افزایش آمار تن فروشی خردسالان در جمهوری اسلامی

تن فروشی بین خردسالان رو به افزایش است. میانگین سن شروع تن‌ فروشی نزدیک به ۱۷ سال و بیشترین میزان سن شروع تن ‌فروشی بین ۱۵ تا ۱۷ سال است. ….

شهرزادنیوز:
به گزارش سایت قانون، در پژوهشی که توسط چند تن از اعضای هیات علمی و دانشجویان دانشکده علوم اجتماعی تهران، دانشگاه علامه طباطبایی و دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی انجام گرفته، آمده است که در مواردی سن شروع تن فروشی حتا ۸ سال بوده است.
طبق این گزارش، میانگین سن کسانی که در کودکی به تن‌فروشی روی آورده‌اند، در زمان تحقیق صورت‌گرفته، ۲۲ سال بوده است. بیش از ۱۵ درصد از کسانی که در کودکی به روسپی‌گری روی آورده بودند در زمان تحقیق، (سال ۱۳۹۰) در سن زیر ۱۸ سال قرار داشتند و بقیه در سنین ۱۹ تا ۴۴ قرار داشتند.

بیش از ۴۰ درصد کودکان تن فروش تهران، غیر تهرانی اند و ۷۰ درصد آنان از استا‌ن‌های کرمانشاه، گیلان، مازندران و خراسان هستند. ۵۵ درصد از نمونه کودکان روسپی‌شده، حداکثر تا دوران راهنمایی، یعنی ۸ سال، از تحصیلات بهره‌مند بوده‌اند. در میان آن‌ها ۱۳ درصد موفق به کسب دیپلم و تنها ۷ درصد تحصیلاتی بالا‌تر از دیپلم داشته اند.

۲۱ درصد از زنانی که زیر ۱۸ سالگی به روسپیگری روی آورده‌اند، علاوه بر تن‌فروشی، دارای مشاغلی با درآمدهای پایین مانند منشی‌گری، فروشندگی، آرایشگری، کارگری، مشاغل خدماتی و حتی شغل‌های کاذب و سیاه هستند که درآمدی زیر ۹۷ هزار تومان در ماه عاید آن‌ها می‌کرده است.

بیش از ۷۳ درصد کسانی که در کودکی روسپی شده‌اند، مجرد باقی اند و ۱۵ درصد نیز ازدواج‌های ناموفق داشته‌اند و تنها ۴ درصد کودکان روسپی‌شده در حال حاضر متاهل هستند. ۷۸ درصد از شوهران آن‌هایی که ازدواج کرده‌اند، دارای سابقه سوء‌مصرف مواد مخدر بوده‌اند.

ارسال دیدگاه