ابراهیم مددی، نایب رئیس سندیکای کارگران شرکت واحد آزاد شد

ابراهیم مددی، نایب رئیس هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه،پس از سپری کردن دوران زندان خود آزاد شد. ….

ندای سبز آزادی:
آقای مددی از هفتم دی سال ۱۳۸۷ به اتهام «اقدام علیه امنیت ملی» و با محکومیت سه و سال و شش ماه  روانه زندان شده بود. مددی در نهم آذرماه سال جاری پس از سه سال زندان ٩ آذرماه با قرار وثیقه به‌طور موقت از زندان اوین آزاد شده بود اما  روز چهارشنبه ۱۶آذرماه با مراجعه به زندان اوین برای تمدید مرخصی بازداشت و به زندان منتقل شد.
مددی در سال ۱۳۸۶در تهران بازداشت و به دلیل شرکت در اعتصابات کارگران شرکت واحد در سال ۸۴محکوم به سه سال و نیم زندان شد.
او بار دیگر در هفتم دی ماه ۱۳۸۷در محل اداره کار شمال تهران در میدان اقدسیه بازداشت و به زندان اوین منتقل شد.

درحال حاضر رضا شهابی، عضو دیگر هیأت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوس‌رانی تهران و حومه در زندان به‌سر می‌برد

ارسال دیدگاه