سال حمایت از کار با مجوز برگزاری راهپیمایی روز کارگر معنا می‌یابد

کارگران در دوران دولت اصلاحات هر سال در روز جهانی کارگر نسبت به برگزاری راهپیمایی اقدام می کردند/ طبق اصل ۲۷ قانون اساسی کارگران حق دارند در این روز با برگزاری تجمع خواسته‌های صنفی خود را اعلام کنند. ….

ایلنا:
رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی کشور گفت: سال حمایت از کار و تولید ملی با مجوز برگزاری راهپیمایی در روز جهانی کارگر معنا می‌یابد. فتح‌اله بیات در گفتگو با خبرنگار ایلنا برگزاری تجمعات کارگری را در روز جهانی کارگر را از خواسته‌های صنفی کارگران اعلام کرد و گفت: طبق اصل ۲۷ قانون اساسی کارگران حق دارند در این روز با برگزاری تجمع خواسته‌های صنفی خود را اعلام کنند.

او با انتقاد از ممانعت دولت در روند برگزاری راهپیمایی روز جهانی کارگر طی سال‌های گذشته، تصریح کرد: کارگران در دوران دولت اصلاحات در روز جهانی کارگر هر سال نسبت به برگزاری راهپیمایی اقدام می کردند و با توجه به جلوگیری دولت‌های نهم و دهم از برگزاری راهپیمایی و حتی تجمع در این روز، ما کارگران از دولت خواستاریم تا در جهت هدفگذاری حمایت از کار در سال جاری مجوز برگزاری تجمع و راهپیمایی را در روز جهانی کارگر صادر کند.
رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان این که دولت به نیازها و درخواست های کارگران پاسخی نمی‌دهد تصریح کرد: کارگران هر ساله در روز ۱۱ اردیبهشت می توانند خواسته های صنفی خود را مطرح کنند اما دولت چهار سال است که مجوز برگزاری راهپیمایی را در روز جهانی کارگر به کارگران نمی دهد.

ارسال دیدگاه