آلودگی خلیج‌فارس ۴۶ برابر حد مجاز است

در حال حاضر آلودگی خلیج‌فارس و دریای عمان ۴۶ برابر حد مجاز است که البته بیشتر آلودگی‌ها مربوط به خلیج‌فارس است. به اعتقاد درویش، دریای خزر نیز یکی از آلوده‌ترین آبگیرهای دنیاست و دوگونه مهم ماهی خاویار و کیلکا در آن رو به نابودی و انقراض‌هستند. ….
عضو هیات علمی موسسه تحقیقات جنگل و مرتع گفت: «میزان آلودگی خلیج‌فارس و دریای عمان ۴۶ برابر حد مجاز است که البته بیشتر آلودگی‌ها مربوط به خلیج‌فارس است.» به گزارش مهر، محمد درویش افزود: «در حال حاضر آلودگی آب‌های سطحی و زیرزمینی در اثر ورود فاضلاب‌های صنعتی و خانگی یکی از مهم‌ترین مشکلات زمین در کشور است.»
به گفته وی، دایره گسترش آلودگی‌های آب‌های سطحی هم‌اکنون به آب‌های مرزی مانند خلیج‌فارس، دریای عمان و دریای خزر رسیده است.

درویش اظهار داشت: در حال حاضر آلودگی خلیج‌فارس و دریای عمان ۴۶ برابر حد مجاز است که البته بیشتر آلودگی‌ها مربوط به خلیج‌فارس است. به اعتقاد درویش، دریای خزر نیز یکی از آلوده‌ترین آبگیرهای دنیاست و دوگونه مهم ماهی خاویار و کیلکا در آن رو به نابودی و انقراض‌هستند.

ارسال دیدگاه