فریادهای مرگ بر خامنه ای یک مسئول ارشد سابق وزارت اطلاعات در حین شلاق خوردن


بنابه گزارش ارسالی به “فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران ” روز گذشته رضا ملک از مسئولین ارشد سابق وزارت اطلاعات که به دلیل افشای برخی از جزئیات قتلهای زنجیره ای از ۱۲ تیر ۱۳۸۰ در زندان به سر میبرد و در حال حاضر در سالن دو بند ۷ زندان اوین و خارج از بند ۳۵۰ نگهداری میشود، تحت عنوان آزادی ناشی از اتمام محکومیت از بند خارج شده و پیش از آزادی برای اجرای حکم شلاق که تحت عنوان “نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی” از طریق انتشار فیلمی از درون زندان علیه وزارت اطلاعات اخیرا بدان محکوم شده بود، به دادیاری اجرای احکام دادسرای اوین (مقدس) منتقل میگرد.

این زندانی سیاسی سپس در یکی از اتاقهای طبقه زیرزمین دادسرای اوین که پیشتر حکم شلاق پیمان عارف به دلیل آنچه که اهانت به رییس جمهور خوانده شده بود، نیز در آنجا اجرا گردیده بود، منتقل شده و در حضور “خدابخش” دادیار اجرای احکام دادسرای اوین به زمین خوابانده شده و شلاق تعزیری او در اقدامی تکراری از سوی دادسرای اوین بر تن برهنه و به صورت حدی اجرا میگردد که این زندانی سیاسی ۷۵ ساله زیر ضربات شلاق با فریادهای “مرگ بر خامنه ای” به واکنش میپردازد.
در پی این فریادها، مسئولان دادسرای امنیتی اوین از آزاد نمودن ملک خودداری نموده و با انتقال او به دادیاری شعبه دوم دادسرای اوین به ریاست آخوندی بنام نوریان و با تفهیم اتهام “اهانت به رهبری”، با تشکیل پرونده جدید او را مجددا به زندان باز میگردانند.
گزارشهای دریافتی از بند ۷ اوین از وخامت شدید شرایط جسمانی این زندانی سیاسی مسن حکایت دارد

گفتنی است این شلاق اخیرا به عنوان مجازات اتهام نشر اکاذیب از طریق انتشار فیلمی از درون زندان که در سال ۸۸ انتشار یافت، توسط قاضی مقیسه رییس شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران و با شکایت وزارت اطلاعات صادر گردیده بود.

فعالین حقوق بشرو دمکراسی در ایران
۲۸ فروردین ۱۳۹۱ برابر با ۱۶ آپریل۲۰۱۲

http://hrdai.net
info@hrdai.net
http://hrdai.blogspot.com
pejvak_zendanyan10@yahoo.com
pejvakzendanyan@gmail.com
Tel.:0031620720193

ارسال دیدگاه