پتیشن حمایت از منصوره بهکیش

منصوره به‌کیش، فعال حقوق بشر و عضو گروه «حامیان مادران عزادار» در ایران به چهارسال و نیم زندان محکوم شد. با امضا این نامه شما نیز به این حکم ضد انسانی اعتراض کنید! ….

خانم به‌کیش به رادیو فردا گفت که رأی شعبه‌ی ۱۵ دادگاه انقلاب تهران، به ریاست قاضی صلواتی، رسما به وکیل او ابلاغ شده است اما او به این رأی اعتراض خواهد کرد. به گفته‌ی منصوره به‌کیش، دو اتهام او «اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی از طریق تشکیل مادران عزادار» و همچنین «تبلیغ علیه نظام» بوده است.

خانم به‌کیش که در ۲۲ خرداد سال گذشته در تهران بازداشت شد می‌گوید شش تن از اعضای خانواده‌اش در دهه‌ی ۱۳۶۰ کشته شده‌اند.

برای امضا پتیشن به اینجا بروید و امضا کنید:
http://www.gopetition.com/petitions/repeal-the-prison-sentence-of-mansoureh-behkish-her-fam/sign.html

متاسفانه بخش دیدگاه‌های این مطلب بسته است.