راهپیمایى اعتراضى روز جهانى کارگر نیازى به مجوز دولت ندارد

منظور از راهپیمایی در اصل ۲۷ قانون اساسی، راهپیمایی‌های اعتراضی است چرا که راهپیمایی‌های عادی صرفا پیاده‌روى محسوب می‌شود و انجام پیاده‌روى نیازى به ذکر در قانون اساسى ندارد. ….

ایلنا:
یک حقوقدان گفت: منظور از راهپیمایی در اصل ۲۷ قانون اساسی، راهپیمایی‌های اعتراضی است چرا که راهپیمایی‌های عادی صرفا پیاده‌روى محسوب می‌شود و انجام پیاده‌روى نیازى به ذکر در قانون اساسى ندارد.
نعمت احمدی، در تشریخ اصل ۲۷ قانون اساسى که تاکید دارد «تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها بدون حمل سلاح به شرط آنکه مخل به مبانى اسلام نباشد آزاد است»، به خبرنگار ایلنا گفت: واژه راهپیمایى در این اصل قانون اساسى به معناى راهپیمایى اعتراضى و صنفى است و در غیر این صورت وجود این اصل در قانون اساسى بی‌معنا بود.

این حقوق‌دان در زمینه جلوگیرى دولت از برگزارى راهپیمایى روز جهانى کارگر در چند سال اخیر، افزود: طبق قانون وزارت کشور نباید محدودیتی برای برگزاری اینگونه راهپیمایی‌هاى صنفى ایجاد کند به این دلیل که ما نمی‌توانیم با قانون عادی، قانون اساسی که قانون مادر و شاکله نظام قضایی کشور و مانیفستى میان مردم و حاکمان محسوب می‌شود را محدود کرده و تفسیری خلاف اصل قانون داشته باشیم.
نعمت احمدی در تشریح اصل ۲۷ قانون اساسى افزود: یکی از اشکالات اساسی و انتقاداتی که به نحوه اعمال اجرای قانون اساسی وارد شده است درباره اجرای اصول روشنی است که با نوعی کج سلیقگی در تفسیر آن‌ها روبرو می‌شویم.
او ضمن تاکید بر اینکه نظام جمهوری اسلامی با راهپیمایی مردم پدید آمد و اصل مطالبه حقوق دغدغه‌ى پسندیده‌ای است، بیان کرد: در قانون اساسی تصریح شده که راهپیمایی نباید مخل مبانی اسلام باشد و در آن سلاح حمل شود و مبانی اسلام نیز تشریح شده است.

او ادامه داد: با مراجعه به شروع مذاکرات برای تصویب قانون اساسی متوجه می‌شویم به دلیل روشن و واضح بودن این اصل در مورد آن صحبتهای زیادی انجام نشده است واین اصل به سادگى به تصویب رسیده و ابهامی نداشته است.
این حقوق‌دان با اشاره به اینکه سالهاست از اجتماع و راهپیمایى کارگران جلوگیرى می‌شود، گفت: باید برگزاری راهپیمایی به وزارت کشور اطلاع داده شود اما وزارت کشور نباید براساس قانون محدودیتی برای برگزاری راهپیمایی ایجاد کند، ما نمی‌توانیم به بهانه قانون عادی، قانون اساسی را محدود کرده و تفسیری خلاف اصل قانون داشته باشیم.
احمدی با تاکید بر اینکه راهپیمایی حق مردم است افزود: به عنوان یک استاد حقوق بیان می‌کنم که تفسیر یا شرح قانون آدابی دارد وقتی عنوان می‌کنیم تشکیل راهپیمایی آزاد است دیگر تفسیری ندارد.
وی با اشاره به اینکه به صورت کلی راهپیمایی تنها نیاز به اعلام دارد و نیاز به مجوز ندارد، گفت: اینکه به کارگران حتى در روز جهانى کارگر اجازه برگزارى راهپیمایى نمی‌دهند مخالفت صریح با قانون اساسى است.

ارسال دیدگاه