محاکمۀ زندانی سیاسی رضا جوشن بر مبنای اتهام محاربه

زندانی سیاسی رضا جوشن از دستگیر شدگان قیام گسترده سال ۸۸ قرار است بر مبنای اتهام محاربه مورد محاکمه قرار گیرد. ….

فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران:
زندانی سیاسی رضا جوشن ۲۶ ساله با پرونده سازی جدید بازجویان وزارت اطلاعات قرار است ۲ اردیبهشت ماه در شعبۀ ۱ دادگاه انقلاب کرج توسط فردی بنام عاصف حسینی بر مبنای اتهام محاربه مورد محاکمه قرار گیرد.پرونده سازی جدید در حالی به جریان انداخته شده است که مدت محکومیت غیر قانونی این زندانی سیاسی خرداد ماه پایان می یابد.

محکومیت غیر قانونی زندانی سیاسی رضا جوشن سال گذشته پایان یافته بود ولی با پرونده سازی بازجو محبی به ۸ ماه دیگر محکوم شد که قرار است خرداد ماه پایان یابد .
بازجومحبی یکی از مسئولین و بازجویان وشکنجه گران وزارت اطلاعات در بند سپاه زندان گوهردشت کرج که تحت کنترل وزارت اطلاعات است مشغول به جنایت علیه بشریت می باشد.محبی در آستانۀ پایان یافتن محکومیت غیر قانونی این زندانی سیاسی اقدام به پرونده سازی جدید علیه وی نموده و پرونده را به عاصف حسینی قاضی وزارت اطلاعات در دادگاه انقلاب کرج ارسال کرده است.بازجو محبی مسئول دستگیری،بازجویی و شکنجۀ فعالین سیاسی،حقوق بشری، زنان ،فعالین کارگری ، دانشجویی و اقلیتهای مذهبی در این استان می باشد.
لازم به یادآوری زندانی سیاسی رضا جوشن ۱۰ آذر ۸۹ با یورش مامورین وزارت اطلاعات به منزلشان دستگیر شد و بیش از ۸ ماه در سلولهای انفرادی قرار داده شد و در طی این مدت مورد شکنجه های جسمی و روحی بازجویان وزارت اطلاعات و بخصوص بازجو محبی قرار گرفت.

فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران،پرونده سازی بازجویان وزارت اطلاعات علیه این زندانی سیاسی در حالی که از سال ۸۹ در زندان بسر می برد و مورد محاکمه قرار دادن او بر مبنای محاربه را محکوم می کند و از کمیسر عالی حقوق بشر و سایر مراجع بین المللی خواستار ارجاع پرونده جنایت علیه بشریت رژیم ولی فقیه علی خامنه ای به شورای امنیت سازمان ملل متحد جهت گرفتن تصمیمات لازم اجرا می باشد.

فعالین حقوق بشرو دمکراسی در ایران
۲۳ فروردین ۱۳۹۱ برابر با ۱۱ آپریل ۲۰۱۲

ارسال دیدگاه