1-may
ویژه اول ماه مه، روز جهانی کارگر
….

ویژه اول ماه مه، روز جهانی کارگر، ۱۳۹۱

————————————————————————-

*  سرود انترناسیونال

—————————————

—————————————

ناصر آقاجری: تسویه حساب

حسن موسوی: نگاهی به وضعیت کارگران باربر

علیرضا ثقفی: جنبش وال استریت وارتباط آن با جنبش کارگری

* یاسر عزیزی: کارگری که کارگر نیست

بهرام رحمانی: تاکید به چند نقطه ضعف سازمان دهی اول ماه می ۲۰۱۲ در ایران!

زهرا باقری شاد: مراسم روز جهانی کارگر در استکهلم: گام های بلند احزاب کارگری در انتقاد از دولت بورژوایی

سهم زباله گردهای تهران از روز کارگر؛ یک دستکش و یک گل سرخ

تجمع کارگران در سنندج به تشنج کشیده شد

اخراج بیش از ۱۲ درصد از کارگران قراردادی واحدهای بزرگ تولیدی

بیانیه بخشی از فعالان جنبش چپ ایران به مناسبت اول ماه مه روز جهانی کارگر

تبعات سوءتغذیه کودکان کار در بزرگسالی گریبان‌گیرشان می‌شود

درسالی مزین به نام تولید و کار هم از راهپیمایی کارگران جلوگیری شد

ضرورت ائتلاف طبقه کارگر با طبقه متوسط. مصاحبه با محمد مالجو کارشناس اقتصاد سیاسی

بیانیه اتحاد بین المللی به مناسبت اول مه ۲۰۱۲

بهرام رحمانی: وضعیت دل خراش کودکان رنج و کار و خیابانی در ایران!

بیانیه سه سندیکا و اتحادیه کارگری به مناسبت روز جهانی کارگر

اعلامیه ی «زنانی دیگر» به مناسبت اول ماه مه

بیانیه رضا شهابی و اسعد (بهنام) ابراهیم زاده، کارگران دربند به مناسبت روز کارگر

بیانیه چپ دموکرات به مناسبت روز کارگر: گرامی باد اول ماه می؛ روز جهانی کارگر

شماره هفتم نشریه پیام فلز کار، ویژه نامه اول ماه مه

اطلاعیه هیات بازگشایی سندیکای کارگران فلزکار مکانیک، به مناسبت اول ماه مه

اعلامیه سازمان جمهوری خواهان ایران به مناسبت اول ماه مه روز جهانی کارگر

اعلامیه کمیته دفاع از آزادی و برابری در ایران – وین: گرامی باد روز جهانی کارگر

کمیته ی کارگری سازمان خودرهاگران: وز کارگر روز نمایش قدرت سازمان یافته ی کارگران

مرتضی ک. : ارزیابی مختصر از فعالیت های کارگری ایران در آستانه اول ماه مه

مریم محسنی: روز کارگر سال ۱۳۹۱ و چند نکته

سودجویی از نوجوانان کارگر زیر چتر قانون

پـویـان انصـاری: بـه بهـانـه اول مـاه مـه!

همبستگی پنج سندیکای بزرگ اروپایی با کارگران ایران در رابطه با حکم شش سال زندان رضا شهابی فعال سندیکایی ایرانی

روز جهانی کارگر، متحدانه خواهان آزادی زندانیان باشیم

خسرو صادقی بروجنی: افسانه‌ی بدرود با طبقه‌ی کارگر!

پیام علی نجاتی، کارگر و عضو هیات مدیره سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه که به دلیل فعالیت صنفی در زندان فجر دزفول محبوس است به مناسبت روز جهانی کارگر سال

“اول ماه می ۱۳۹۱ و موقعیت جنبش کارگری ایران” متن سخن رانی «بهرام رحمانی» به مناسبت روز جهانی کارگر در جلسه پالتاکی ۲۲ آوریل ۲۰۱۲

صد هزار کارگر سال گذشته اخراج شده‌اند

درخواست مجوز راهپیمایی کارگران بی‌پاسخ مانده است

فشار مضاعف به مناسبت روز جهانی کارگر در زندان تبریز

بیانیه کانون نویسندگان ایران در تبعید، به مناسبت روز جهانی کارگر

گفتگوی رادیو همبستگی با محمود صالحی سخنگوی “کمیته دفاع از رضا شهابی” در رابطه با حکم ۶ سال حبس تعزیزی برای رضا شهابی

خطر اخراج کارگران در صورت برگزاری راهپیمایی روز کارگر

پارسا نیک جو: پرولتاریا از تولد تا پیکار حماسی مه ١٨٨۶

تبعیض و خشونت در زندگی روزمره‌ زنان کارگر

انجمن گفتگو و دمکراسی برگزار می کند: برنامه ای بمناسبت اول ماه مه، روز کارگر، با حضور آقایان جمشید اسدی و بهروز فراهانی

بیانیه شاهرخ زمانی به مناسبت روز جهانی کارگر که از زندان مرکزی تبریز صادر شده است

احضار و تهدید فعالان کارگری در آستانه روز جهانی کارگر

تقدیم به اول ماه مه: وقتی‌ کودکی‌ام‌ را می‌جویم، شعری از حسین اکبری

ناصر آقاجری: مروری بر پیدایش و انسجام جنبش کارگری ایران

فراخوان “شبکه ی سراسری «همبستگی برای حقوق بشر در ایران” برای بزرگداشت اول ماه مه روز جهانی کارگر

بیانیه جمعی از کارگران عسلویه،کنگان و کارگران پروژه ای نفت و گاز: پیش به سوی اول ماه مه روز جهانی کارگر

اول ماه مه در ایران؛ ۹ دهه فراز و نشیب

محمود قزوینی: زیانهای یک توهم در میان فعالین کارگری

اسماعیل خودکام: اول ماه مه وعدم وجود حزب واقعی کارگران و همچنین عوامفریبی احزاب بورژوازی و خرد بورژوازی و روشنفکران به ظاهر چپ

نامه سرگشاده به کارگران اخراجی ایران

مرتضی فاتح: اولین اول ماه مه در ایران

پیام کمپین هنرمندان و نویسندگان و کنشگران حقوق بشر به مناسبت روز کارگر: باید کاری کنیم کارستان

بابک مینا: چانه‌زنی برای مراسم روز جهانی کارگر

صدور مجوز راه پیمایی در بیابان‌های بهشت‌زهرا برای انصراف کارگران است

راهپیمایى اعتراضى روز جهانى کارگر نیازى به مجوز دولت ندارد

کمیته‌ی هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری: دعوت به اتحاد عمل برای روز جهانی کارگر

مصاحبه اسماعیل ویسی با آزاد زمانی بمناسبت اول ماه مه روز جهانی طبقه کارگر

فراخوان جنبش تصرف وال استریت به اعتصاب عمومی در اول ماه مه

بیانیه شماره ۱ شورای برگزاری مراسم روز جهانی کارگر سال ۹۱

کانون سوسیالیست های کارگری: با صف متحد، پیش به سوی روز جهانی کارگر!

جرمی بریچیر: اول ماه مه نه روز اعتصاب عمومی متداول، روز اشغال!

سال حمایت از کار با مجوز برگزاری راهپیمایی روز کارگر معنا می‌یابد

درخواست برگزاری مجوز راهپیمایی روز کارگر هفته آینده ارائه می‌شود

ارسال دیدگاه