افزایش فشار بر بازداشت شدگان بهایی و خانواده های ایشان

طی چند روز اخیر فشار‌ها بر زندانیان بهایی شیراز و خانواده‌های ایشان افزایش یافته است. ….

خبرگزاری هرانا:
فشار‌ها برزندانیان بهایی و خانواده‌های ایشان در شیراز به شیوه چشم گیری افزایش پیداکرده است. بهاییان شیراز اکنون بیش از دوماه است که در بازداشت موقت بسر می‌برند و این در حالی است که تاریخ بازداشت موقت ایشان که از سوی دادستانی انقلاب صادر گردیده به پایان رسیده است.
طبق گزارشهای رسیده در تاریخ ۹۱/۱/۱۹ چند تن از زندانیان بهایی شیراز بنامهای کاوس صمیمی، کامبیز حبیبی، مژگان عمادی و فرشید یزدانی را به بازداشتگاه پلاک ۱۰۰ اطلاعات برگرداندند و تا کنون خبری از ایشان در دست نیست.

در بند عمومی زندان به زندانیان بهایی گفته شده حق هیچ گونه صحبت، ارتباط و همسفرگی با زندانیان دیگر را ندارند و در صورت اجرا نکردن این دستور با برخورد مسئولین زندان روبرو می‌شوند.
دادگاه در تاریخ ۹۱/۱/۲۱ با حضور وکیل مدافع موافقت نموده وبه وکیل مدافع ایشان گفته شد قرار است دو ماه دیگر قرار بازداشت را تمدید کنند.

ارسال دیدگاه