادی، شهروند معترض در بیست و پنج دی ۹۰ بازداشت شد.

۲۸۶.  اسماعیل حمزه پور، شهروند معترض در دوازدهم دی ۹۰ بازداشت شد.

۲۸۷.  احمد حمیدی، فعال کارگری در بیست و پنجم بهمن ۹۰ بازداشت شد.

۲۸۸.  هادی حمیدی شفیق، فعال مدنی در یازدهم اردیبهشت ۹۰ توسط مامورین امنیتی بازداشت شد.

۲۸۹.  هادی حمیدی شفیق، فعال مدنی در سی تیر ۹۰ توسط اطلاعات بازداشت شد.

۲۹۰.  مهدی حمیدی شفیق، فعال مدنی در دوم شهریور ۹۰ توسط اطلاعات بازداشت شد.

۲۹۱.  نصرالله حیدری، دراویش گنابادی در سیزدهم شهریور ۹۰ توسط اطلاعات بازداشت شد.

۲۹۲.  محمد حیدری، روزنامه نگار، وبلاگ نویس در سیزدهم مهر ۹۰ توسط اطلاعات بازداشت شد.

۲۹۳.  ابراهیم حیدری، شهروند معترض در بیست و پنج دی ۹۰ بازداشت شد.

۲۹۴.  علی حیدری، شهروند معترض در بیست و پنج دی ۹۰ بازداشت شد.

۲۹۵.  توفیق حیدری، شهروند معترض در بیست و پنج دی ۹۰ بازداشت شد.

۲۹۶.  احمد رضا حیدری، دراویش گنابادی در توسط بازداشت شد.

۲۹۷.  اکرم حیدریان، شهروند معترض در مهر ۹۰ بازداشت شد.

۲۹۸.  افشین حیرتیان، فعال حقوق کودک در بیست و نهم مرداد ۹۰ توسط اطلاعات بازداشت شد.

۲۹۹.  نوشین خادم، شهروند بهایی در یکم خرداد ۹۰ توسط اطلاعات بازداشت شد.

۳۰۰.  رمضان خالدی، شهروند معترض در بیست و دوم فروردین ۹۰ توسط اطلاعات بازداشت شد.

۳۰۱.  فواد خانجانی، شهروند بهایی در بیست و هفتم دی ۹۰ بازداشت شد.

۳۰۲.  جمال خانی، فعال فرهنگی در دوازدهم مرداد ۹۰ بازداشت شد.

۳۰۳.  عزیز خانی، فعال فرهنگی در دوازدهم مرداد ۹۰ بازداشت شد.

۳۰۴.  محمد خبازی، فعال مدنی در شهریور ۹۰ بازداشت شد.

۳۰۵.  سجاد خداکرمی، فعال سیاسی در یکم شهریور ۹۰ توسط اطلاعات بازداشت شد.

۳۰۶.  داوود خداکرمی، روزنامه نگار، وبلاگ نویس در بیست و هفتم آبان ۹۰ توسط اطلاعات بازداشت شد.

۳۰۷.  بهراد خدایاری، فعال مدنی در شهریور ۹۰ بازداشت شد.

۳۰۸.  فاطمه خردمند، ارتباط خانوادگی در هفدهم دی ۹۰ توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد.

۳۰۹.  چنگیز خرسندی، شهروند معترض در هجده شهریور ۹۰ بازداشت شد.

۳۱۰.  امیر خرم، فعال سیاسی در بیست شهریور ۹۰ بازداشت شد.

۳۱۱.  سعید خزرجی، اهل سنت در بیست و ششم دی ۹۰ بازداشت شد.

۳۱۲.  حسین خزرجی، اهل سنت در بیست و ششم دی ۹۰ بازداشت شد.

۳۱۳.  مهدی خزعلی، روزنامه نگار، وبلاگ نویس در بیست و ششم تیر ۹۰ توسط اطلاعات بازداشت شد.

۳۱۴.  مهدی خزعلی، روزنامه نگار، وبلاگ نویس در نوزدهم دی ۹۰ بازداشت شد.

۳۱۵.  همسر (مهدی) خزعلی، ارتباط خانوادگی در بیست و پنجم بهمن ۹۰ بازداشت شد.

۳۱۶.  دختر (مهدی) خزعلی، ارتباط خانوادگی در بیست و پنجم بهمن ۹۰ بازداشت شد.

۳۱۷.  مهدی خسرجی، شهروند معترض در بیست و پنج دی ۹۰ بازداشت شد.

۳۱۸.  نازنین خسروانی، فعال حقوق بشر در پانزدهم اسفند ۹۰ توسط بازداشت شد.

۳۱۹.  وریا خسروی، فعال محیط زیست در آبان ۹۰ توسط اطلاعات بازداشت شد.

۳۲۰.  عباس خضرلو، فعال مدنی در ششم شهریور ۹۰ بازداشت شد.

۳۲۱.  زاهد خلفی، فعال سیاسی در سوم تیر ۹۰ توسط اطلاعات بازداشت شد.

۳۲۲.  واحد خلوصی، فعال دانشجویی در یکم شهریور ۹۰ توسط اطلاعات بازداشت شد.

۳۲۳.  علیرضا خلیل زاده، شهروند معترض در ششم شهریور ۹۰ توسط بازداشت شد.

۳۲۴.  شهزاد خلیلی، شهروند بهایی در بیست و هشتم بهمن ۹۰ بازداشت شد.

۳۲۵.  مختار خندانی، شهروند معترض در بیست و سوم فروردین ۹۰ توسط اطلاعات بازداشت شد.

۳۲۶.  شاهرخ خندانی، شهروند معترض در بیست و سوم فروردین ۹۰ توسط اطلاعات بازداشت شد.

۳۲۷.  نجف خندانی، فعال مدنی در شهریور ۹۰ بازداشت شد.

۳۲۸.  حمید خنفری بترانی، اهل سنت در بیست و ششم دی ۹۰ بازداشت شد.

۳۲۹.  رضا خواجه‌ای، فعال مدنی در نهم مهر ۹۰ بازداشت شد.

۳۳۰.  رضا خواجوی، فعال سیاسی در یکم اسفند ۹۰ توسط ماموران اداره اطلاعات بازداشت شد.

۳۳۱.  سمکو خورشیدی، شهروند معترض در هشتم فروردین ۹۰ بازداشت شد.

۳۳۲.  رضا خوش بهار، فعال مدنی در شهریور ۹۰ بازداشت شد.

۳۳۳.  علی خیرجو، فعال فرهنگی در پنجم خرداد ۹۰ بازداشت شد.

۳۳۴.  علی خیرجو، فعال فرهنگی در بیست و یکم شهریور ۹۰ بازداشت شد.

۳۳۵.  هادی داداشپور، شهروند معترض در هجده شهریور ۹۰ بازداشت شد.

۳۳۶.  بهنوش دادگر، شهروند بهایی در هجدهم تیر ۹۰ توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد.

۳۳۷.  بهروز داروند، فعال مدنی در دوم مرداد ۹۰ توسط اطلاعات بازداشت شد.

۳۳۸.  وحدت دانا، شهروند بهایی در نهم آذر ۹۰ توسط اطلاعات بازداشت شد.

۳۳۹.  عادل داناپور، فعال مدنی در شهریور ۹۰ بازداشت شد.

۳۴۰.  محمد رضا دانایی، فعال سیاسی در چهارم اسفند ۹۰ توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد.

۳۴۱.  خاطره دانش توکل، فعال دانشجویی در بیستم مرداد ۹۰ توسط اطلاعات بازداشت شد.

۳۴۲.  مصطفی دانشجو، وکیل دادگستری در بیست و هشتم اردیبهشت ۹۰ توسط اطلاعات بازداشت شد.

۳۴۳.  عطاء الله دانشگر، شهروند بهایی در هفتم مهر ۹۰ توسط سپاه بازداشت شد.

۳۴۴.  لوا دانشگر، شهروند بهایی در هفتم مهر ۹۰ توسط سپاه بازداشت شد.

۳۴۵.  انیسا دانشگر، شهروند بهایی در هفتم مهر ۹۰ توسط سپاه بازداشت شد.

۳۴۶.  کاوه دانشور، فعال دانشجویی در بیست و نهم فروردین ۹۰ توسط اطلاعات بازداشت شد.

۳۴۷.  سوران دانشور، فعال دانشجویی در شهریور ۹۰ بازداشت شد.

۳۴۸.  عزیز دانشور آسا، فعال سیاسی در بیست و هفتم آبان ۹۰ توسط سپاه بازداشت شد.

۳۴۹.  سهیلا داوردان، شهروند بهایی در هفتم مهر ۹۰ توسط سپاه بازداشت شد.

۳۵۰.  کاظم دبات، شهروند معترض در بیست و پنج دی ۹۰ بازداشت شد.

۳۵۱.  فیصل دبات، شهروند معترض در بیست و پنج دی ۹۰ بازداشت شد.

۳۵۲.  عاشور دبات، شهروند معترض در بیست و پنج دی ۹۰ بازداشت شد.

۳۵۳.  عادل دبات، شهروند معترض در بیست و پنج دی ۹۰ بازداشت شد.

۳۵۴.  احمد دبات، شهروند معترض در بیست و پنج دی ۹۰ بازداشت شد.

۳۵۵.  کریم دحیمی، شهروند معترض در بیست و پنج دی ۹۰ بازداشت شد.

۳۵۶.  ناصر دراز شمشیر، فعال مدنی در پانزدهم مرداد ۹۰ توسط مامورین امنیتی بازداشت شد.

۳۵۷.  محمود دردکشان، فعال سیاسی در هجدهم دی ۹۰ بازداشت شد.

۳۵۸.  جمال درودی، فعال سیاسی در دوازدهم خرداد ۹۰ توسط اطلاعات بازداشت شد.

۳۵۹.  فرزاد درویش، دراویش گنابادی در شانزدهم مهر ۹۰ بازداشت شد.

۳۶۰.  بنیامین درویشی، شهروند معترض در بیست و چهارم بهمن ۹۰ بازداشت شد.

۳۶۱.  داریوش دست پیش، شهروند بهایی در هفتم مهر ۹۰ توسط سپاه بازداشت شد.

۳۶۲.  مهدی دعاگو، فعال دانشجویی در شهریور ۹۰ بازداشت شد.

۳۶۳.  مریم دل آرام، شهروند مسیحی در سوم اسفند ۹۰ توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد.

۳۶۴.  مسعود دلیجانی، شهروند مسیحی در مرداد ۹۰ توسط بازداشت شد.

۳۶۵.  امید دهدارزاده، فعال سیاسی در بیست و پنجم بهمن ۹۰ بازداشت شد.

۳۶۶.  میلاد دهقان، فعال سیاسی در سوم تیر ۹۰ توسط اطلاعات بازداشت شد.

۳۶۷.  معصومه دهقان، ارتباط خانوادگی در چهاردهم تیر ۹۰ توسط اطلاعات بازداشت شد.

۳۶۸.  یحیی دهقان، دراویش گنابادی در سوم آبان ۹۰ توسط اطلاعات بازداشت شد.

۳۶۹.  علی جان دهقان، دراویش گنابادی در نوزدهم آبان ۹۰ توسط اطلاعات بازداشت شد.

۳۷۰.  یحیی دهقان، دراویش گنابادی در نوزدهم آبان ۹۰ توسط اطلاعات بازداشت شد.

۳۷۱.  نیما دهقان، شهروند بهایی در چهاردهم بهمن ۹۰ بازداشت شد.

۳۷۲.  کاظم دهقان، دراویش گنابادی در بیست و نهم دی ۹۰ توسط نیروی انتظامی بازداشت شد.

۳۷۳.  معصومه دهقان، فعال صنفی در چهاردهم تیر ۹۰ توسط بازداشت شد.

۳۷۴.  کیوان دهقانی، شهروند بهایی در بیست و یکم تیر ۹۰ توسط اطلاعات بازداشت شد.

۳۷۵.  انیسا دهقانی محمدی، شهروند بهایی در هفدهم خرداد ۹۰ توسط اطلاعات بازداشت شد.

۳۷۶.  واحد دوستی، شهروند معترض در نامعلوم توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد.

۳۷۷.  پرستو دوکوهکی، روزنامه نگار، وبلاگ نویس در بیست و پنج دی ۹۰ توسط سپاه بازداشت شد.

۳۷۸.  سیما دیدار، روزنامه نگار، وبلاگ نویس در بیست و هفتم فروردین ۹۰ توسط اطلاعات بازداشت شد.

۳۷۹.  مهدی دیهمی، فعال سیاسی در هشتم شهریور ۹۰ توسط اطلاعات بازداشت شد.

۳۸۰.  آیدین ذاکری، فعال مدنی در پنجم خرداد ۹۰ بازداشت شد.

۳۸۱.  سعید ذاکری، فعال مدنی در شهریور ۹۰ بازداشت شد.

۳۸۲.  محمد سعید ذاکری، روزنامه نگار، وبلاگ نویس در نامعلوم بازداشت شد.

۳۸۳.  نغمه ذبیحیان، شهروند بهایی در بیست و هشتم بهمن ۹۰ بازداشت شد.

۳۸۴.  اشکان ذهابیان، فعال دانشجویی در دوازدهم اردیبهشت ۹۰ توسط اطلاعات بازداشت شد.

۳۸۵.  سعید ر، فعال فرهنگی در بیست و ششم تیر ۹۰ توسط اطلاعات بازداشت شد.

۳۸۶.  شهرام رادمهر، فعال سیاسی در چهارم بهمن ۹۰ بازداشت شد.

۳۸۷.  علیرضا رجایی، فعال سیاسی در چهارم اردیبهشت ۹۰ توسط اطلاعات بازداشت شد.

۳۸۸.  تقی رحمانی، دراویش گنابادی در بیست و هفتم اردیبهشت ۹۰ توسط اطلاعات بازداشت شد.

۳۸۹.  یدالله رحمانی، فعال سیاسی در بیست و یکم مرداد ۹۰ بازداشت شد.

۳۹۰.  مجید رحمانی، شهروند معترض در ششم شهریور ۹۰ توسط سپاه پاسداران بازداشت شد.

۳۹۱.  طاهر رحمانی، شهروند معترض در ششم شهریور ۹۰ توسط سپاه پاسداران بازداشت شد.

۳۹۲.  امین رحمانی، شهروند معترض در ششم شهریور ۹۰ توسط سپاه پاسداران بازداشت شد.

۳۹۳.  پریسا رحمانی، شهروند بهایی در هفتم مهر ۹۰ توسط سپاه بازداشت شد.

۳۹۴.  سیروان رحمانی، فعال سیاسی در آبان ۹۰ بازداشت شد.

۳۹۵.  سعید رحمت پناه، دراویش گنابادی در بیست و هشتم شهریور ۹۰ بازداشت شد.

۳۹۶.  ایمان رحمت پناه، شهروند بهایی در هجدهم بهمن ۹۰ توسط اطلاعات بازداشت شد.

۳۹۷.  مهدی رحمتی، دراویش گنابادی در بیست و هشتم شهریور ۹۰ توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد.

۳۹۸.  رستم رحیم‌پور، دراویش گنابادی در سیزدهم شهریور ۹۰ توسط اطلاعات بازداشت شد.

۳۹۹.  فرهاد رحیمی، شهروند معترض در اردیبهشت ۹۰ بازداشت شد.

۴۰۰.  آرمان رحیمی، شهروند بهایی در هفتم مهر ۹۰ توسط سپاه بازداشت شد.

۴۰۱.  قاسم رحیمی، شهروند معترض در مهر ۹۰ توسط اطلاعات بازداشت شد.

۴۰۲.  اسماعیل رحیمی، شهروند معترض در سوم دی ۹۰ بازداشت شد.

۴۰۳.  کیوان رحیمیان، شهروند بهایی در بیست و دوم شهریور ۹۰ بازداشت شد.

۴۰۴.  کامران رحیمیان، شهروند بهایی در بیست و دوم شهریور ۹۰ بازداشت شد.

۴۰۵.  علی رزاقی، فعال سیاسی در چهاردهم آبان ۹۰ بازداشت شد.

۴۰۶.  کاوه رستم پور، فعال مدنی در شهریور ۹۰ بازداشت شد.

۴۰۷.  ابراهیم رسولی، شهروند معترض در مهر ۹۰ بازداشت شد.

۴۰۸.  مرضیه رسولی، روزنامه نگار، وبلاگ نویس در بیست و هفتم دی ۹۰ توسط سپاه بازداشت شد.

۴۰۹.  مرتضی رسولیان، جمعیت آل یاسین در مرداد ۹۰ توسط اطلاعات بازداشت شد.

۴۱۰.  مجید رشیدی، دراویش گنابادی در بیست و هشتم شهریور ۹۰ بازداشت شد.

۴۱۱.  علی رشیدی، فعال سیاسی در دهم آبان ۹۰ بازداشت شد.

۴۱۲.  ابراهیم رشیدی، فعال مدنی در سوم بهمن ۹۰ توسط اطلاعات بازداشت شد.

۴۱۳.  محسن رشیدی، فعال کارگری در بیست و پنجم بهمن ۹۰ بازداشت شد.

۴۱۴.  ابراهیم رشیدی، فعال مدنی در پنجم خرداد ۹۰ بازداشت شد.

۴۱۵.  ابراهیم رشیدی، فعال حقوق بشر در بیست و یکم شهریور ۹۰ بازداشت شد.

۴۱۶.  بهروز رشیدیانی، فعال سیاسی در دی ۹۰ بازداشت شد.

۴۱۷.  نجات رضالک، شهروند معترض در پنجم مهر ۹۰ توسط نیروی انتظامی بازداشت شد.

۴۱۸.  جمال رضایی، فعال دانشجویی در شهریور ۹۰ بازداشت شد.

۴۱۹.  حشمت رضایی، شهروند معترض در سی و یکم اردیبهشت ۹۰ توسط هنگ مرزی بازداشت شد.

۴۲۰.  مونا رضایی، شهروند بهایی در هفتم تیر ۹۰ بازداشت شد.

۴۲۱.  رامین رضایی، فعال سیاسی در شهریور ۹۰ بازداشت شد.

۴۲۲.  علی رضایی، شهروند معترض در پنجم مهر ۹۰ توسط نیروی انتظامی بازداشت شد.

۴۲۳.  امید رضایی، فعال دانشجویی در آبان ۹۰ بازداشت شد.

۴۲۴.  ناصر رضایی، فعال سیاسی در آبان ۹۰ بازداشت شد.

۴۲۵.  ژیلا رضوانی، شهروند بهایی در پانزدهم خرداد ۹۰ بازداشت شد.

۴۲۶.  سعید رضوی فقیه، فعال سیاسی در بیست و هشتم دی ۹۰ بازداشت شد.

۴۲۷.  صادق رمضانی، فعال فرهنگی در ششم مرداد ۹۰ توسط اطلاعات بازداشت شد.

۴۲۸.  یعقوب رمضانی، فعال مدنی در سوم شهریور ۹۰ توسط اطلاعات بازداشت شد.

۴۲۹.  امیر رنجخواه، جمعیت آل یاسین در مرداد ۹۰ توسط اطلاعات بازداشت شد.

۴۳۰.  مهران رهبری، روزنامه نگار، وبلاگ نویس در چهاردهم شهریور ۹۰ توسط اطلاعات بازداشت شد.

۴۳۱.  سینا روانکرد، شهروند بهایی در مرداد ۹۰ بازداشت شد.

۴۳۲.  اکبر روحانی، روزنامه نگار، وبلاگ نویس در بیست و دوم خرداد ۹۰ توسط اطلاعات بازداشت شد.

۴۳۳.  صالح روحانی، شهروند معترض در ششم شهریور ۹۰ توسط سپاه پاسداران بازداشت شد.

۴۳۴.  فرزاد روحانی، شهروند بهایی در هفتم مهر ۹۰ توسط سپاه بازداشت شد.

۴۳۵.  سیف الله روحانی، اهل سنت در بیست و نهم آذر ۹۰ توسط اطلاعات نیروی انتظامی بازداشت شد.

۴۳۶.  ملیحه روزبه (روزخوش)، شهروند بهایی در یازدهم تیر ۹۰ بازداشت شد.

۴۳۷.  روح الله روزیطلب، فعال دانشجویی در یازدهم اسفند ۹۰ توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد.

۴۳۸.  علیرضا روشن، روزنامه نگار، وبلاگ نویس در چهاردهم شهریور ۹۰ توسط اطلاعات بازداشت شد.

۴۳۹.  دلیر روشنی، شهروند معترض در هفدهم شهریور ۹۰ توسط اطلاعات بازداشت شد.

۴۴۰.  وحید روفوگر، شهروند مسیحی در بیست و چهارم تیر ۹۰ بازداشت شد.

۴۴۱.  احمد ریاضی مبارکی، فعال مدنی در سوم شهریور ۹۰ توسط اطلاعات بازداشت شد.

۴۴۲.  افشین رئوفی، شهروند معترض در بیست و سوم فروردین ۹۰ توسط اطلاعات بازداشت شد.

۴۴۳.  علی زادباقر، فعال مدنی در شهریور ۹۰ بازداشت شد.

۴۴۴.  حسن زادباقر، فعال مدنی در شهریور ۹۰ بازداشت شد.

۴۴۵.  مهدی زارع، فعال مدنی در شهریور ۹۰ بازداشت شد.

۴۴۶.  نورالدین زارع بور، فعال مدنی در شهریور ۹۰ بازداشت شد.

۴۴۷.  محمد زارعی، فعال دانشجویی در یازدهم تیر ۹۰ توسط اطلاعات بازداشت شد.

۴۴۸.  جمشید زارعی، فعال مدنی در سوم شهریور ۹۰ توسط اطلاعات بازداشت شد.

۴۴۹.  هومن زارعی، شهروند بهایی در چهارم اسفند ۹۰ توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد.

۴۵۰.  اصغر زارعی، دراویش گنابادی در توسط بازداشت شد.

۴۵۱.  جمشید زارعی، فعال سیاسی در دوم شهریور ۹۰ توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد.

۴۵۲.  یونس زارعیون، فعال مدنی در پنجم بهمن ۹۰ بازداشت شد.

۴۵۳.  خلف زبیدی، اهل سنت در بیست و ششم دی ۹۰ بازداشت شد.

۴۵۴.  میترا زحمتی، شهروند مسیحی در بهار ۹۰ توسط بازداشت شد.

۴۵۵.  منصور زردویی، شهروند معترض در ششم شهریور ۹۰ توسط اطلاعات بازداشت شد.

۴۵۶.  احمد زغیبی، شهروند معترض در بیست و پنج دی ۹۰ بازداشت شد.

۴۵۷.  عثمان زغیبی، شهروند معترض در بیست و پنج دی ۹۰ بازداشت شد.

۴۵۸.  عدنان زغیبی، شهروند معترض در بیست و پنج دی ۹۰ بازداشت شد.

۴۵۹.  شاهرخ زمانی، فعال کارگری در هفدهم خرداد ۹۰ توسط مامورین امنیتی بازداشت شد.

۴۶۰.  آرمان زمانی، فعال دانشجویی در بیست آبان ۹۰ توسط اطلاعات بازداشت شد.

۴۶۱.  شاهرخ زمانی، فعال کارگری در بیست و پنج دی ۹۰ توسط اجرای احکام تبریز بازداشت شد.

۴۶۲.  رامین زندنیا، فعال فرهنگی در بیست و هشتم شهریور ۹۰ توسط دادسرای انقلاب بازداشت شد.

۴۶۳.  اشرف (شیرین) زندی، جمعیت آل یاسین در مرداد ۹۰ توسط اطلاعات بازداشت شد.

۴۶۴.  مصطفی زنگویی، شهروند مسیحی در هشتم تیر ۹۰ توسط اطلاعات بازداشت شد.

۴۶۵.  فراز زهتاب، فعال دانشجویی در سی تیر ۹۰ توسط اجرای احکام بازداشت شد.

۴۶۶.  روح الله زیبایی، شهروند بهایی در بیست و یکم اردیبهشت ۹۰ بازداشت شد.

۴۶۷.  رامین زیبایی، شهروند بهایی در یکم خرداد ۹۰ توسط اطلاعات بازداشت شد.

۴۶۸.  مجید زیرک، شهروند معترض در هجده شهریور ۹۰ بازداشت شد.

۴۶۹.  محمد س، شهروند معترض در هشتم فروردین ۹۰ بازداشت شد.

۴۷۰.  عباس سارجالو نژاد، شهروند مسیحی در دوازدهم فروردین ۹۰ توسط بازداشت شد.

۴۷۱.  سینا ساریخانی، شهروند بهایی در چهاردهم بهمن ۹۰ بازداشت شد.

۴۷۲.  شریف ساعد پناه، فعال کارگری در اردیبهشت ۹۰ توسط اطلاعات بازداشت شد.

۴۷۳.  شریف ساعد پناه، فعال کارگری در چهاردهم دی ۹۰ توسط اطلاعات بازداشت شد.

۴۷۴.  عماد ساعدی، شهروند معترض در بیست و پنج دی ۹۰ بازداشت شد.

۴۷۵.  ایوب ساعدی، شهروند معترض در بیست و پنج دی ۹۰ بازداشت شد.

۴۷۶.  فرهاد ساعلی، شهروند معترض در دوازدهم شهریور ۹۰ توسط اطلاعات بازداشت شد.

۴۷۷.  لقمان سالکی، شهروند معترض در دوازدهم دی ۹۰ بازداشت شد.

۴۷۸.  کاوه سالکی، شهروند معترض در دوازدهم دی ۹۰ بازداشت شد.

۴۷۹.  ریاض سبحانی، شهروند بهایی در بیست و پنجم خرداد ۹۰ بازداشت شد.

۴۸۰.  رحمان سبحانی، شهروند معترض در نامعلوم توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد.

۴۸۱.  نگار سبحانیان، شهروند بهایی در بیست و یکم تیر ۹۰ توسط اطلاعات بازداشت شد.

۴۸۲.  فرهاد سبکروح، شهروند مسیحی در دوم دی ۹۰ توسط اطلاعات بازداشت شد.

۴۸۳.  مسعود سپهر، فعال سیاسی در بیست و ششم آبان ۹۰ توسط اطلاعات بازداشت شد.

۴۸۴.  مصطفی سربازان، فعال صنفی در هشتم شهریور ۹۰ توسط شعبه چهارم بازپرسی سنندج بازداشت شد.

۴۸۵.  رحیم سرکار، روزنامه نگار، وبلاگ نویس در هجدهم اسفند ۹۰ بازداشت شد.

۴۸۶.  علی اکبر سروش، فعال سیاسی در پنجم دی ۹۰ توسط اجرای احکام مازندران بازداشت شد.

۴۸۷.  جواد سروناز، شهروند معترض در پنجم مهر ۹۰ توسط نیروی انتظامی بازداشت شد.

۴۸۸.  فرهاد سروناز پریخانی، شهروند معترض در سوم اسفند ۹۰ توسط ماموران اطلاعاتی بازداشت شد.

۴۸۹.  روزبه سعادتی، فعال مدنی در پنجم خرداد ۹۰ بازداشت شد.

۴۹۰.  روزبه سعادتی، فعال مدنی در چهارم بهمن ۹۰ توسط اطلاعات بازداشت شد.

۴۹۱.  محمد سعامی، فعال سیاسی در مرداد ۹۰ بازداشت شد.

۴۹۲.  پرویز سعدیان، شهروند معترض در هجده شهریور ۹۰ بازداشت شد.

۴۹۳.  شورش سعیدزاده، فعال فرهنگی در بیست و هشتم فروردین ۹۰ بازداشت شد.

۴۹۴.  علی اصغر سعیدی، دراویش گنابادی در سیزدهم شهریور ۹۰ توسط اطلاعات بازداشت شد.

۴۹۵.  حجت الله سعیدی، دراویش گنابادی در چهاردهم مهر ۹۰ بازداشت شد.

۴۹۶.  پرویز سعیدیان، فعال مدنی در شهریور ۹۰ بازداشت شد.

۴۹۷.  ژیار سلامتیان، فعال دانشجویی در بیست و چهارم دی ۹۰ توسط اطلاعات بازداشت شد.

۴۹۸.  تقی سلحشور، شهروند معترض در سوم شهریور ۹۰ توسط اطلاعات بازداشت شد.

۴۹۹.  یوسف سلحشور، شهروند معترض در سوم شهریور ۹۰ توسط اطلاعات بازداشت شد.

۵۰۰.  رامین سلطانخواه، دراویش گنابادی در نوزدهم تیر ۹۰ بازداشت شد.

۵۰۱.  عبدالفتاح سلطانی، وکیل دادگستری در نوزدهم شهریور ۹۰ توسط اطلاعات بازداشت شد.

۵۰۲.  مریم سلطانی، شهروند مسیحی در دوم اسفند ۹۰ توسط بازداشت شد.

۵۰۳.  یاسر سلمانی رضایی، فعال مدنی در سوم شهریور ۹۰ توسط اطلاعات بازداشت شد.

۵۰۴.  یونس سلیمانی، فعال دانشجویی در شهریور ۹۰ بازداشت شد.

۵۰۵.  محمد سلیمانی نیا، روزنامه نگار، وبلاگ نویس در بیست و هشتم دی ۹۰ بازداشت شد.

۵۰۶.  حکمت سلیمی، شهروند مسیحی در سوم اسفند ۹۰ توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد.

۵۰۷.  سمیرا سمیعی (یوسفی)، شهروند بهایی در هفتم خرداد ۹۰ توسط دایره احکام بازداشت شد.

۵۰۸.  پگاه سنائی، شهروند بهایی در خرداد ۹۰ توسط اطلاعات بازداشت شد.

۵۰۹.  شهلا سنائی، شهروند بهایی در هفتم مهر ۹۰ توسط سپاه بازداشت شد.

۵۱۰.  بسطام سهرابی، شهروند معترض در سوم دی ۹۰ بازداشت شد.

۵۱۱.  ناصر سوداگری، فعال سیاسی در یازدهم اردیبهشت ۹۰ بازداشت شد.

۵۱۲.  طاهره سوداگری، فعال سیاسی در یازدهم اردیبهشت ۹۰ بازداشت شد.

۵۱۳.  پویان سوداگری، فعال سیاسی در یازدهم اردیبهشت ۹۰ بازداشت شد.

۵۱۴.  جعفر سوران سقزی، فعال سیاسی در آذر ۹۰ بازداشت شد.

۵۱۵.  علیرضا سیدیان، شهروند مسیحی در بیست و چهارم اسفند ۹۰ بازداشت شد.

۵۱۶.  محمد سیف‌زاده، وکیل دادگستری در دوم اردیبهشت ۹۰ بازداشت شد.

۵۱۷.  موسی سیفی، شهروند معترض در پنجم مهر ۹۰ توسط نیروی انتظامی بازداشت شد.

۵۱۸.  آتیلا سیفی، شهروند معترض در پنجم مهر ۹۰ توسط نیروی انتظامی بازداشت شد.

۵۱۹.  شیرکو سیفی، فعال سیاسی در آبان ۹۰ بازداشت شد.

۵۲۰.  سعدون سیلاوی، شهروند معترض در بیست و پنج دی ۹۰ بازداشت شد.

۵۲۱.  عیدان شاخی، شهروند معترض در بیست و پنج دی ۹۰ بازداشت شد.

۵۲۲.  افشین شافعی، اهل سنت در بیست و ششم آذر ۹۰ توسط اطلاعات بازداشت شد.

۵۲۳.  هادی شاه رضا، دراویش گنابادی در بیست و هشتم شهریور ۹۰ بازداشت شد.

۵۲۴.  وحید شاهدی، شهروند معترض در هجده شهریور ۹۰ بازداشت شد.

۵۲۵.  عبدالله شاهینی، فعال سیاسی در بیست وسوم آذر ۹۰ بازداشت شد.

۵۲۶.  انصار شاویسی، شهروند معترض در بیست و سوم فروردین ۹۰ توسط اطلاعات بازداشت شد.

۵۲۷.  عرفان شجایی، شهروند بهایی در یکم اسفند ۹۰ توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد.

۵۲۸.  عباس شرعیاتی، دراویش گنابادی در هفتم مهر ۹۰ بازداشت شد.

۵۲۹.  مهدی شریف، فعال مدنی در شهریور ۹۰ بازداشت شد.

۵۳۰.  سعید شریفی، فعال مدنی در شهریور ۹۰ بازداشت شد.

۵۳۱.  مقصود شریفی، فعال مدنی در شهریور ۹۰ بازداشت شد.

۵۳۲.  رزگار شریفی، شهروند معترض در پنجم بهمن ۹۰ بازداشت شد.

۵۳۳.  مظفر شریفی، شهروند معترض در پنجم بهمن ۹۰ بازداشت شد.

۵۳۴.  علی شریفی، شهروند معترض در بیست و پنج دی ۹۰ بازداشت شد.

۵۳۵.  آزاده شریفی، شهروند مسیحی در دوم اسفند ۹۰ توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد.

۵۳۶.  نصیر شعاریان، فعال سیاسی در دی ۹۰ بازداشت شد.

۵۳۷.  قاسم شعله سعدی، وکیل دادگستری در چهاردهم فروردین ۹۰ بازداشت شد.

۵۳۸.  عبدالله شفایی، شهروند معترض در پنجم مهر ۹۰ توسط نیروی انتظامی بازداشت شد.

۵۳۹.  اکبر شفیع اصل، شهروند معترض در هجده شهریور ۹۰ بازداشت شد.

۵۴۰.  علی شکرچی، شهروند معترض در بیست و پنجم بهمن ۹۰ بازداشت شد.

۵۴۱.  علی شکوری راد، فعال سیاسی در یازدهم فرودین ۹۰ بازداشت شد.

۵۴۲.  همایون شکوهی، شهروند مسیحی در نوزدهم بهمن ۹۰ توسط بازداشت شد.

۵۴۳.  نصرالله شکیب، شهروند بهایی در بیست و دوم شهریور ۹۰ بازداشت شد.

۵۴۴.  آرش شلتوکی‌، دراویش گنابادی در بیست و هشتم شهریور ۹۰ توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد.

۵۴۵.  الله داد شه بخش، فعال سیاسی در فروردین ۹۰ توسط نیروی انتظامی بازداشت شد.

۵۴۶.  محد علی شه بخش، اهل سنت در دوم آذر ۹۰ توسط اطلاعات (دادگاه ویژه روحانیت) بازداشت شد.

۵۴۷.  حامد شهابی، فعال مدنی در شهریور ۹۰ بازداشت شد.

۵۴۸.  افشین شهبازی، فعال مدنی در پنجم خرداد ۹۰ بازداشت شد.

۵۴۹.  افشین شهبازی، فعال مدنی در سی و یکم شهریور ۹۰ بازداشت شد.

۵۵۰.  افشین شهبازی، فعال مدنی در پنجم مهر ۹۰ توسط نیروی انتظامی بازداشت شد.

۵۵۱.  افشین شهبازی، فعال مدنی در سوم بهمن ۹۰ توسط اطلاعات بازداشت شد.

۵۵۲.  محسن شهنازدار، فعال فرهنگی در سی شهریور ۹۰ توسط بازداشت شد.

۵۵۳.  علی رضا شهیری، فعال سیاسی در پنجم دی ۹۰ توسط اجرای احکام مازندران بازداشت شد.

۵۵۴.  وحید شیخ بگلو، فعال مدنی در سوم شهریور ۹۰ توسط اطلاعات بازداشت شد.

۵۵۵.  حسن شیخ کانلو، شهروند معترض در شهریور ۹۰ بازداشت شد.

۵۵۶.  حامد شیرازی، روزنامه نگار، وبلاگ نویس در یازدهم مهر ۹۰ توسط اطلاعات بازداشت شد.

۵۵۷.  علی شیرناک، فعال مدنی در سوم شهریور ۹۰ توسط اطلاعات بازداشت شد.

۵۵۸.  رضا شیری، فعال مدنی در شهریور ۹۰ بازداشت شد.

۵۵۹.  مظفر صابری، شهروند معترض در ششم شهریور ۹۰ توسط سپاه پاسداران بازداشت شد.

۵۶۰.  سیوان صابری، شهروند معترض در ششم شهریور ۹۰ توسط سپاه پاسداران بازداشت شد.

۵۶۱.  سیف الله صابری، شهروند معترض در ششم شهریور ۹۰ توسط سپاه پاسداران بازداشت شد.

۵۶۲.  تقی صابری، دراویش گنابادی در بیست و هشتم شهریور ۹۰ بازداشت شد.

۵۶۳.  محمد صدیق صادقی، فعال صنفی در هشتم شهریور ۹۰ توسط شعبه چهارم بازپرسی سنندج بازداشت شد.

۵۶۴.  سعید صادقی، شهروند معترض در دوازدهم شهریور ۹۰ بازداشت شد.

۵۶۵.  محمد صادقی، دراویش گنابادی در بیست و هشتم شهریور ۹۰ بازداشت شد.

۵۶۶.  منیژه صادقی، شهروند معترض در آذر ۹۰ بازداشت شد.

۵۶۷.  آرش صادقی، فعال دانشجویی در بیست و پنج دی ۹۰ توسط اطلاعات بازداشت شد.

۵۶۸.  جلال صالح پور، فعال مدنی در دوم آذر ۹۰ توسط اطلاعات بازداشت شد.

۵۶۹.  مظفر صالح نیا، فعال کارگری در پانزدهم دی ۹۰ توسط اطلاعات بازداشت شد.

۵۷۰.  محمود صالحی، فعال کارگری در یازدهم اردیبهشت ۹۰ توسط اطلاعات بازداشت شد.

۵۷۱.  مرتضی صباغ، فعال مدنی در شهریور ۹۰ بازداشت شد.

۵۷۲.  محمد صداقت، فعال کارگری در بیست و پنجم بهمن ۹۰ بازداشت شد.

۵۷۳.  حمیدرضا صدر، شهروند معترض در بیست و هفتم بهمن ۹۰ توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد.

۵۷۴.  فرزاد صدری، روزنامه نگار، وبلاگ نویس در سیزدهم مهر ۹۰ توسط اطلاعات بازداشت شد.

۵۷۵.  میر کمال صدری خسروشاهی، فعال دانشجویی در بیست و هفتم خرداد ۹۰ توسط اطلاعات بازداشت شد.

۵۷۶.  فرهاد صدقی، شهروند بهایی در یکم خرداد ۹۰ توسط اطلاعات بازداشت شد.

۵۷۷.  عبدالله صدوقی، فعال مدنی در سوم شهریور ۹۰ توسط اطلاعات بازداشت شد.

۵۷۸.  اکرم صدیقی، فعال کارگری در بیست و پنجم بهمن ۹۰ بازداشت شد.

۵۷۹.  امیر صرخی، شهروند معترض در بیست و پنج دی ۹۰ بازداشت شد.

۵۸۰.  ناصر صفاریان، فعال فرهنگی در سی شهریور ۹۰ توسط بازداشت شد.

۵۸۱.  امین صفاری، دراویش گنابادی در سیزدهم شهریور ۹۰ توسط اطلاعات بازداشت شد.

۵۸۲.  رضا صفری، فعال صنفی در سوم خرداد ۹۰ توسط اطلاعات بازداشت شد.

۵۸۳.  فرید صلواتی، روزنامه نگار، وبلاگ نویس در بیست و دوم خرداد ۹۰ توسط اطلاعات بازداشت شد.

۵۸۴.  حمید صلواتی نژاد، فعال دانشجویی در اول شهریور ۹۰ بازداشت شد.

۵۸۵.  رضا صمصامی، فعال مدنی در شهریور ۹۰ بازداشت شد.

۵۸۶.  فخرالدین صمیمی، شهروند بهایی در چهاردهم مهر ۹۰ بازداشت شد.

۵۸۷.  کاووس صمیمی، شهروند بهایی در بیست و هفتم اسفند ۹۰ توسط ماموران امنیتی بازداشت شد.

۵۸۸.  نسیم صمیمی (نوروزیان)، شهروند بهایی در بیست و دوم تیر ۹۰ توسط اطلاعات بازداشت شد.

۵۸۹.  اسماعیل صنعت پرست، دراویش گنابادی در بیست و هشتم شهریور ۹۰ بازداشت شد.

۵۹۰.  بهزاد صنعت پرست، دراویش گنابادی در بیست و هشتم شهریور ۹۰ بازداشت شد.

۵۹۱.  تقی صوفیانی، فعال مدنی در سوم شهریور ۹۰ توسط اطلاعات بازداشت شد.

۵۹۲.  ناصر ضامن دزفولی، شهروند مسیحی در دوم دی ۹۰ توسط بازداشت شد.

۵۹۳.  فاطمه ضیایی، فعال سیاسی در یازدهم اردیبهشت ۹۰ بازداشت شد.

۵۹۴.  شهناز طالعی، شهروند بهایی در یکم مرداد ۹۰ بازداشت شد.

۵۹۵.  محمد علی طاهری، نامعلوم در بیست و دوم اردیبهشت ۹۰ توسط سپاه بازداشت شد.

۵۹۶.  ناصر طریق، شهروند معترض در دوازدهم دی ۹۰ بازداشت شد.

۵۹۷.  رضا طوری، فعال سیاسی در بیست و هفتم بهمن ۹۰ توسط ماموران اطلاعاتی بازداشت شد.

۵۹۸.  شهناز ظریفی، شهروند مسیحی در سوم اسفند ۹۰ توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد.

۵۹۹.  حسین ظفرخواه، شهروند معترض در پنجم مهر ۹۰ توسط نیروی انتظامی بازداشت شد.

۶۰۰.  پژمان ظفرمند، نامعلوم در بیست و پنجم بهمن ۹۰ توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد.

۶۰۱.  ولی ظهرابی، شهروند معترض در پنجم مهر ۹۰ توسط نیروی انتظامی بازداشت شد.

۶۰۲.  مهدی ظهوری راد، استاد دانشگاه در سی و یکم فروردین۹۰ توسط بازداشت شد.

۶۰۳.  مهدی (هوشنگ) عابدی باخدا، فعال سیاسی در دوازدهم تیر ۹۰ توسط اطلاعات بازداشت شد.

۶۰۴.  ناصر عابدینی، شهروند معترض در دوازدهم شهریور ۹۰ توسط اطلاعات بازداشت شد.

۶۰۵.  حمید عابدینی، شهروند معترض در بیست و پنجم بهمن ۹۰ بازداشت شد.

۶۰۶.  پیمان عارف، فعال سیاسی در هشتم آبان ۹۰ توسط اطلاعات بازداشت شد.

۶۰۷.  پیمان عارف، فعال دانشجویی در بیست و چهارم اسفند ۹۰ توسط ماموران امنیتی بازداشت شد.

۶۰۸.  خبات عارفی‎شیخ، فعال دانشجویی در مهر ۹۰ بازداشت شد.

۶۰۹.  نادر عامری، فعال مدنی در شهریور ۹۰ بازداشت شد.

۶۱۰.  علی عباسی، فعال دانشجویی در دوازدهم آذر ۹۰ بازداشت شد.

۶۱۱.  میکاییل عباسی، فعال مدنی در شهریور ۹۰ بازداشت شد.

۶۱۲.  رمضان عباسی، شهروند معترض در هفتم بهمن ۹۰ بازداشت شد.

۶۱۳.  ادریس عبدالله زاده، شهروند معترض در بیست و هشتم تیر ۹۰ توسط اطلاعات بازداشت شد.

۶۱۴.  محمد علی عبدلی، شهروند معترض در بیست و پنجم بهمن ۹۰ بازداشت شد.

۶۱۵.  امید عبده، شهروند معترض در تیر ۹۰ بازداشت شد.

۶۱۶.  دیاکو عبدی، شهروند معترض در نهم خرداد ۹۰ توسط اطلاعات بازداشت شد.

۶۱۷.  مصطفی عبدی، روزنامه نگار، وبلاگ نویس در چهاردهم شهریور ۹۰ توسط اطلاعات بازداشت شد.

۶۱۸.  بهنام عبدی نژاد، شهروند معترض در نامعلوم توسط ماموران امنیتی بازداشت شد.

۶۱۹.  سالار عبیداوی، شهروند معترض در بیست و پنج دی ۹۰ بازداشت شد.

۶۲۰.  خالد عبیداوی، شهروند معترض در بیست و پنج دی ۹۰ بازداشت شد.

۶۲۱.  حیدر عبیداوی، شهروند معترض در بیست و پنج دی ۹۰ بازداشت شد.

۶۲۲.  آرش عثمانی، شهروند معترض در بیست و سوم فروردین ۹۰ توسط اطلاعات بازداشت شد.

۶۲۳.  سمکو عثمانی، شهروند معترض در دوازدهم دی ۹۰ بازداشت شد.

۶۲۴.  سلیمان عراق، شهروند معترض در پنجم مهر ۹۰ توسط نیروی انتظامی بازداشت شد.

۶۲۵.  نادر عزیزی، فعال مدنی در پنجم خرداد ۹۰ بازداشت شد.

۶۲۶.  سجاد عزیزی، فعال مدنی در ششم شهریور ۹۰ توسط اطلاعات بازداشت شد.

۶۲۷.  عیسی عزیزی، فعال مدنی در بیست و یکم شهریور ۹۰ بازداشت شد.

۶۲۸.  هیوا عزیزی، شهروند معترض در دوازدهم دی ۹۰ بازداشت شد.

۶۲۹.  خبات عزیزی، اهل سنت در بیست و نهم آذر ۹۰ توسط اطلاعات نیروی انتظامی بازداشت شد.

۶۳۰.  مهدی عزیزی، دراویش گنابادی در توسط بازداشت شد.

۶۳۱.  پدرام عسگردولت گر، شهروند معترض در هجده شهریور ۹۰ بازداشت شد.

۶۳۲.  یوسف عسگری، شهروند معترض در هجده شهریور ۹۰ بازداشت شد.

۶۳۳.  محمد عظیمی، فعال سیاسی در یازدهم اردیبهشت ۹۰ بازداشت شد.

۶۳۴.  حسن عظیمی، شهروند معترض در دوازدهم شهریور ۹۰ توسط اطلاعات بازداشت شد.

۶۳۵.  احمد عفراوی، اهل سنت در بیست و ششم دی ۹۰ بازداشت شد.

۶۳۶.  امیرعلی علامه‌زاده، روزنامه نگار، وبلاگ نویس در شهریور ۹۰ توسط سپاه بازداشت شد.

۶۳۷.  جلیل علمدار میلانی، فعال مدنی در سوم شهریور ۹۰ توسط اطلاعات بازداشت شد.

۶۳۸.  حامد علوی جانی، فعال صنفی در خرداد ۹۰ توسط مامورین امنیتی بازداشت شد.

۶۳۹.  علی محمد علی لو، شهروند معترض در پنجم مهر ۹۰ توسط نیروی انتظامی بازداشت شد.

۶۴۰.  بهنام علی محمد، فعال مدنی در شهریور ۹۰ بازداشت شد.

۶۴۱.  حسن علی‌پور، شهروند معترض در دوازدهم شهریور ۹۰ بازداشت شد.

۶۴۲.  داوود علیجانی، شهروند مسیحی در دوم دی ۹۰ توسط بازداشت شد.

۶۴۳.  مینا علیخانی، شهروند مسیحی در دوم اسفند ۹۰ توسط بازداشت شد.

۶۴۴.  محمد امین علیزاده‌، فعال دانشجویی در دوم تیر ۹۰ توسط اطلاعات بازداشت شد.

۶۴۵.  احمد علیزاده، فعال مدنی در سوم شهریور ۹۰ توسط اطلاعات بازداشت شد.

۶۴۶.  محمدرضا علی‌زاده، شهروند معترض در دوازدهم شهریور ۹۰ بازداشت شد.

۶۴۷.  محسن علیشاهی، شهروند معترض در هجده شهریور ۹۰ بازداشت شد.

۶۴۸.  بهنام علیمحمدی، شهروند معترض در هجده شهریور ۹۰ بازداشت شد.

۶۴۹.  مژگان عمادی، شهروند بهایی در چهاردهم بهمن ۹۰ بازداشت شد.

۶۵۰.  فرید عمادی، شهروند بهایی در هجدهم بهمن ۹۰ توسط اطلاعات بازداشت شد.

۶۵۱.  مجید عنایت، شهروند مسیحی در سوم اسفند ۹۰ توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد.

۶۵۲.  ژینا عنایتی، شهروند بهایی در سی خرداد ۹۰ توسط اطلاعات بازداشت شد.

۶۵۳.  ظفر عنایتی، شهروند معترض در شهریور ۹۰ توسط سپاه بازداشت شد.

۶۵۴.  ژینا عنایتی، شهروند بهایی در بیست و نهم خرداد ۹۰ توسط بازداشت شد.

۶۵۵.  مصطفی عوض پور، فعال سیاسی در دوم شهریور ۹۰ توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد.

۶۵۶.  مرتضی عوض‌پور، فعال مدنی در سوم شهریور ۹۰ توسط اطلاعات بازداشت شد.

۶۵۷.  مصطفی عوض‌پور، فعال مدنی در سوم شهریور ۹۰ توسط اطلاعات بازداشت شد.

۶۵۸.  صادق عوض‌پور، شهروند معترض در پنجم مهر ۹۰ توسط نیروی انتظامی بازداشت شد.

۶۵۹.  وحید غلام پور گلزار، فعال مدنی در شهریور ۹۰ بازداشت شد.

۶۶۰.  ژینوس غلامپور، شهروند بهایی در پانزدهم خرداد ۹۰ بازداشت شد.

۶۶۱.  خلیل غلامی، فعال دانشجویی در شهریور ۹۰ بازداشت شد.

۶۶۲.  رحیم غلامی، روزنامه نگار، وبلاگ نویس در ششم شهریور ۹۰ بازداشت شد.

۶۶۳.  مراد فاطمی، فعال سیاسی در آذر ۹۰ توسط اطلاعات بازداشت شد.

۶۶۴.  حسین فایضی، فعال سیاسی در بیستم مهر ۹۰ بازداشت شد.

۶۶۵.  وحید فائزپور، شهروند معترض در پنجم خرداد ۹۰ بازداشت شد.

۶۶۶.  وحید فائزپور، شهروند معترض در پنجم مهر ۹۰ توسط نیروی انتظامی بازداشت شد.

۶۶۷.  حسن فائزی، فعال سیاسی در مهر ۹۰ توسط اطلاعات بازداشت شد.

۶۶۸.  پیمان فتاحی، جمعیت آل یاسین در مرداد ۹۰ توسط اطلاعات بازداشت شد.

۶۶۹.  عبدالرحمان فتاحی، شهروند معترض در مهر ۹۰ بازداشت شد.

۶۷۰.  ناصر فتحی، شهروند معترض در هجده شهریور ۹۰ بازداشت شد.

۶۷۱.  حسن فتحی، روزنامه نگار، وبلاگ نویس در بیست و دوم آبان ۹۰ توسط اطلاعات بازداشت شد.

۶۷۲.  فرمان فتحی، فعال مدنی در شهریور ۹۰ بازداشت شد.

۶۷۳.  بهرام فراوان، فعال مدنی در شهریور ۹۰ بازداشت شد.

۶۷۴.  حمیده فرج زاده، فعال سیاسی در بیست ودوم دی ۹۰ توسط اطلاعات بازداشت شد.

۶۷۵.  ارام فرجی، شهروند معترض در پنجم بهمن ۹۰ بازداشت شد.

۶۷۶.  محمد مهدی فرجی، شهروند مسیحی در دوم اسفند ۹۰ توسط بازداشت شد.

۶۷۷.  مهدی فرحی شاندیز، فعال کارگری در پانزدهم دی ۹۰ توسط دادسرای انقلاب بازداشت شد.

۶۷۸.  غفار فرزدی، فعال سیاسی در سوم آذر ۹۰ بازداشت شد.

۶۷۹.  افروز فرمان برداری، شهروند بهایی در یکم خرداد ۹۰ توسط اطلاعات بازداشت شد.

۶۸۰.  قادر فرمودی، دراویش گنابادی در بیست و هشتم شهریور ۹۰ بازداشت شد.

۶۸۱.  نادیا فرهادی (ایمانیان)، شهروند بهایی در پانزدهم خرداد ۹۰ توسط اطلاعات بازداشت شد.

۶۸۲.  سعیده فروغی، شهروند بهایی در پانزدهم خرداد ۹۰ بازداشت شد.

۶۸۳.  مرتضی فروغی، شهروند معترض در دوازدهم شهریور ۹۰ توسط اطلاعات بازداشت شد.

۶۸۴.  فرانک فرید، فعال زنان در سیزدهم شهریور ۹۰ توسط اطلاعات بازداشت شد.

۶۸۵.  مهرداد فرید نیا، دراویش گنابادی در بیست و هشتم شهریور ۹۰ بازداشت شد.

۶۸۶.  بهروز فریدی، فعال دانشجویی در دوازدهم آبان ۹۰ بازداشت شد.

۶۸۷.  محمود فضلی، فعال مدنی در سوم شهریور ۹۰ توسط اطلاعات بازداشت شد.

۶۸۸.  کمال فکوریان، فعال صنفی در هشتم شهریور ۹۰ توسط شعبه چهارم بازپرسی سنندج بازداشت شد.

۶۸۹.  مژده فلاح، شهروند بهایی در چهاردهم بهمن ۹۰ بازداشت شد.

۶۹۰.  نورا فلاح، شهروند بهایی در چهاردهم بهمن ۹۰ بازداشت شد.

۶۹۱.  ژینوس فناییان، شهروند بهایی در چهاردهم بهمن ۹۰ بازداشت شد.

۶۹۲.  یکتا فهندژ، شهروند بهایی در چهاردهم بهمن ۹۰ بازداشت شد.

۶۹۳.  عدالت فیرروزیان، شهروند بهایی در پانزدهم دی ۹۰ توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد.

۶۹۴.  فرامرز فیرروزیان، شهروند بهایی در پانزدهم دی ۹۰ توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد.

۶۹۵.  علیرضا فیض آبادی، شهروند مسیحی در دوم اسفند ۹۰ توسط بازداشت شد.

۶۹۶.  محمد غریب فیضی، شهروند معترض در چهاردهم آبان ۹۰ بازداشت شد.

۶۹۷.  زانیار قادرزاده، فعال سیاسی در آذر ۹۰ توسط اطلاعات بازداشت شد.

۶۹۸.  محمد امین قادرزاده، شهروند معترض در دوازدهم دی ۹۰ بازداشت شد.

۶۹۹.  عثمان قادرنژاد، شهروند معترض در دوازدهم دی ۹۰ بازداشت شد.

۷۰۰.  ایرج قادری، فعال مدنی در دوم مرداد ۹۰ توسط اطلاعات بازداشت شد.

۷۰۱.  علی قادری، شهروند معترض در آبان ۹۰ بازداشت شد.

۷۰۲.  پیام قادری، شهروند معترض در آبان ۹۰ بازداشت شد.

۷۰۳.  پیمان قادری، شهروند معترض در آبان ۹۰ بازداشت شد.

۷۰۴.  وفا قادری، فعالان کارگری در بیست و دوم ارذیبهشت ۹۰ توسط ستاد خبری اداره اطلاعات بازداشت شد.

۷۰۵.  زینال قاسمی، شهروند معترض در پنجم مهر ۹۰ توسط نیروی انتظامی بازداشت شد.

۷۰۶.  عطا قاسمی، فعال سیاسی در آبان ۹۰ بازداشت شد.

۷۰۷.  روح الله قاسمی، شهروند معترض در بیست وهفتم آذر ۹۰ بازداشت شد.

۷۰۸.  غلام حسین قاسمی، شهروند معترض در بیست و پنجم بهمن ۹۰ بازداشت شد.

۷۰۹.  سمیرا قانع، شهروند بهایی در هفتم مهر ۹۰ توسط سپاه بازداشت شد.

۷۱۰.  شهرام قائدی، شهروند مسیحی در سوم اسفند ۹۰ توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد.

۷۱۱.  فرشاد قربان پور، فعال سیاسی در دهم آذر ۹۰ بازداشت شد.

۷۱۲.  حسام قربانی، فعال دانشجویی در بیست و هفتم خرداد ۹۰ توسط اطلاعات بازداشت شد.

۷۱۳.  پیمان قربانی، فعال مدنی در شهریور ۹۰ بازداشت شد.

۷۱۴.  الهوردی قربانی، فعال مدنی در شهریور ۹۰ بازداشت شد.

۷۱۵.  مهیار قربانی، فعال مدنی در شهریور ۹۰ بازداشت شد.

۷۱۶.  مرتضی قربانی، فعال مدنی در شهریور ۹۰ بازداشت شد.

۷۱۷.  علی قریشی، فعال صنفی در هشتم شهریور ۹۰ توسط شعبه چهارم بازپرسی سنندج بازداشت شد.

۷۱۸.  یدالله قطبی، شهروند معترض در بیست و دوم ارذیبهشت ۹۰ توسط اطلاعات بازداشت شد.

۷۱۹.  محسن قلعی، روزنامه نگار، وبلاگ نویس در چهاردهم اردیبهشت ۹۰ بازداشت شد.

۷۲۰.  رامین قلی پور، فعال مدنی در شهریور ۹۰ بازداشت شد.

۷۲۱.  مصطفی قلیزاده، شهروند معترض در دوازدهم شهریور ۹۰ توسط اطلاعات بازداشت شد.

۷۲۲.  سهیل قنبری، شهروند بهایی در یکم خرداد ۹۰ توسط اطلاعات بازداشت شد.

۷۲۳.  مهدی قنبری، دراویش گنابادی در بیست و پنجم آبان ۹۰ بازداشت شد.

۷۲۴.  حسن قنبری، فعال مدنی در شهریور ۹۰ بازداشت شد.

۷۲۵.  شیرین قنبری، شهروند مسیحی در دوم اسفند ۹۰ توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد.

۷۲۶.  سهیل قنبری، شهروند بهایی در یکم خرداد ۹۰ توسط ماموران امنیتی بازداشت شد.

۷۲۷.  رضا قهرمانی، دراویش گنابادی در بیست و هشتم شهریور ۹۰ بازداشت شد.

۷۲۸.  پیمان قیامی، شهروند بهایی در نوزدهم فروردین ۹۰ توسط اطلاعات بازداشت شد.

۷۲۹.  محمد کرمانشاهی اصل، شهروند مسیحی در دوم اسفند ۹۰ توسط بازداشت شد.

۷۳۰.  مهرداد کرمی، فعال دانشجویی در شهریور ۹۰ بازداشت شد.

۷۳۱.  رضا کهنمویی، شهروند مسیحی در بیست و چهارم تیر ۹۰ بازداشت شد.

۷۳۲.  محمد کاشانی‌فر، دراویش گنابادی در بیست اردیبهشت ۹۰ توسط اطلاعات بازداشت شد.

۷۳۳.  شراره کاشانی‌نژاد، شهروند بهایی در پانزدهم خرداد ۹۰ توسط اطلاعات بازداشت شد.

۷۳۴.  محسن کاشف‌زاده، فعال سیاسی در تیر ۹۰ توسط اطلاعات بازداشت شد.

۷۳۵.  پژمان کاشفی، دراویش گنابادی در توسط بازداشت شد.

۷۳۶.  نعمت کاظمی، دراویش گنابادی در بیست و هشتم شهریور ۹۰ توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد.

۷۳۷.  نعمت کاظمی نیا، دراویش گنابادی در بیست و هشتم شهریور ۹۰ بازداشت شد.

۷۳۸.  شهریار کبیر، فعال مدنی در شهریور ۹۰ بازداشت شد.

۷۳۹.  ابراهیم کچلانی، شهروند معترض در مرداد ۹۰ بازداشت شد.

۷۴۰.  رضا کرد زنگنه، شهروند مسیحی در دوم اسفند ۹۰ توسط بازداشت شد.

۷۴۱.  افشین کرم پور، وکیل دادگستری در هفدهم شهریور ۹۰ توسط اطلاعات بازداشت شد.

۷۴۲.  ژیلا کرم زاده مکوندی، فعال زنان در دی ۹۰ توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد.

۷۴۳.  رضا کرمانی، فعال سیاسی در پنجم شهریور ۹۰ توسط نیروی انتظامی بازداشت شد.

۷۴۴.  مهرداد کرمی، فعال مدنی در پنجم خرداد ۹۰ بازداشت شد.

۷۴۵.  ایمان کرمی، دراویش گنابادی در سیزدهم شهریور ۹۰ توسط اطلاعات بازداشت شد.

۷۴۶.  علی کرمی، روزنامه نگار، وبلاگ نویس در چهاردهم شهریور ۹۰ توسط اطلاعات بازداشت شد.

۷۴۷.  مهرداد کرمی، فعال مدنی در شهریور ۹۰ بازداشت شد.

۷۴۸.  کیوان کرمی، شهروند بهایی در نهم آذر ۹۰ توسط اطلاعات بازداشت شد.

۷۴۹.  مهرداد کرمی، فعال دانشجویی در سوم دی ۹۰ بازداشت شد.

۷۵۰.  مسعود کرمی، شهروند معترض در بیست و پنجم بهمن ۹۰ بازداشت شد.

۷۵۱.  سعید کریمایی، دراویش گنابادی در سیزدهم شهریور ۹۰ توسط اطلاعات بازداشت شد.

۷۵۲.  حسن کریم‌زاده، فعال مدنی در پنجم خرداد ۹۰ بازداشت شد.

۷۵۳.  حسن کریم‌زاده، فعال مدنی در سوم شهریور ۹۰ توسط اطلاعات بازداشت شد.

۷۵۴.  امین کریمی، فعال سیاسی در سوم تیر ۹۰ توسط اطلاعات بازداشت شد.

۷۵۵.  ایلقار کریمی، فعال مدنی در سوم شهریور ۹۰ توسط اطلاعات بازداشت شد.

۷۵۶.  محمد خان کریمی، شهروند معترض در ششم شهریور ۹۰ توسط سپاه پاسداران بازداشت شد.

۷۵۷.  میلاد کریمی، فعال دانشجویی در هفتم شهریور ۹۰ توسط اطلاعات بازداشت شد.

۷۵۸.  سیامک کریمی، شهروند معترض در دوازدهم شهریور ۹۰ توسط اطلاعات بازداشت شد.

۷۵۹.  کمال کریمی، شهروند معترض در بیست و نه آبان ۹۰ بازداشت شد.

۷۶۰.  کوروش کریمی، شهروند معترض در بیست و نه آبان ۹۰ بازداشت شد.

۷۶۱.  محمد کریمی، فعال دانشجویی در شانزدهم آذر ۹۰ بازداشت شد.

۷۶۲.  شیرزاد کریمی، فعال دانشجویی در هفتم شهریور ۹۰ توسط اطلاعات بازداشت شد.

۷۶۳.  سعید کریمیان، دراویش گنابادی در توسط بازداشت شد.

۷۶۴.  حجت کشاورز، دراویش گنابادی در سیزدهم شهریور ۹۰ توسط اطلاعات بازداشت شد.

۷۶۵.  مهرداد کشاورز، دراویش گنابادی در سوم آبان ۹۰ توسط اطلاعات بازداشت شد.

۷۶۶.  محمد کشاورزی، دراویش گنابادی در توسط بازداشت شد.

۷۶۷.  سجاد کعبی، شهروند معترض در بیست و پنج دی ۹۰ بازداشت شد.

۷۶۸.  جعفر کعبی، شهروند معترض در بیست و پنج دی ۹۰ بازداشت شد.

۷۶۹.  کریم کعبی، شهروند معترض در بیست و پنج دی ۹۰ بازداشت شد.

۷۷۰.  حمید کعبی، شهروند معترض در بیست و پنج دی ۹۰ بازداشت شد.

۷۷۱.  جاسم کعبی، شهروند معترض در بیست و پنج دی ۹۰ بازداشت شد.

۷۷۲.  محمد کعبی، شهروند معترض در بیست و پنج دی ۹۰ بازداشت شد.

۷۷۳.  خدیجه کعبی، شهروند معترض در بیست و پنج دی ۹۰ بازداشت شد.

۷۷۴.  حجت کلاشی، فعال سیاسی در سوم تیر ۹۰ توسط اطلاعات بازداشت شد.

۷۷۵.  علی اکبر کمانگر، اهل سنت در بیست و نهم آذر ۹۰ توسط اطلاعات نیروی انتظامی بازداشت شد.

۷۷۶.  علی کنانی، شهروند معترض در بیست و پنج دی ۹۰ بازداشت شد.

۷۷۷.  مهدی کنجاره، روزنامه نگار، وبلاگ نویس در سیزدهم بهمن ۹۰ بازداشت شد.

۷۷۸.  سیامک کندرودی، شهروند معترض در هجده شهریور ۹۰ بازداشت شد.

۷۷۹.  شرر کنور تبریزی، فعال سیاسی در هشتم آبان ۹۰ بازداشت شد.

۷۸۰.  رضا کهنموئی، شهروند مسیحی در بیست و چهارم تیر ۹۰ توسط ماموران امنیتی بازداشت شد.

۷۸۱.  بابک کیومرثی، فعال مدنی در شانزدهم خرداد ۹۰ توسط اطلاعات بازداشت شد.

۷۸۲.  پرویز گ، شهروند مسیحی در نامعلوم توسط بازداشت شد.

۷۸۳.  سیمین گرجی، شهروند بهایی در بیست و هشتم آبان ۹۰ توسط اطلاعات بازداشت شد.

۷۸۴.  مهدی گلابی، شهروند معترض در ششم شهریور ۹۰ توسط بازداشت شد.

۷۸۵.  وجیه الله گلپور، شهروند بهایی در هشتم اردیبهشت ۹۰ توسط اطلاعات بازداشت شد.

۷۸۶.  محمد گلستان، فعال مدنی در شهریور ۹۰ بازداشت شد.

۷۸۷.  زهرا (سحر) گلکار، فعال سیاسی در هفتم خرداد ۹۰ توسط اطلاعات بازداشت شد.

۷۸۸.  کوهیار گودرزی، فعال حقوق بشر در دهم مرداد ۹۰ توسط اطلاعات بازداشت شد.

۷۸۹.  نصرالله لاله، روزنامه نگار، وبلاگ نویس در بیست و نهم آذر ۹۰ توسط اطلاعات بازداشت شد.

۷۹۰.  فرهاد لامی، فعال مدنی در ششم شهریور ۹۰ توسط اطلاعات بازداشت شد.

۷۹۱.  عباس لسانی، فعال سیاسی در ششم شهریور ۹۰ توسط اطلاعات بازداشت شد.

۷۹۲.  عباس لسانی، فعال مدنی در پنجم خرداد ۹۰ بازداشت شد.

۷۹۳.  اصغر لطفی، فعال مدنی در شهریور ۹۰ بازداشت شد.

۷۹۴.  میثاق لقائی، شهروند بهایی در پانزدهم خرداد ۹۰ توسط اطلاعات بازداشت شد.

۷۹۵.  مهوند لقائی، شهروند بهایی در پانزدهم خرداد ۹۰ توسط اطلاعات بازداشت شد.

۷۹۶.  دانا لنج آبادی، فعال دانشجویی در بیست و چهارم دی ۹۰ توسط اطلاعات بازداشت شد.

۷۹۷.  سیامک لندرودی، فعال مدنی در شهریور ۹۰ بازداشت شد.

۷۹۸.  مازیار م، فعال فرهنگی در بیست و ششم تیر ۹۰ توسط اطلاعات بازداشت شد.

۷۹۹.  جعفر ماشاالله‌زاده، شهروند معترض در دوازدهم شهریور ۹۰ بازداشت شد.

۸۰۰.  صفر مامدی، شهروند معترض در اردیبهشت ۹۰ بازداشت شد.

۸۰۱.  مریم مجد، روزنامه نگار، وبلاگ نویس در بیست و هفتم خرداد ۹۰ بازداشت شد.

۸۰۲.  بهنام محب علی‌لو، شهروند معترض در پنجم مهر ۹۰ توسط نیروی انتظامی بازداشت شد.

۸۰۳.  سارا محبوبی، شهروند بهایی در بیست فروردین ۹۰ توسط اطلاعات بازداشت شد.

۸۰۴.  وصال محبوبی، شهروند بهایی در پنجم اردیبهشت ۹۰ توسط اطلاعات بازداشت شد.

۸۰۵.  محمد حسین محبوبیان، فعال دانشجویی در بیست و ششم آذر ۹۰ بازداشت شد.

۸۰۶.  الهام محسنی، فعال زنان در دهم شهریور ۹۰ توسط اطلاعات بازداشت شد.

۸۰۷.  حوریه محسنی، شهروند بهایی در هفدهم اسفند ۹۰ توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد.

۸۰۸.  ابراهیم محسنی‌راد، فعال فرهنگی در ششم مرداد ۹۰ توسط اطلاعات بازداشت شد.

۸۰۹.  مهدی محمد‌پور، فعال سیاسی در بیست و دوم شهریور ۹۰ بازداشت شد.

۸۱۰.  محمد محمدپور، فعال مدنی در شهریور ۹۰ بازداشت شد.

۸۱۱.  حسن محمد‌زاده، شهروند معترض در دوازدهم شهریور ۹۰ بازداشت شد.

۸۱۲.  صابر محمدزاده، شهروند معترض در هجده شهریور ۹۰ بازداشت شد.

۸۱۳.  عبدالله محمدزاده ملحمی، شهروند معترض در اردیبهشت ۹۰ بازداشت شد.

۸۱۴.  عبدالله محمد‌زاده ملحمی، شهروند معترض در بیست و نهم مرداد ۹۰ توسط اطلاعات بازداشت شد.

۸۱۵.  مهناز محمدی، فعال فرهنگی در پنجم تیر ۹۰ بازداشت شد.

۸۱۶.  مازیار محمدی، فعال فرهنگی در دوازدهم مرداد ۹۰ بازداشت شد.

۸۱۷.  یعقوب محمدی، فعال مدنی در ششم شهریور ۹۰ توسط اطلاعات بازداشت شد.

۸۱۸.  آرش محمدی، فعال دانشجویی در دوازدهم آبان ۹۰ بازداشت شد.

۸۱۹.  سیاوش محمدی، فعال دانشجویی در دوازدهم آبان ۹۰ بازداشت شد.

۸۲۰.  روژین محمدی، فعال سیاسی در دوم آذر ۹۰ توسط سپاه بازداشت شد.

۸۲۱.  علی محمدی، فعال مدنی در شهریور ۹۰ بازداشت شد.

۸۲۲.  لیلا محمدی، شهروند مسیحی در هشتم مردادماه ۹۰ توسط بازداشت شد.

۸۲۳.  مهناز محمدی، فعال فرهنگی در پنجم تیر ۹۰ توسط بازداشت شد.

۸۲۴.  سیاوش محمدی، فعال دانشجویی در دوازدهم آبان ۹۰ توسط بازداشت شد.

۸۲۵.  میلاد محمدیان، فعال مدنی در یازدهم اردیبهشت ۹۰ توسط مامورین امنیتی بازداشت شد.

۸۲۶.  سعدان محمدیان، شهروند معترض در هفتم بهمن ۹۰ بازداشت شد.

۸۲۷.  شعیب محمدیان، شهروند معترض در هفتم بهمن ۹۰ بازداشت شد.

۸۲۸.  شجاع محمدیان، شهروند معترض در هفتم بهمن ۹۰ بازداشت شد.

۸۲۹.  علی محمدی زاده، شهروند معترض در پنجم مهر ۹۰ توسط نیروی انتظامی بازداشت شد.

۸۳۰.  اسفندیار محمدی‌زاده، دراویش گنابادی در توسط بازداشت شد.

۸۳۱.  عسگر محمودلو، فعال مدنی در ششم شهریور ۹۰ بازداشت شد.

۸۳۲.  وحید محمودی، شهروند بهایی در یکم خرداد ۹۰ توسط اطلاعات بازداشت شد.

۸۳۳.  مسعود محمودی، شهروند بهایی در ششم شهریور ۹۰ بازداشت شد.

۸۳۴.  گامیل محمودی، فعال کارگری در بیست و پنجم بهمن ۹۰ بازداشت شد.

۸۳۵.  فاتح محمودی، فعال کارگری در بیست و پنجم بهمن ۹۰ بازداشت شد.

۸۳۶.  سعید محمودی، شهروند معترض در نامعلوم توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد.

۸۳۷.  ابراهیم مختار خروجی، دراویش گنابادی در بیست و هشتم شهریور ۹۰ بازداشت شد.

۸۳۸.  سامان مختاری، جمعیت آل یاسین در مرداد ۹۰ توسط اطلاعات بازداشت شد.

۸۳۹.  وحید مختاری، شهروند بهایی در یکم خرداد ۹۰ توسط اطلاعات بازداشت شد.

۸۴۰.  آرمان مختاری، شهروند بهایی در بیست و هشتم بهمن ۹۰ بازداشت شد.

۸۴۱.  علی مختاری، شهروند معترض در بیست و پنجم بهمن ۹۰ بازداشت شد.

۸۴۲.  پروین مخترع، ارتباط خانوادگی در دهم مرداد ۹۰ توسط اطلاعات بازداشت شد.

۸۴۳.  سعید مدنی، فعال سیاسی در دوازدهم خرداد ۹۰ توسط اطلاعات بازداشت شد.

۸۴۴.  سعید مدنی، فعال سیاسی در هفدهم دی ۹۰ بازداشت شد.

۸۴۵.  حسین مرادی، فعال کارگری در دوازدهم اردیبهشت ۹۰ توسط اطلاعات بازداشت شد.

۸۴۶.  صدیقه مرادی، فعال سیاسی در یازدهم اردیبهشت ۹۰ بازداشت شد.

۸۴۷.  محمدعلی مرادی، فعال مدنی در سوم شهریور ۹۰ توسط اطلاعات بازداشت شد.

۸۴۸.  حمیدرضا مرادی، روزنامه نگار، وبلاگ نویس در چهاردهم شهریور ۹۰ توسط اطلاعات بازداشت شد.

۸۴۹.  اکبر مرادی، شهروند معترض در دوازدهم شهریور ۹۰ بازداشت شد.

۸۵۰.  صالح مرادی، دراویش گنابادی در پانزدهم شهریور ۹۰ بازداشت شد.

۸۵۱.  محسن مرادی، شهروند معترض در بیست و پنجم بهمن ۹۰ بازداشت شد.

۸۵۲.  حمید مرادی سروستانی، روزنامه نگار، وبلاگ نویس در چهاردهم شهریور ۹۰ توسط اطلاعات بازداشت شد.

۸۵۳.  کامران مرتضایی، شهروند بهایی در یکم خرداد ۹۰ توسط اطلاعات بازداشت شد.

۸۵۴.  حبیب الله مرجانی، نامعلوم در یازدهم اردیبهشت ۹۰ توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد.

۸۵۵.  جاسم مروانی، شهروند معترض در بیست و پنج دی ۹۰ بازداشت شد.

۸۵۶.  مهدی مزبوری، دراویش گنابادی در بیست و هشتم شهریور ۹۰ بازداشت شد.

۸۵۷.  منوچهر مزبوری، دراویش گنابادی در بیست و هشتم شهریور ۹۰ بازداشت شد.

۸۵۸.  مسلم مزرعاوی، شهروند معترض در بیست و پنج دی ۹۰ بازداشت شد.

۸۵۹.  امان الله مستقیم، شهروند بهایی در یکم خرداد ۹۰ توسط اطلاعات بازداشت شد.

۸۶۰.  میثم مشایخ، فعال سیاسی در هشتم اسفند ۹۰ توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد.

۸۶۱.  حسنعلی مصطفایی، فعال سیاسی در بیست ودوم آذر ۹۰ توسط اطلاعات بازداشت شد.

۸۶۲.  ناصر مصطفی‌پور، شهروند معترض در پنجم مهر ۹۰ توسط نیروی انتظامی بازداشت شد.

۸۶۳.  ابوالفتح مظاهر‌پور، شهروند معترض در دوازدهم شهریور ۹۰ بازداشت شد.

۸۶۴.  طاهر معاویه، شهروند معترض در بیست و پنج دی ۹۰ بازداشت شد.

۸۶۵.  مهدی معتمدی مهر، فعال سیاسی در چهاردهم اسفند ۹۰ توسط بازداشت شد.

۸۶۶.  محمد معروف زاده، شهروند معترض در دوازدهم دی ۹۰ بازداشت شد.

۸۶۷.  فرشاد معروفی، فعال محیط زیست در شهریور ۹۰ بازداشت شد.

۸۶۸.  منصور معروفی، شهروند معترض در مهر ۹۰ بازداشت شد.

۸۶۹.  علی معزی، فعال سیاسی در بیست و یکم خرداد ۹۰ توسط اطلاعات بازداشت شد.

۸۷۰.  فرهام معصومی، شهروند بهایی در نهم آذر ۹۰ توسط اطلاعات بازداشت شد.

۸۷۱.  سعید مغانی، فعال فرهنگی در نوزدهم خرداد ۹۰ توسط اطلاعات بازداشت شد.

۸۷۲.  حسین مقتدر، فعال مدنی در شهریور ۹۰ بازداشت شد.

۸۷۳.  پریسا مقدس، شهروند بهایی در پانزدهم مرداد ۹۰ توسط اطلاعات بازداشت شد.

۸۷۴.  فواد مقدم، شهروند بهایی در یکم خرداد ۹۰ توسط اطلاعات بازداشت شد.

۸۷۵.  بها ملکی، فعال فرهنگی در بیست و هشتم شهریور ۹۰ توسط دادسرای انقلاب بازداشت شد.

۸۷۶.  سمیترا ممتازیان، شهروند بهایی در هفتهم بهمن ۹۰ توسط اطلاعات بازداشت شد.

۸۷۷.  هادی منابی، شهروند معترض در بیست و پنج دی ۹۰ بازداشت شد.

۸۷۸.  حسن منابی صالحی، شهروند معترض در بیست و پنج دی ۹۰ بازداشت شد.

۸۷۹.  غالب منابی صالحی، شهروند معترض در بیست و پنج دی ۹۰ بازداشت شد.

۸۸۰.  حمید منافی نادارلی، شهروند معترض در پنجم خرداد ۹۰ بازداشت شد.

۸۸۱.  حمید منافی نادارلی، شهروند معترض در پنجم مهر ۹۰ توسط نیروی انتظامی بازداشت شد.

۸۸۲.  حمید منافی نظرلو، شهروند معترض در دوازدهم شهریور ۹۰ توسط اطلاعات بازداشت شد.

۸۸۳.  حامد منتظری، ارتباط خانوادگی در یازدهم خرداد ۹۰ توسط اطلاعات بازداشت شد.

۸۸۴.  تهمینه منزوی، فعال فرهنگی در سی بهمن ۹۰ توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد.

۸۸۵.  زهرا منصوری، فعال سیاسی در یازدهم خرداد ۹۰ توسط اطلاعات بازداشت شد.

۸۸۶.  نگار منظمی، سیاسی در بیست و سوم خرداد ۹۰ توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد.

۸۸۷.  شهرام منوچهری، روزنامه نگار، وبلاگ نویس در بیست و نهم دی ۹۰ بازداشت شد.

۸۸۸.  مهدی مهاجر، فعال مدنی در سوم شهریور ۹۰ توسط اطلاعات بازداشت شد.

۸۸۹.  اکبر مهاجری، فعال مدنی در نهم مهر ۹۰ بازداشت شد.

۸۹۰.  فرزاد مهدوی، فعال مدنی در سوم شهریور ۹۰ توسط اطلاعات بازداشت شد.

۸۹۱.  مهسا مهدیلی، فعال مدنی در سی مرداد ۹۰ توسط اطلاعات بازداشت شد.

۸۹۲.  داوود مهراد، دراویش گنابادی در بیست و هشتم شهریور ۹۰ توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد.

۸۹۳.  حمید موذنی، فعال مدنی در پنجم مهر ۹۰ توسط اطلاعات بازداشت شد.

۸۹۴.  حمید موذنی، روزنامه نگار، وبلاگ نویس در چهارم دی ۹۰ بازداشت شد.

۸۹۵.  ماسیس موسسیان، شهروند مسیحی در نوزدهم بهمن ۹۰ بازداشت شد.

۸۹۶.  سحر موسوی، فعال دانشجویی در بیست و هفتم مهر ۹۰ توسط اطلاعات بازداشت شد.

۸۹۷.  مرتضی موسوی، شهروند معترض در بیست و پنج دی ۹۰ بازداشت شد.

۸۹۸.  سید فرج موسوی، شهروند معترض در بیست و پنج دی ۹۰ بازداشت شد.

۸۹۹.  محمد موسوی، دراویش گنابادی در توسط بازداشت شد.

۹۰۰.  علی موسوی خلخالی، روزنامه نگار، وبلاگ نویس در پنجم اسفند ۹۰ توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد.

۹۰۱.  سید مرتضی موسی پور، فعال مدنی در شهریور ۹۰ بازداشت شد.

۹۰۲.  علی مولانژاد، شهروند معترض در دوازدهم دی ۹۰ بازداشت شد.

۹۰۳.  عثمان مولانژاد، شهروند معترض در دوازدهم دی ۹۰ بازداشت شد.

۹۰۴.  چیا مولانژاد، شهروند معترض در دوازدهم دی ۹۰ بازداشت شد.

۹۰۵.  حسن مولایی، شهروند معترض در دوازدهم شهریور ۹۰ بازداشت شد.

۹۰۶.  تقی مولوی، فعال مدنی در شهریور ۹۰ بازداشت شد.

۹۰۷.  وحید میثاقیان، شهروند بهایی در یکم مرداد ۹۰ بازداشت شد.

۹۰۸.  امیرهوشنگ میر تبار، شهروند بهایی در یکم خرداد ۹۰ توسط اطلاعات بازداشت شد.

۹۰۹.  مجتبی میر طهماسب، فعال فرهنگی در شهریور ماه توسط بازداشت شد.

۹۱۰.  ابولفضل میرزاخانلی، فعال مدنی در پنجم خرداد ۹۰ بازداشت شد.

۹۱۱.  سیامک میرزایی، فعال مدنی در پنجم خرداد ۹۰ بازداشت شد.

۹۱۲.  علی نادری، فعال دانشجویی در بیستم مرداد ۹۰ بازداشت شد.

۹۱۳.  وجیهه ناشری، شهروند بهایی در ششم شهریور ۹۰ بازداشت شد.

۹۱۴.  پرویز ناصحی، فعال صنفی در هشتم شهریور ۹۰ توسط شعبه چهارم بازپرسی سنندج بازداشت شد.

۹۱۵.  جلال ناصری، شهروند معترض در مهر ۹۰ توسط اطلاعات بازداشت شد.

۹۱۶.  هادی ناطقی نیا، فعال فرهنگی در ششم مرداد ۹۰ توسط اطلاعات بازداشت شد.

۹۱۷.  فریبا ناظمینان پور، شهروند مسیحی در نوزدهم بهمن ۹۰ توسط بازداشت شد.

۹۱۸.  لاله نامجویان، شهروند بهایی در هفتم مهر ۹۰ توسط سپاه بازداشت شد.

۹۱۹.  خدر نبی، شهروند معترض در بیست ودوم آذر ۹۰ توسط اطلاعات نیروی انتظامی بازداشت شد.

۹۲۰.  نوید نبیلی، شهروند بهایی در بیست و هشتم بهمن ۹۰ بازداشت شد.

۹۲۱.  علی نجاتی، فعال کارگری در بیست و یکم آبان ۹۰ بازداشت شد.

۹۲۲.  شهناز نجاتی، ارتباط خانوادگی در ششم آذر ۹۰ توسط اطلاعات نیروی انتظامی بازداشت شد.

۹۲۳.  میثم نجاتی، فعال کارگری در سیزدهم دی ۹۰ توسط سپاه بازداشت شد.

۹۲۴.  میثم نجاتی عارف، فعال کارگری در بیست و دوم دی ۹۰ توسط بازداشت شد.

۹۲۵.  مهران نجار، دراویش گنابادی در بیست و هشتم شهریور ۹۰ بازداشت شد.

۹۲۶.  حمید نجفی، شهروند مسیحی در سوم فروردین ۹۰ توسط اطلاعات بازداشت شد.

۹۲۷.  زر نجفی، شهروند مسیحی در سوم فروردین ۹۰ توسط اطلاعات بازداشت شد.

۹۲۸.  نعیم نجفی، فعال فرهنگی در دوازدهم مرداد ۹۰ بازداشت شد.

۹۲۹.  حسین نجفی، فعال سیاسی در نوزدهم آبان ۹۰ توسط اطلاعات بازداشت شد.

۹۳۰.  ماهزر نجفی، شهروند مسیحی در سوم فروردین ۹۰ توسط بازداشت شد.

۹۳۱.  نعیم نجفی، فعال فرهنگی در بیست و هفتم خرداد ۹۰ توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد.

۹۳۲.  سید احمد نزاری، اهل سنت در بیست و ششم دی ۹۰ بازداشت شد.

۹۳۳.  پدرام نصرالهی، فعال کارگری در هجدهم اسفند ۹۰ توسط ماموران امنیتی بازداشت شد.

۹۳۴.  عزت نصرتی، فعال صنفی در هشتم شهریور ۹۰ توسط شعبه چهارم بازپرسی سنندج بازداشت شد.

۹۳۵.  احمد نصیرزاده، شهروند معترض در پنجم مهر ۹۰ توسط نیروی انتظامی بازداشت شد.

۹۳۶.  بهمن نصیرزاده (آراز)، شهروند معترض در نوزدهم فروردین ۹۰ بازداشت شد.

۹۳۷.  خداداد نصیری، شهروند مسیحی در سوم اسفند ۹۰ توسط بازداشت شد.

۹۳۸.  علی نظام‌الملکی، روزنامه نگار، وبلاگ نویس در نهم مهر ۹۰ توسط اطلاعات بازداشت شد.

۹۳۹.  سعید نظری، روزنامه نگار، وبلاگ نویس در نهم مهر ۹۰ توسط اطلاعات بازداشت شد.

۹۴۰.  محمد نعامی، شهروند معترض در بیست و پنج دی ۹۰ بازداشت شد.

۹۴۱.  سیمین نعمت اللهی، دراویش گنابادی در بیست ویکم دی ۹۰ بازداشت شد.

۹۴۲.  سعید نعیمی، فعال دانشجویی در نوزدهم اردییهشت ۹۰ توسط اطلاعات بازداشت شد.

۹۴۳.  حسین نعیمی پور، فعال سیاسی در یازدهم بهمن ۹۰ بازداشت شد.

۹۴۴.  علیرضا نقشی، فعال مدنی در شهریور ۹۰ بازداشت شد.

۹۴۵.  شاهین نگاری، شهروند بهایی در یکم خرداد ۹۰ توسط اطلاعات بازداشت شد.

۹۴۶.  مهدی نواصری، شهروند معترض در بیست و پنج دی ۹۰ بازداشت شد.

۹۴۷.  حسن نواصری، شهروند معترض در بیست و پنج دی ۹۰ بازداشت شد.

۹۴۸.  سهند نوبخت، فعال مدنی در بیست و یکم شهریور ۹۰ بازداشت شد.

۹۴۹.  بهزاد نوجوان، شهروند معترض در دوازدهم شهریور ۹۰ بازداشت شد.

۹۵۰.  پیمان نودینیان، فعال صنفی در بیست و هشتم شهریور ۹۰ توسط دادسرای انقلاب بازداشت شد.

۹۵۱.  محمد رضا نوراللهیان، فعال سیاسی در یازدهم فرودین ۹۰ بازداشت شد.

۹۵۲.  شهاب نورمحمدی، شهروند مسیحی در دوم اسفند ۹۰ توسط بازداشت شد.

۹۵۳.  قادر نوروزی، فعال مدنی در سوم شهریور ۹۰ توسط اطلاعات بازداشت شد.

۹۵۴.  فرشید نوروزی، فعال مدنی در ششم شهریور ۹۰ توسط اطلاعات بازداشت شد.

۹۵۵.  نادر نوروزی، فعال مدنی در شهریور ۹۰ بازداشت شد.

۹۵۶.  مهدی نوری، فعال مدنی در سوم شهریور ۹۰ توسط اطلاعات بازداشت شد.

۹۵۷.  افشین نوری، فعال مدنی در ششم شهریور ۹۰ بازداشت شد.

۹۵۸.  حسین نوری، فعال مدنی در ششم شهریور ۹۰ بازداشت شد.

۹۵۹.  ابراهیم نوری، شهروند معترض در سیزدهم شهریور ۹۰ توسط اطلاعات بازداشت شد.

۹۶۰.  جاوید نوری، شهروند معترض در دوازدهم شهریور ۹۰ توسط اطلاعات بازداشت شد.

۹۶۱.  رحمان نوری، شهروند معترض در دوازدهم شهریور ۹۰ توسط اطلاعات بازداشت شد.

۹۶۲.  ناصر نوری، شهروند معترض در هجده شهریور ۹۰ بازداشت شد.

۹۶۳.  فرزانه نوری، دراویش گنابادی در شهریور ۹۰ بازداشت شد.

۹۶۴.  کسری نوری، دراویش گنابادی در بیست ویکم دی ۹۰ بازداشت شد.

۹۶۵.  کسری نوری، دراویش گنابادی در بیست و چهارم اسفند ۹۰ توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد.

۹۶۶.  فاطمه نوری، شهروند مسیحی در شهریور ۹۰ توسط بازداشت شد.

۹۶۷.  مهدی نوری، فعال سیاسی در دوم شهریور ۹۰ توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد.

۹۶۸.  پانته آ بهرام نیاکان، جمعیت آل یاسین در مرداد ۹۰ توسط اطلاعات بازداشت شد.

۹۶۹.  آیت نیافر، فعال کارگری در بیست و پنجم مهر ۹۰ توسط اطلاعات بازداشت شد.

۹۷۰.  کتی نیک آیین، شهروند بهایی در سی خرداد ۹۰ توسط اطلاعات بازداشت شد.

۹۷۱.  محمد جلال نیکبخت، دراویش گنابادی در چهاردهم مهر ۹۰ بازداشت شد.

۹۷۲.  حامد نیکنام، فعال مدنی در شهریور ۹۰ بازداشت شد.

۹۷۳.  پژمان نیکونژاد، شهروند بهایی در پانزدهم خرداد ۹۰ توسط اطلاعات بازداشت شد.

۹۷۴.  حشمت الله نیکی، شهروند بهایی در هفتم مهر ۹۰ توسط سپاه بازداشت شد.

۹۷۵.  فردوس نیکی، شهروند بهایی در هفتم مهر ۹۰ توسط سپاه بازداشت شد.

۹۷۶.  مصطفی نیلی، فعال دانشجویی در یکم مرداد ۹۰ بازداشت شد.

۹۷۷.  طوفان هاتفی، شهروند معترض در بیست و پنجم بهمن ۹۰ بازداشت شد.

۹۷۸.  محمد امین هادوی، فعال سیاسی در دهم دی ۹۰ بازداشت شد.

۹۷۹.  طا‌ها هاشمی، فعال سیاسی در سوم شهریور ۹۰ توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد.

۹۸۰.  بهاره هدایت، فعال دانشجویی در نامعلوم توسط بازداشت شد.

۹۸۱.  محمد رشید هدایتی، فعال دانشجویی در اول آذر ۹۰ بازداشت شد.

۹۸۲.  تیمور همایونی، دراویش گنابادی در بیست و هشتم شهریور ۹۰ توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد.

۹۸۳.  غازی هندالی فرحانی، اهل سنت در بیست و ششم دی ۹۰ بازداشت شد.

۹۸۴.  احسان هوشمند، روزنامه نگار، وبلاگ نویس در هفدهم دی ۹۰ توسط اطلاعات بازداشت شد.

۹۸۵.  هاله هوشمندی، شهروند بهایی در نهم آذر ۹۰ توسط اطلاعات بازداشت شد.

۹۸۶.  سهیلا واحدیان، شهروند بهایی در هفتم مهر ۹۰ توسط سپاه بازداشت شد.

۹۸۷.  ساسان واهبی وش، فعال دانشجویی در بیستم خرداد ۹۰ توسط اطلاعات بازداشت شد.

۹۸۸.  محمد وحدت فر، شهروند معترض در پنجم مهر ۹۰ توسط نیروی انتظامی بازداشت شد.

۹۸۹.  سلیمان وحیدی نیا، فعال دانشجویی در بیستم مرداد ۹۰ بازداشت شد.

۹۹۰.  مرضیه وفامهر، فعال فرهنگی در تیر ۹۰ بازداشت شد.

۹۹۱.  رضا وکیلی، فعال صنفی در هشتم شهریور ۹۰ توسط شعبه چهارم بازپرسی سنندج بازداشت شد.

۹۹۲.  جهانبخش وکیلی، ارتباط خانوادگی در دوازدهم دی ۹۰ توسط اطلاعات بازداشت شد.

۹۹۳.  فرهاد وکیلی‌نیا، فعال فرهنگی در دوازدهم مرداد ۹۰ بازداشت شد.

۹۹۴.  مجتبی ولی‌پور، شهروند معترض در دوازدهم شهریور ۹۰ بازداشت شد.

۹۹۵.  محمد ولی‌لو، شهروند معترض در پنجم مهر ۹۰ توسط نیروی انتظامی بازداشت شد.

۹۹۶.  هانی یازرلو، فعال سیاسی در دهم اردیبهشت ۹۰ توسط اطلاعات بازداشت شد.

۹۹۷.  فرشید یداللهی، وکیل دادگستری در بیست شهریور ۹۰ بازداشت شد.

۹۹۸.  مازیار یزدان نیا، فعال دانشجویی در دوازدهم آذر ۹۰ بازداشت شد.

۹۹۹.  زهرا یزدانی، روزنامه نگار، وبلاگ نویس در سی و یکم خرداد ۹۰ توسط اطلاعات بازداشت شد.

۱۰۰۰.  داراب یزدانی، شهروند بهایی در هفتم مهر ۹۰ توسط سپاه بازداشت شد.

۱۰۰۱.  فرشید یزدانی، شهروند بهایی در هجدهم بهمن ۹۰ توسط اطلاعات بازداشت شد.

۱۰۰۲.  رحمان یعقوبی، فعال دانشجویی در دوازدهم آذر ۹۰ بازداشت شد.

۱۰۰۳.  امیر یقین لو، فعال صنفی در یکم اسفند ۹۰ توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد.

۱۰۰۴.  عزیز یکانلو، شهروند معترض در دوازدهم شهریور ۹۰ توسط اطلاعات بازداشت شد.

۱۰۰۵.  کوروش یگانه اقدام، شهروند معترض در ششم شهریور ۹۰ توسط سپاه پاسداران بازداشت شد.

۱۰۰۶.  محمدحسن یوسف پورسیفی، فعال حقوق بشر در چهارم تیر ۹۰ توسط دادسرای اوین بازداشت شد.

۱۰۰۷.  یاسر یوسف زاده، فعال سیاسی در سوم بهمن ۹۰ بازداشت شد.

۱۰۰۸.  قدرت الله یوسفی، فعال مدنی در شهریور ۹۰ بازداشت شد.

۱۰۰۹.  صادق یوسفی، شهروند معترض در سی و یکم شهریور ۹۰ بازداشت شد.

۱۰۱۰.  هخامنش یونسی، شهروند معترض در سیزدهم مهر ۹۰ توسط اطلاعات بازداشت شد.

———————————————————————-

برای دریافت فایل پی دی اف این گزارش اینجا کلیک کنید.

برای مشاهده سایر گزارشات سالانه اینجا کلیک کنید.

ارسال دیدگاه