برنامه نظارت بر حمایت از مدافعان حقوق بشر: کوهیار گودرزی و سعید جلالی فر را فوری آزاد کنید / به آزار شیوا نظرآهاری، نوید خانجانی و پروین مخترع پایان دهید

تحت هر شرایطی، سلامت روحی و جسمانی خانم شیوا نظرآهاری، خانم پروین مخترع و آقایان کوهیار گودرزی، سعید جلالی فر و نوید خانجانی و نیز تمام مدافعان حقوق بشر و خانواده هایشان را در ایران تضمین کنید! ….

فراخوان فوری ـ  برنامه نظارت بر حمایت از مدافعان حقوق بشر:
کوهیار گودرزی و سعید جلالی فر را فوری آزاد کنید
به آزار شیوا نظرآهاری، نوید خانجانی و پروین مخترع پایان دهید

http://www.fidh.org/Release-Goudarzi-Jalalifar?var_mode=calcul

برنامه نظارت بر حمایت از مدافعان حقوق بشر، که برنامه مشترک «فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر» (FIDH)  و «سازمان جهانی مبارزه با شکنجه» (OMCT) است، اطلاعات تازه ای دریافت کرده و از شما درخواست می کند فورا در باره مساله زیر در ایران اقدام کنید.

اطلاعات تازه
برنامه نظارت بر حمایت از مدافعان حقوق بشر از طریق «جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران» (LDDHI) از آزار قضایی چندین عضو کمیته گزارشگران حقوق بشر مطلع شده است، از جمله آقای کوهیار گودرزی، آقای سعید جلالی فر، که در گذشته عضو جمعیت دفاع از کودکان کار و خیابان نیز بود،  خانم شیوا نظرآهاری، که در عین حال عضو کمپین یک میلیون امضا است، و آقای نوید خانجانی، که فرد شاخصی در زمینه آگاهی از حق تحصیل به شمار می رود.
بر اساس اطلاعات دریافتی، شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب اسلامی در تاریخ ۸ اسفند ۱۳۹۰ آقای کوهیار گودرزی را به ۵ سال زندان در تبعید در شهر زابل در جنوب شرقی ایران محکوم کرد. محکومیت او به اتهام «تبلیغ علیه نظام» از طریق مصاحبه با مجله آلمانی اشپیگل (که در آن او در باره اعتصاب غذای خود در همبستگی با زندانیان و هم بندیان پیشین خود سخن گفت)، و «اجتماع و تبانی علیه نظام» صورت گرفت. با وجود اعتراض به حکم، او هنوز در بند ۲۰۹ وزارت اطلاعات در زندان اوین به سر می برد. او پس از دستگیری در تیر ماه ۱۳۹۰، بیش از دو ماه را در سلول انفرادی به سر برده است.

به علاوه، دادگاه انقلاب اسلامی در کرمان مادر او پروین مخترع را در اواخر آذر ماه ۱۳۹۰ پس از ۵ ماه حبس در زندان کرمان، به اتهام «اجتماع، تبانی و تبلیغ علیه نظام» به ۲۳ ماه زندان محکوم کرد. این حکم در تجدید نظر به ۲۳ ماه حبس تعلیقی تبدیل شد. در عین حال، او به اتهام «توهین به شهدا» به جریمه نقدی محکوم شد که پیش از آزادی در تاریخ ۲۸ اسفند ۱۳۹۰ آن را پرداخت کرد. برنامه نظارت از آزادی خانم پروین مخترع استقبال می کند، اما از دولتمردان ایران می خواهد به آزار قضایی او پایان دهند، زیرا محکومیت او مستقیما با فعالیت های برحق او در دفاع از فرزندش ارتباط دارد.

علاوه بر این، حکم سه سال زندان آقای سعید جلالی فر به اتهام «اقدام علیه امنیت ملی» در مرحله تجدید نظر در ماه بهمن تایید شد. در زمان صدور این فراخوان فوری، او در زندان اوین محکومیت خود را می گذراند.
سرانجام، خانم شیوا نظرآهاری و آقای نوید خانجانی پس از تایید حکم های زندان خود، به ترتیب، در دی ۱۳۸۹ و مرداد ۱۳۹۰، هر لحظه در خطر بازداشت خودسرانه به سر می برند (نگاه کنید به اطلاعات پیشینه ای).
برنامه نظارت به شدت بازداشت های خودسرانه و آزار و اذیت اعضای نامبرده کمیته گزارشگران حقوق بشر را که در چارچوب سرکوب ادامه دار جامعه مدنی ایران و ظاهرا تنها به قصد تنبیه فعالیت مسالمت آمیز و برحق حقوق بشری آنها انجام می شود محکوم می کند.

اطلاعات پیشینه ای
آقای کوهیار گودرزی در آذر ۱۳۸۸ دستگیر و سپس به اتهام هایی از جمله «تبلیغ علیه نظام از طریق همکاری موثر با وبسایت کمیته گزارشگران حقوق بشر»، «گردآوری و انتشار اخبار مغرضانه علیه نظام و انتقال اطلاعات به سازمان های تروریستی مستقر در خارج» و «مصاحبه با رسانه های بیگانه و نشر مقاله در وبسایت ها» بر اساس قانون مجازات اسلامی ایران به یک سال زندان محکوم شد. او پس از گذراندن مدت محکومیت در ۲۳ آذر ۱۳۸۹ آزاد شد.   آقای کوهیار گودرزی دوباره در تاریخ ۸ یا ۹ مرداد ۱۳۹۰ در شهر تهران دستگیر شد و درچند هفته اول در وضعیتی معادل با ناپدید شدن قهری، محل بازداشت او نامعلوم بود. یک روز بعد، در تاریخ ۹ یا ۱۰ مرداد، چهار مامور لباس شخصی مادر او، خانم پروین مخترع، را بدون حکم بازداشت در خانه اش در کرمان خودسرانه بازداشت کردند. خانم مخترع در زندان مطلع شد که به «توهین به مقام رهبری»، «تبلیغ علیه نظام» و «اقدام علیه امنیت ملی» متهم است، در حالی که او در هیچ فعالیت سیاسی یا حقوق بشری شرکت نداشته است.

آقای سعید جلالی فر در تاریخ ۲۹ آبان ۱۳۸۸ به خاطر «فعالیت های تبلیغی علیه نظام» دستگیر و در تاریخ ۲۵ اسفند ۱۳۸۸ با وثیقه صد میلیون تومان آزاد شد. او در تاریخ ۹ مرداد ۱۳۹۰ به خاطر همان پرونده دوباره دستگیر و به زندان اوین منتقل شد. شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب اسلامی در اوایل شهریور ۱۳۹۰ او را به اتهام «اقدام علیه امنیت ملی» به سه سال زندان محکوم کرد.

آقای نوید خانجانی در اسفند ۱۳۸۸ در اصفهان دستگیر شد و برای مصاحبه و اعتراف علیه خود در برابر دوربین زیر فشار قرار گرفت. او ۶۵ روز در زندان اوین به سر برد و در تاریخ ۱۳ اردیبهشت ۱۳۸۹ با وثیقه صد میلیون تومان آزاد شد. وکیل او در تاریخ ۱۰ بهمن ۱۳۸۹ مطلع شد که شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب اسلامی وی را به اتهام «نشر اکاذیب»، «تشویش اذهان عمومی و تبلیغ علیه نظام از طریق مصاحبه با رسانه های بیگانه» و «عضویت در کمیته گزارشگران حقوق بشر» به ۱۲ سال زندان محکوم کرده است. آقای خانجانی که پیشتر به خاطر تعلق به اقلیت مذهبی بهایی در ایران از ادامه تحصیل در دانشگاه محروم شده بود، به تشکیل سازمانی برای افراد محروم از ادامه آموزش عالی نیز متهم و در یک پرونده دیگر از سفر به خارج نیز محروم شده بود. او به این حکم اعتراض کرد، اما دادگاه تجدید نظر در مرداد ۱۳۹۰ حکم را تایید و یک جریمه نقدی به مبلغ چهار میلیون ریال به آن افزود. از آن پس، او هر لحظه در خطر بازداشت خودسرانه به سر می برد.

خانم شیوا نظرآهاری در تاریخ ۲۴ خرداد ۱۳۸۸ دستگیر و در تاریخ اول مهر ۱۳۸۸ با وثیقه دویست میلیون تومان آزاد شد. سپس نیروهای امنیتی دوباره او را در تاریخ ۳۰ آذر ۱۳۸۸ دستگیر و زندان اوین منتقل کردند. در پی فشارهای بین المللی، او در تاریخ ۲۱ شهریور ۱۳۸۹ با وثیقه پانصد میلیون تومان آزاد شد. او در تاریخ ۲۷ شهریور ۱۳۸۹، به اتهام «تلاش برای بدنام کردن نظام اسلامی»، «اجتماع و تبانی علیه نظام اسلامی»، «تشویش اذهان عمومی» و «محاربه علیه خدا» به شش سال زندان در تبعید در ایذه در جنوب غربی ایران و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شد. دادگاه تجدید نظر در تاریخ ۱۸ دی ۱۳۸۹، حکم او را به چهار سال زندان در کرج و ۷۴ ضربه شلاق تبدیل کرد. از آن پس، او آزاد است اما هر لحظه در خطر بازداشت خودسرانه به سر می برد.

اقدام های مورد درخواست:
لطفا به دولتمردان ایران نامه بنویسید و از آنها بخواهید:
۱ – تحت هر شرایطی، سلامت روحی و جسمانی خانم شیوا نظرآهاری، خانم پروین مخترع و آقایان کوهیار گودرزی، سعید جلالی فر و نوید خانجانی و نیز تمام مدافعان حقوق بشر و خانواده هایشان را در ایران تضمین کنند؛

۲ ـ آقایان کوهیار گودرزی، سعید جلالی فر را فوری و بدون قید و شرط آزاد کنند، زیرا بازداشت آنها تنها به قصد تنبیه فعالیت های حقوق بشری ایشان است.

۳ ـ  به هر گونه آزار و اذیت ـ از جمله در سطح قضایی ـ علیه خانم شیوا نظرآهاری، خانم پروین مخترع و آقایان کوهیار گودرزی، سعید جلالی فر و نوید خانجانی و نیز تمام مدافعان حقوق بشر در ایران پایان دهند؛

۴ ـ در هر شرایطی اعلامیه سازمان ملل در باره مدافعان حقوق بشر را، که در تاریخ ۱۸ آذر ۱۳۷۷ (۹ دسامبر ۱۹۹۸) در مجمع عمومی سازمان ملل تصویب شده، رعایت کنند، به ویژه:
•    ماده ۱ آن که می گوید: «همه افراد حق دارند به صورت فردی یا گروهی در سطوح ملی و بین المللی برای  حمایت از حقوق بشر و آزادی های اساسی و تحقق این حقوق و آزادی ها فعالیت کنند،»
•    ماده ۵ (ب) که می گوید: «همه افراد حق دارند برای  حمایت از حقوق بشر و آزادی های اساسی و تحقق این حقوق و آزادی ها به صورت فردی یا گروهی در سطوح ملی و بین المللی (…) برای تشکیل سازمان های غیردولتی، انجمن ها یا گروه ها، عضویت یا شرکت در آنها اقدام کنند،»
•    ماده ۲ـ۱۲ که می گوید: «دولت باید کلیه تدبیرهای لازم را به کار گیرد تا حمایت مراجع ذیصلاح از همه افراد به صورت فردی و گروهی در برابر خشونت، تهدید، اقدامات تلافی جویانه، تبعیض منفی عملی و یا قانونی، فشار یا هرگونه اقدام خودسرانه دیگر در پی استفاده مشروع و قانونی این افراد از حقوق مذکور در اعلامیه حاضر، تضمین گردد.»

۵ ـ به طور کلی، در هر شرایطی تضمین کنند که حقوق بشر و آزادی های اساسی مطابق با عهدنامه های بین المللی حقوق بشر و موازین بین المللی که ایران نیز متعاهد آنهاست رعایت خواهند شد.

نامه ها را به مقامات زیر ارسال کنید:
•     رهبر جمهوری اسلامی، آیت الله سیدعلی خامنه ای:  info_leader@leader.ir

•    ریاست جمهوری، آقای محمود احمدی نژاد:   فکس: ۵۸۸۰ ۶۴۹ ۲۱ ۰۰۹۸ dr-ahmadinejad@president.ir

•    ریاست قوه قضاییه، آیت الله صادق لاریجانی: info@bia-judiciary.ir  & info@dadgostary-tehran.ir؛  فکس: ۶۵۶۷ ۳۳۱۱ ۲۱ ۹۸+/۶۶۷۱ ۸۷۹ ۲۱ ۹۸+

•    وزیر امور خارجه، آقای علی اکبر صالحی:       فکس: ۶۶۷۴۳۱۴۹-۲۱-۹۸+          matbuat@mfa.gov

•    دبیر ستاد حقوق بشر، آقای محمد جواد لاریجانی، info@humanrights-iran.ir

•    سفیر محمدرضا سجادی، نمایندگی دائمی جمهوری اسلامی ایران در ژنو، سوئیس
Permanent Mission of the Islamic Republic of Iran,  Chemin du Petit-Saconnex 28, 1209 Geneva, Switzerland, Fax: +41 22 7330203
Email: mission.iran@ties.itu.int

•    سفارت ایران در بروکسل، بلژیک
Embassy of Iran in Brussels, 15 a avenue Franklin Roosevelt, 1050 Bruxelles, Belgium, Fax: + 32 2 762 39 15.
Email: secretariat@iranembassy

لطفا به نمایندگان دیپلماتیک جمهوری اسلامی ایران در کشورخودتان نیز نامه بنویسید.
**********

پاریس ـ ژنو، ۲۳ فروردین ۱۳۹۱

لطفا ما را از هرگونه اقدام انجام شده با ذکر شماره این درخواست مطلع فرمایید.

برنامه نظارت بر حمایت از مدافعان حقوق بشر، برنامهء مشترک «فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر»  (FIDH)  و «سازمان جهانی مبارزه با شکنجه» (OMCT) است که به حمایت از مدافعان حقوق بشر اختصاص دارد و هدف اصلی آن پشتیبانی مشخص از این افراد در زمان نیاز است.

برنامه نظارت بر حمایت از مدافعان حقوق بشر:
E-mail: Appeals@fidh-omct.org
•    Tel and fax FIDH + 33 (0) 1 43 55 25 18 / +33 1 43 55 18 80
•    Tel and fax OMCT + 41 (0) 22 809 49 39 / + 41 22 809 49 29
—————————
جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران: lddhi(at)fidh.net  یا lddhi.fidh(at)gmail.com

ارسال دیدگاه