پیام کمپین هنرمندان و نویسندگان و کنشگران حقوق بشر: باید کاری کنیم کارستان

در آستانه ی اول ماه مه، روزهمبستگی جهانی کارگران وزحمتکشان، و همزمان با افزایش شمار اعتصاب ها و گردهمایی های کارگری، ما کنشگران جنبش های کارگری و دانشجویی و زنان را برای تدارک سازمان یافته تر و همه گیرتر اعتراض ها و اعتصاب ها در کارخانه ها و یکان های آموزشی و خیابان ها، فرا می خوانیم . ….

شمار قابل توجه اعتصاب های کارگری در ماه های پایانی سال نود، علیرغم سرکوب ها و کشتارها، نشان می دهند که شرایط بسیار سخت کارگران و مزدبگیران، امکان های تازه ای در اختیار کنشگران جنبش کارگری، و نیز همه ی رهروان راه آزادی و خواستاران آبادی کشور، قرار می دهند بحران ساختاری و فساد گسترده در نظام انگلی – وارداتی ولایی، و افزایش شمار کارخانه های تعطیل و ورشکسته شده، که رژیم را در روزهای آخر سال به فرستادن نیروهای امنیتی و نظامی به پاره ای از کارخانه ها برای مقابله با اعتصاب کنندگان کشاند، بن بست نظام ورشکسته ای را که بر شماری از دزدان و جیره خواران و نادانان استوار است، بیش از پیش به نمایش می گذارد . اعتراف های ” پینوشه ی ریشدار ” در آغاز سال نوین، پیرامون بحران ژرف در صنعت ” وابسته و مونتاژ ” ایران، و واپس ماندگی در بخش کشاورزی و ” زمین های قابل کشت ” ، آن هم با وجود درآمدهای نجومی نفتی و گازی، تنها گوشه های کوچکی از بحران غیر قابل حل در ” نظام ولایی ” را آشکار می کنند . همه ی داده های درون و برون مرزی نشان دهنده ی آنند که این نارسایی ها و ناتوانی های اقتصادی در سال نود و یک، نه کمتر، بلکه به مراتب بیشتر خواهند شد . افزایش واکنش های اعتراضی تهی دستان شهری و روستایی، و بویژه افزایش وگسترش اعتصاب های کارگری در سال جاری، از هم اکنون قابل پیش بینی است .

برای ژرفا دادن به جنبش رو به رشد کارگری، می توان افزون بر گزینش تاکتیک ها و شعارهای همه گیر ( و از همین امـــــــــــــروز ) ، از رویکردهای و آزمون های پاره ای از کارخانه ها که در ماه های گذشته نه تنها دست به اعتصاب زده، بلکه ساعت ها خیابان ها را نیز به تصرف در آوردند، بهره گرفت . کوشش برای اعتصاب همـــــــــــــــــزمان در یکان های کوچک و بزرگ اقتصادی در سراسر کشور بر گرد چند خواست بسیار مشخص و برجسته و دارای توان بسیجی بالا، در اول ماه مه، و نیز در درازای اردبیهشت ماه، از اهمیت برجسته ای برخوردار است . همان گونه که جنبش ملی شدن نفت و تجربه انقلاب بهمن به اثبات رسانده اند، تا زمانی که اعتصاب های پراکنده ی کارگری و دانشجویی و زنان به اعتصاب های همگانی و سراسری در یکان های اقتصادی و آموزشی و غیره نیانجامند، به دشواری می توان به این ” شب سیاه ” پایان داد .

اینک ، پس از بیش از یکصد سال مبارزه ی بسیار دشوار و خونبار، گاه آن است که این بار “پایینی ها ” خانه ی مشترک و تاریخی، اما تاریک مان را، آفتابی کنند . ما ” نود و نه درصدی ها ” این بار بر خلاف گذشته ها، نه تنها در مرحله ی سرنگونی ” دیوها ” ، بلکه در برش پس از آن نیز، پرچمدار خستگی ناپذیرمبارزه خواهیم ماند و جنبش را نیرومندانه و دلاورانه و هشیارانه به پیش خواهیم راند . آری، اگر ماه ها پیش از “بهار عربی” و “جنبش اشغال وال استریت” ، خیابان های ” رشک برانگیزمان ” را به جهانیان هدیه کردیم، این باربا عزمی راسخ تر می رویم تا ” کارخانه های رشک برانگیزمان ” را به جهانیان ارمغان دهیم . به گفته ی یکی از رهبران جنبش کارگری کنونی ایران؛ “باید کاری کنیم کارستان”.

با درودهای گرم به کارگران و پیکارگران درون مرز که :
علیرغم شرایط بسیار سخت امنیتی – نظامی
علیرغم سرکوب ها و کشتارهای پی در پی
علیرغم جو وحشت و مرگ
بی گسست حماسه می آفرینند!

کمپین هنرمندان و نویسندگان و کنشگران حقوق بشر
www.farakhan-iran.com
بیستم فروردین ۱۳۹۱

ارسال دیدگاه