خشم تهران ازبرگزاری کنفرانس دوست داران مردم سوریه در استانبول

به دنبال سفرناموفق رجب طیب اردوغان نخست وزیرترکیه به ایران و بلافاصله برگزاری نشست بزرگ دوست داران مردم سوریه درشهراستانبول، روابط میان تهران و آنکارا بیش ازپیش به تیرگی گرائید. ….

رادیو فرانسه:
لازم به یادآوری است که درنشست ترکیه تحت اشراف ترکیه و چند کشوردیگر منطقه کشورهای بیش از هفتاد کشورجهان اعلام داشتند که شورای ملی سوریه را به عنوان نماینده مشروع خواست های مردم سوریه به رسمیت می شناسند.
این نشست که با اظهاررضایت شرکت کنندگان به پایان رسید، علاوه بردمشق درتهران نیز با انتقادهای شدید رو به روشد که همچنان ادامه دارد.

علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی، درنشست امروز پارلمان اسلامی با انتقاد ازرهبری ترکیه و ابتکارعمل این کشوردربرگزاری نشست استانبول، از این کنفرانس با عنوان “کنفرانس رشوه دهندگان به اسرائیل برای تنفس جدید” یاد کرد و خطاب به حاضرین درکنفرانس گفت: ” اگر شما نگران دموکراسی در منطقه هستید، چرا نسبت به دیکتاتوری وحشیانه دربحرین و اوضاع دیکتاتوری ها دربرخی کشورهای دیگر سکوت می کنید؟. رئیس مجلس اسلامی درادامه سخنان خود افزود: ” با توجه به اینکه دولت انگلیس پانصد هزارپوند برای ایجاد اغتشاش درسوریه اختصاص می دهد، ایالات متحده با پرروئی از کمک به تخریب داخلی سوریه سخن می گوید”.

ازسوی دیگر، نایب رئیس مجلس نیزبا ایراد سخنان تندی علیه اردوغان وی را “منافق” توصیف کرد.
به گزارش خبرگزاری ایرانی “مهر” ابراهیم کوثری نایب رئیس کمیسسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس درباره تغییرموضع نخست وزیرترکیه درسفراخیرخودبه تهران وبرگزاری کنفرانس دوست داران مردم سوریه دراستانبول با ابراز خشم خود گفت: ” معتقدم مسئولان سیاسی ترکیه خودشان تصمیم گیرنده نیستند و به نوعی آلت دست و عامل استکبار شده اند”.
وی گفت: این کنفرانس، درحقیقت کنفرانس دشمنان سوریه بود، چرا که کشوهایی مانند عربستان، آمریکا، قطرو ترکیه درجامعه جهانی به عنوان دشمنان حقیقی سوریه شناخته می شوند.

ابراهیم کوثری به سفراردوغان به ایران اشاره کرد و گفت: اردوغان دراین سفر کوشش کرد مسئولان نظام را قانع کند و مسئله سوریه را به نفع خود و دیگر هم پیمانان تمام کند، اما با جواب محکمی که دراین رابطه شنیدند، فهمیدند جمهوری اسلامی مانند آنها دو رو و منافق نیست بلکه با صراحت نظرخود را اعلام می دارد.
ابراهیم کوثری تاکید کرد که مسئولان سیاسی ترکیه به نوعی آلت دست و عامل استکبارجهانی شده اند و درزمین آمریکا، قطروعربستان سعودی بازی می کنند.

ارسال دیدگاه