مراکز محرمانه بازداشت سازمان سیا در اتحادیه اروپا

کمیته ویژه پارلمان اروپا افشاء کرده است که برخی کشورهای عضو اتحادیه اروپا، از جمله دانمارک، فتلاند، لیتولانی، رومانی و لهستان به سازمان جاسوسی آمریکا- سیا اجازه داده اند بطور محرمانه دراین کشورها مراکز بازداشت افراد ظنین به تروریسم بنا کنند. ….

images

یورونیوز:
جرالد استابراک، دبیر کل سازمان جهانی مبارزه با شکنجه، از فقدان همکاری کشورهای عضو در تحقیق پیرامون این مسئله شکایت دارد:
”هیچ اقدامی در اتحادیه اروپا، یا حداقل برخی کشورهای عضو، برای تحقیق در این مورد نشده است. بسیار مهم است که نه تنها شکنجه یا همدستی در شکنجه افراد منع شود بلکه کشورها موظف شوند که در این موارد تحقیق کرده و پاسخگو شوند“.
در سالهای اخیر، تحقیقات کشورهای اروپایی در این مورد بایگانی شده است و دولتهای مربوطه، از دادن نتیجه این تحقیقات به پارلمان اروپا خودداری کرده اند.

هلن فلوتر، یکی از نمایندگان پارلمان و عضو کمیته پارلمانی آزادیهای اجتماعی می گوید: ”اتحادیه اروپا از مشکلات اعضاء در انتشار نتیجه این تحقیقات مطلع بوده است. این برعهده اتحادیه است که این گزارشها را امروز منتشر کند“.
پارلمان اروپا در پایان ماه جاری و قبل از ارائه گزارش کمیته آزادیهای اجتماعی در ماه ژوئیه، هیئتی به لیتوانی اعزام خواهد داشت.

ارسال دیدگاه