تقی روزبه: سلاح هسته ای وحرمت فتوا!

مضحکه ترکیب حربه دیپلماسی و حربه فتوا را باید اوج مضحکه ترکیب دین ودولت (و سیاست) دانست، حربه ای هم چون شمشیر و سپر و کلاه زنگ زده دن کیشوت در قلع و قمع آسیاب های بادی! بجنگ تا بجنگیم! ….

جدی میگم!
سلاح هسته ای وحرمت فتوا!
تقی روزبه

فتواهم فتوای مراجع قدیم! که وقتی صادرمی شد غلغله ای به پا می کرد. نمونه بارزش فتوای میرزای شیرازی در مورد حرمت مصرف تنباکو بود که موجب شد حتی در قصرناصرالدین شاه، اندرونی ها هم علیه ناصرالدین شاه طغیان کنند و قلیانها را بشکنند. باری! دربارقاجار ناچار شد که قرارداد امتیاز کشت تنباکو با  “کفارخارجی” را بهم بزند.

از دیرباز یکی ازمهمترین اهرم های قدرت وتهدید روحانیت همین فتوا بوده است. برد این فتواها اما تا زمانی بوده است که روحانیت کنار گود ایستاده و از آنجا به قدرت (شاهان) بوسه می زده است. اما زمانی که آنها هوس کردند که خود مستقیما این میوه ممنوعه را بخورند انگارهم چون آدم و حوا  یک باره از آن بالا و از بهشت برین و پر از نعمت به زمین سقوط کردند وهمه جاه وحشمت آسمانی خویش را یک جا از دست دادند. نتیجه اش هم بی خاصیت شدن کامل فتوا شد. نمونه اش فتواهای مکرر خامنه ای پیرامون حرمت تولید سلاح هسته ای است که هرچه صادر می کند، ظاهرا جز خودش کسی آن را باور نمی کند و هم چون تفی سربالا چرخ زنان بسوی خودش برمی گردد. مخاطبین فتوا می گویند دم خروس (تأسیسات فردو) را قبول کنیم یا قسم حضرت عباس را. آخرین نمونه  کاربرد فتوا در دیپلماسی بهنگام دیدارخامنه ای با رجب طیب اردوغان در مشهد صورت گرفت. اردوغان که  پس از دیدار با اوباما و شرکت در نشست امنیتی کره جنوبی  و پیش از برگزاری نشست مذاکرات ۵+۱ به دیدار وی در مشهد رفته بود بهمراه یک پیام ضمنی ازسوی اوباما و سایر قدرتهای بزرگ غربی، با جیبی پراز فتوای ” آقا” برگشت.

البته ناگفته نماند که کرم آفت از خود درخت بود. خمینی وقتی که خود به قدرت رسید پیشاپیش صاحب فتوا بود وهنگامی هم که بوی الرحمن شنید تصمیم گرفت بنا به مصلحت حکومت داری، قد و قامت ولی فقیه پس ازخود را که خود به قامت مرجعیت دوخته بود اره کرده در حد و اندازه کوتوله ای به نام خامنه ای درآورد. خامنه ای هم وقتی طعم  لذیذ قدرت را چشید، به غوره بودن بسنده نکرد و شروع کرد به ادا و اطوار مویز را در آوردن. القصه، فتوای تقلبی هم وارد بازار شد و کمر حرمت فتوا (و روحانیت؟) را شکست وحتی حکم داد که صاحبان  فتاوی مزاحم -هم چون منتظری- در منزل خود زندانی شوند. بهرحال، وقتی اردوغان پیام خامنه ای یعنی حرمت ساختن سلاح هسته ای را به نزد آمریکا برد، خانم کلینتون، که خود از حق فتوا -منتها از نوع مدرنش- برخاسته از انحصار زرادخانه عظیم هسته ای بی بهره نیست بلافاصله واکنش نشان داد که به عمل کار برآید به سخندانی نیست و فورا شروط سه گانه ای را مطرح ساخت که معنایش چیزی جز دستها بالا نیست. البته اگر من (خدای نا کرده) جای خانم کلینتون بودم، بنا به مصداق جواب های هوی است، از موضع یک صاحب فتوا در پاسخ به خامنه ای می گفتم بسیار خوب، حرمت فتوای شما بجای خود!. اما برای آنکه اعتبارلازم را داشته باشد و بخواهیم آن را خرج کنیم لطف بفرمایید فتوای دیگر خود وامام مرحومتان را که طبق آن برای مصلحت و حفظ  حکومت اسلامی حتی می توان واجبات دین را هم تعطیل کرد (و مثل ریک دروغ گفت)، و بر اساس آن هر حلالی را حرام وهر حرام و جنایتی را که  برای حفط  قدرت و مصلحت نظام لازم  باشد حلال کرد، ابطال بفرمائید تا خیالمان اندکی آرام باشد! مگرنه اینکه از قدیم و ندیم گفته اند، دو پادشاه ( و صاحبان دو فتوا) در یک اقلیم (که همان دهکده کوچک جهانی باشد) نگنجند!

بهرحال مضحکه ترکیب حربه دیپلماسی و حربه فتوا را باید اوج مضحکه ترکیب دین ودولت (و سیاست) دانست، حربه ای هم چون شمشیر و سپر و کلاه زنگ زده دن کیشوت در قلع و قمع آسیاب های بادی! بجنگ تا بجنگیم!

۲۰۱۲-۰۴-۰۴ ۱۶-۰۱-۱۳۹۱
http://taghi-roozbeh.blogspot.de

ارسال دیدگاه