نژادپرستی و فاشیسم حکومت اسلامی بر علیه شهروندان افغانی در ایران را محکوم کنیم!

حکومت اسلامی ایران، نژادپرستی و سیاست های ارتجاعی و غیرانسانی خود را بر علیه کارگران و مهاجرین و شهروندان افغانی به اوج رسانده است. تازه ترین رفتار وحشیانه و نژادپرستانه حکومتی اسلامی، چند روز پیش در اصفهان خود را نشان داده است. ….

نژادپرستی و فاشیسم حکومت اسلامی بر علیه شهروندان افغانی در ایران را محکوم کنیم!
بهرام رحمانی

bahram.rehmani@gmail.com

حکومت اسلامی ایران، نژادپرستی و سیاست های ارتجاعی و غیرانسانی خود را بر علیه کارگران و مهاجرین و شهروندان افغانی به اوج رسانده است. تازه ترین رفتار وحشیانه و نژادپرستانه حکومتی اسلامی، چند روز پیش در اصفهان خود را نشان داده است.

بنا به گزارش خبرگزاری هرانا، مسئول «‌کمیته انتظامی ستاد تسهیلات سفر شهر اصفهان»، از ممانعت حضور اتباع افغانستان در روز سیزده بدر در پارک کوهستانی «صفه» این شهر خبر داد. این عنصر حکومتی، بی شرمانه با اشاره به حضور پر رنگ شهروندان افغانی در روز سیزده بدر در سال های گذشته در این پارک، گفته است: ‌«‌نیروهای این کمیته با همکاری پلیس امنیت و اداره اماکن در روز ۱۳ فروردین ماه از ورود اتباع افغانستان به پارک کوهستانی صفه جلوگیری کرده اند.»
ناگفته نماند که این اولین باری نیست که حکومت جهل و جنایت و ترور اسلامی، چنین برخوردهای نژادپرستانه ای با شهروندان ساکن ایران، به ویژه با شهروندان افغانی دارد. این حکومت، همواره هم مردم ایران را به شهرندان درجه یک و دو و… تقسیم می کند و هم دیگر شهروندان مهاجر و پناهنده را با سیاست های فاشیستی اش، شدیدا مورد تهاجم قرار می دهد.

این سیاست ها و عملکردهای نژادپرستانه که در اهداف و ایدئولوژی حکومت اسلامی ریشه دارند، از جمله زندگی شهروندان خارجی مقیم ایران را نیز بسیار ناامن کرده اند و آنان را همواره در معرض اعمال انواع تعرضات فاشیستی و بی حقوقی ها قرار داده اند.

شهروندان افغانی مقیم ایران، که عوامل و ارگان های حکومت اسلامی به شیوه وحشیانه ای از ورود آن ها به داخل پارک ها ممانعت می کنند، همان شهروندان شریف و کارگرانی هستند که در طول چهار دهه گذشته، سخت ترین و خطرناک ترین و طاقت فرساترین کارها را در جامعه ایران تقبل کرده اند و با دست مزدها ناچیز و تبعیض های غیرانسانی نیز شدیدا استثمار شده اند.
اکنون که حکومت اسلامی در سطح داخلی و بین المللی، دچار بحران های شدیدی است و بسیاری از مراکز کار و تولید کشور، به تعطیلی کشانده شده اند و روز به روز نیز به گرانی و تورم و هم چنین آمار بی کاری و آسیب های اجتماعی افزوده می شود، به طرق مختلف می خواهد سوژه های غلط اندازی در جامعه بیافریند از جمله تخم نفاق و دشمنی بین مردم و کارگران و مهاجران افغانی بکارد.

در چنین شرایطی، باید مردم آزاده ایران، چنین سیاست های فاشیستی حکومت اسلامی را نقش بر آب کنند و بر برابری و آزادی همه انسان های ساکن کشور، بدون در نظر گرفتن ملیت و جنسیت و باورهایشان تاکید نمایند. تنها از این طریق و تاکید محکم به همبستگی همه انسان های آزاده و انسان دوست با هر رنگ و زبانی، می توان به فاشیست ها و نژادپرستان حکومت اسلامی جواب دندان شکن و درس عبرت داد.

کارگران و مردم آزاده ایران با کارگران و همه پناهندگان و مهاجرین خارجی مقیم ایران، از جمله شهروندان افغانی، دردها و آرزوی ها و راه حل های مشترکی دارند از این رو، باید این اقدام فاشیستی و نژادپرستانه حکومت اسلامی را با صدای بلند در جامعه ایران و در سطح جهان شدیدا محکوم کنند!

سه شنبه پانردهم فروردین ۱۳۹۱  سوم آوریل ۲۰۱۲

ارسال دیدگاه