هشدار امنیت ملی افغانستان در مورد نفوذ رسانه ای ایران و پاکستان

سخنگوی اداره امنیت ملی افغانستان تلویزیون تمدن و تلویزیون نور را به عنوان تلویزیونهایی نام برد که آجندا های مورد قبول دولت ایران را دنبال می کنند. ….

بی بی سی:
اداره امنیت ملی افغانستان می گوید چند تلویزیون محلی و یک روزنامه در این کشور از سوی ایران و پاکستان تمویل (حمایت مالی) می شوند. لطف الله مشعل سخنگوی این اداره می گوید شماری از برنامه های سیاسی این رسانه ها به منظور آنچه که او “مغشوش ساختن افکار عامه” می خواند، تهیه می شوند.
آقای مشعل در نشستی با حضور نماینده های رسانه های افغانستان، وزارت‌های فرهنگ، امور داخله، خارجه و امنیت ملی گفت، برخی از شهروندان ایرانی و پاکستانی، بدون اینکه دولت افغانستان در جریان باشد، به عنوان برنامه سازان و سیاستگذاران این رسانه ها کار می کنند.

سخنگوی اداره امنیت ملی افغانستان تلویزیون تمدن و تلویزیون نور را به عنوان تلویزیونهایی نام برد که آجندا های مورد قبول دولت ایران را دنبال می کنند.
او گفت: “سوژه ها مربوط تلویزیون تمدن نبوده بلکه از طریق حلقات ایرانی در اختیار شان قرار می گیرد. تلویزیون نور بیشتر کسانی را دعوت می نماید که با حضور نیروهای خارجی و ایجاد پایگاه های نظامی آمریکا در افغانستان مخالفت داشته و نیز دستاوردهای دولت را ناچیز می گیرد.”
لطف الله مشعل همچنین از حضور “جاسوسان پاکستانی در تلویزیون پشتو زبان شمشاد سخن گفت: “تلویزیون شمشاد نیز بدون در جریان قرار دادن وزارت خارجه و فرهنگ دوازده نفر از شهروندان خارجی را استخدام کرده است. مدیر مالی و یکی از برنامه سازان مهم، (این) تلویزیون پاکستانی هستند و سوژه پاکستانی می دهند. من هشتاد درصد مطئنم که این دوازده نفر، جاسوس های آی اس آی اند. اگر جاسوس نمی بودند چرا از راه های رسمی نمی آمدند وارد تلویزیون نمی شدند.”

حضور شهروندان خارجی در رسانه ها بدون درجریان گذاشتن دولت افغانستان، نشان می دهد که آنها اهداف سیاسی کشورهای خود را دنبال می کنند به گفته این مقام افغان، حضور شهروندان خارجی در رسانه ها بدون درجریان گذاشتن دولت افغانستان، نشان می دهد که آنها اهداف سیاسی کشورهای خود را دنبال می کنند. اما مسوولان تلویزیون تمدن و شمشاد، این اظهارات اداره امنیت ملی را بی بنیاد می خوانند و می گویند اگر دولت افغانستان در این زمینه مدرکی دارد، باید آنرا ارائه کند.

محمد رحمتی مسئول تلویزیون تمدن گفت: ” آقای مشعل براساس یک سلسله حدس و گمان، این اظهارات را مطرح کرده و سندی را نشان ندادند. ما حرف های ایشان را رد می کنم واقیعت ندارد. ما به زودی نظرات خودرا به صورت رسمی و شفاف اعلام می کنیم و از لحاظ حقوقی هم هر اقدامی را که لازم بیبینیم ، انجام می دهیم”.

خپلواک صافی رئیس نشرات شمشاد می گوید: “من به عنوان رئیس نشرات تلویزیون شمشاد، آقای مشعل را به صراحت به چالش می گیرم و از او دعوت می کنم اگر مدرکی در مورد ادعا های که مطرح کرده دارد، بیاید و آن را ثابت کند. در غیر آن همه می دانند که افترا و تهمت است.”

خبرگزاری فارس و پرس تی وی مجوز ندارند
گذشته از اتهامات مبنی بر حمایت ایران و پاکستان از رسانه های محلی، آقای مشعل از این هم فراتر رفت و از خبرگزاری فارس و تلویزیون پرس تی وی (شبکه انگلیسی زبان دولتی ایران)، به عنوان رسانه های خارجی نام برد که بدون مجوز قانونی در افغانستان کار می کنند.

سخنگوی امنیت ملی افغانستان می گوید خبرگزاری فارس و تلویزیون پرس تی وی مجوز فعالیت ندارند. او از ایران و پاکستان صریحا خواست تا از دخالت در امور داخلی افغانستان دست بردارند.
” نفوذ پاکستان در اینجا نظامی است جنگ شان نظامی است. اما برداران ما در جمهوری اسلامی ایران، انتقام دشمنی با آمریکا را از ما می گیرند، مردم ما را تحریک می کند.”

مساله منابع مالی رسانه ها پیوسته یک موضوع مبهم بوده است. در ده سال اخیر، حدود ۵۰ تلویزیون، بیش از ۸۰ ایستگاه رادیویی و ده ها نشریه چاپی در سراسر افغانستان به میان آمده، اما هزینه های بیشتر شان از سوی نهادها و کشورهای خارجی تامین می شود.
چندی پیش وزارت فرهنگ افغانستان از کل رسانه های محلی خواست تا منابع مالی خود را مشخص کرده و به گونه کتبی در اختیار این وزارت قرار دهند.

ارسال دیدگاه